Konkurserna bland svenska företag har ökat rejält det senaste året, och det ser inte ut att bli någon ljusning inom den närmsta tiden. Lågkonjunkturen är förstås en stor orsak till att fler företag går i konkurs, men även brottslighet ligger bakom en del av det senaste årets konkurser som har en direkt påverkan på arbetslösheten.

Ökat antal konkurser i alla stora branscher

Sedan februari förra året har antalet konkurser i Sverige ökat med hela 64 procent. De värst drabbade är företag i byggbranschen, information- och kommunikationsbranschen samt restaurangbranschen. Antalet konkurser inom byggsektorn ökade med hela 86 procent, information- och kommunikation med 79 procent och hotell- och restaurang mer 62 procent jämfört med förra året.

Antalet konkurser i vissa branscher är nu högre än på 30 år, vilket även medför att arbetslösheten ökar. Det är främst under de senaste månaderna som den största ökningen har skett. Hittills i år har omkring 2 000 bolag gått i konkurs, och då särskilt inom företag i utsatta branscher som sysslar med till exempel dataprogrammering, restaurangverksamhet och byggandet av bostäder.

Näringslivet påverkas också av utomstående faktorer såsom den svenska Natoansökan, valet USA och kriget i Ukraina.

”Flexibilitet och anpassning kan vara den nya vardagen och en nödvändig strategi för överlevnad för många företag framöver” säger affärs- och kreditinformationsföretaget UC:s vd Gabriella Göransson.

Brott kan ligga bakom en del av konkurserna

Lågkonjunkturen är huvudorsaken till den stora ökningen av konkurser bland svenska företag, men en del av konkurserna är också kopplade till kriminaliteten. Hittills i år kan tio procent av konkurserna härledas till en och samma firma. Det handlar om en företagsförmedlingsfirma som har sålt vidare välskötta bolag till kriminella, som sedan misstänks ha använt dem för att begå skattebrott och bedrägerier.

”Det vi kan konstatera är att fyra av de tio största konkurserna förra året 2023 var kopplade till misstänkta bedrägerier”, säger Henrik Jacobsson som är vd på kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

De branscher som oftast drabbas är restaurang, bygg och transport, där det är vanligare att kriminella nätverk är etablerade. Eftersom större delen av det senaste årets konkurser har skett i just dessa branscher finns risken att brottsligheten är en orsak till betydligt fler konkurser än vad man tidigare har trott.

Hög arbetslöshet väntas i vår

Oavsett vad som är anledningen till konkurserna så har de en direkt påverkan på arbetslöshetssiffrorna. Enligt regeringen kan arbetslösheten till våren bli den högsta på tio år, om man bortser från pandemiåren.

”Den ljusning som många hoppas på framåt våren och sommaren syns inte än bland företagen, och arbetslösheten kommer öka i vår - men förhoppningen är att vi når toppen på konkursvågen till sommaren” säger Gabriella Göransson.

I den senaste arbetskraftsundersökningen från Statistiska Centralbyrån ökade arbetslösheten till 8 procent, vilket innebär att Sverige nu har den tredje högsta arbetslösheten i Europa. Regeringen räknar även med att arbetslösheten stiger till 8,5 procent i början av 2025.