Inflationen i januari ökade delvis på grund av höjda bostadsrättsavgifter och hyror, och det ser ut som att kostnaderna för bostäder kommer att fortsätta stiga inom den närmsta framtiden.

Hyrorna kan stiga med 5 procent

Inflationstakten enligt KPI i januari var 5,4 procent, och hela 2,3 procentenheter orsakades av stigande räntekostnader för hushållens bolån.

"Boendekostnaderna ökade och fortsätter att vara det största bidraget till inflationstakten enligt KPI", säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

De största kostnadsposterna var högre månadsavgifter för bostadsrätter, höjda räntekostnader för egnahem och dyrare elpriser. Men även hyror samt avgifter för vatten och avlopp höjdes.

Enligt Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman kommer kostnaderna för att bo i både hyresrätt och bostadsrätt öka ytterligare under våren. Hyror och avgifter kan komma att stiga med upp till 5 procent, vilket kan innebära att inflationen sjunker långsammare än beräknat.

”Det är inte indexering men däremot förhandlingar mellan allmännyttan och bostadsbolagen, och de har kostnader relaterat till räntor och energi som släpat efter och som kommer in nu under våren.” säger Christina Nyman.

Siffrorna påverkar inte Riksbankens beslut

Förra året ökade hyrorna med omkring 4 procent, och det ser därmed ut att bli en något större ökning i år. Det kan jämföras med de 2 procent per år som var normalt innan inflationen nådde dagens nivåer.

Att bostadskostnaderna kommer att öka med 5 procent under året är en uppskattning, och än så länge är det svårt att säga exakt vad siffrorna kommer att landa på. De flesta hyreshöjningar sker under årets tre första månader, och normalt justeras avgifterna i bostadsrätter främst vid årsskiftet. Men på grund av de ökade kostnaderna för bostadsrättsföreningar valde hela 60 % av föreningarna att höja avgifterna successivt under året, vilket är en trend som väntas fortsätta under 2024.

Trots att ökade hyror och avgifter väntar tror Handelsbanken inte att Riksbankens kommande räntebeslut kommer att påverkas av siffrorna.

“Vi tror att trenden med sjunkande inflation fortsätter, så de här inflationssiffrorna påverkar inte Riksbankens beslut på något vis i närtid”, säger Christina Nyman.

Enligt Handelsbankens prognos kommer den första sänkningen av styrräntan i juni, och sedan väntas räntan sänkas vartannat möte.