Hushållens disponibla inkomst har minskat

Hushållens disponibla inkomst har minskat

De senaste åren har de svenska hushållens disponibla inkomst sjunkit, och den största anledningen är inflationen. Minskningen ses i nästan alla kommuner. Mest drabbade var ensamstående män med barn, medan ensamstående kvinnor utan barn klarade sig förhållandevis bra.

Priserna ökade mer än inkomsterna

Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att den disponibla medianinkomsten för alla hushåll i Sverige sjönk med 3,3 procent från 2021 till 2022. Med hänsyn till inflationen minskade hushållens disponibla inkomst med nästan 15 000 kronor mellan de två åren, och under 2022 låg den disponibla medianinkomsten i Sverige på 423 000 kronor.

”Det är just inflationen som är den främsta förklaringen till den stora minskningen av hushållens disponibla inkomster under 2022” - Peter Gärdqvist, utredare på SCB

Minskning i nästan alla kommuner

Hushållens disponibla medianinkomst sjönk i nästan alla kommuner. Den största minskningen sågs i Nykvarn med 5,5 procent. Där var skillnaden i disponibel inkomst 34 000 kronor mellan 2021 och 2022. Andra kommuner med stort tapp i disponibel inkomst var Gagnef, Överkalix, Vännäs, Linköping, Lomma, Bromölla, Vårgårda, Katrineholm och Malå.

I ett fåtal kommuner ökade i stället hushållens disponibla medianinkomst. Den största ökningen sågs i Strömstad, med 2,3 procent. Men även i Eda, Essunga och Sävsjö ökade den disponibla medianinkomsten mellan 2021 och 2022. Den grupp som står för den största nedgången i disponibel inkomst är ensamstående föräldrar med barn mellan 0-19 år. Bland ensamstående män med barn minskade den disponibla medianinkomsten med hela 4,7 procent 2022. Däremot var minskningen endast 1,6 procent för ensamstående kvinnor utan barn.

När man i stället ser på siffrorna utifrån län så stod Uppsala län för den största minskningen av den disponibla medianinkomsten med 3,9 procent, eller mer än 17 000 kronor mellan 2021 och 2022.

En stor anledning till skillnaden mellan kommunerna är sammansättningen av hushållen. Den disponibla inkomsten blir nämligen högre i kommuner där många är sammanboende, medan den blir lägre i kommuner med många singelhushåll.

Även hushållens ekonomiska standard sjönk

När man tittar på hushållens disponibla inkomster i relation till hur många vuxna och barn som bor i hushållet kallas det för hushållens ekonomiska standard. Det ger ett bättre mått för jämförelse av hushåll med olika storlek. Den ekonomiska standarden bland svenska hushåll ökade faktiskt med 5 procent mellan 2021 och 2022, men efter att hänsyn tagits till inflationen sågs i stället en minskning med 3,2 procent. Det är den första gången sedan 90-talskrisen som den ekonomiska standarden har minskat, enligt SCB.

Bättre utsikter framöver

Än så länge finns det inga siffror från 2023 att jämföra med, men utifrån data från det tredje kvartalet verkar det som att utvecklingen gick sidledes under förra året. Utsikterna inför kommande år ser däremot något bättre ut.

”Statistiken är ju bakåtblickande, vill man vara lite optimistisk och se med lite tillförsikt på framtiden bör ju lägre inflation och högre reallöneökningar, i kombination med en hyfsat robust arbetsmarknad, stötta hushållen framöver” - SEB i ett morgonbrev
Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Senaste ekonominyheterna

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Regeringen har tidigare föreslagit en slopad skatt på en del av de pengar som sparas på ISK (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring, men nu har förslaget mött

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Det krävs ett allt större sparande varje månad för den som vill köpa en egen bostad, och idag bor en fjärdedel av alla unga fortfarande hemma hos föräldrarna. Två fö

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

I mars steg bostadspriserna i Sverige för den tredje månaden i rad, och även Stockholms bostadsmarknad verkar återhämta sig. Samtidigt har bostadspriserna minskat re

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Enligt en aktuell undersökning från SEB har de svenska hushållen kunnat spara mer pengar under årets första kvartal. Dessutom tänker många öka sitt sparande framöver

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Sedan årsskiftet har kronan försvagats mot både euron och dollarn, och risken finns att den blir ännu svagare. Detta påverkar svenskarnas köpkraft i utlandet och gör

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

I torsdags kom det senaste räntebeskedet från Riksbanken, som valde att låta styrräntan ligga kvar på samma nivå som tidigare. Samtidigt väntas minst tre sänkningar

Senast uppdaterad: 18 februari 2024