Enligt en aktuell mätning väntas både den svenska inflationen och styrräntan ha sjunkit ytterligare inom ett år. Inflationen i USA sjunker också, men stora evenemang som Eurovision i Malmö och Taylor Swifts konserter i Stockholm kan påverka nästa månads inflationssiffror och resultatet av Riksbankens nästa penningpolitiska möte.

Inflationen kan nå under regeringens mål redan nästa år

Den höga inflationen har varit ett problem de senaste åren, men den har nu vänt och ser ut att minska ytterligare framöver. Utifrån dagens situation väntas inflationen enligt KPI (konsumentprisindex) nämligen ha sjunkit till 1,8 procent på ett års sikt, och till 1,7 procent på två års sikt. Detta enligt en mätning som gjordes av undersökningsföretaget Kantar Prospera i mitten av maj på uppdrag av Riksbanken. Förväntningarna på inflationen enligt KPIF (inflationen minus effekter av boräntan) låg i undersökningen på 2,0 procent, vilket är i linje med regeringens inflationsmål.

Förväntningar på sänkt styrränta

De aktuella mätningarna avslutades efter det att Riksbanken sänkte styrräntan till 3,75 procent i förra veckan. Enligt undersökningen visade förväntningarna på ytterligare sänkningar av styrräntan till 2,9 procent på ett års sikt, och 2,4 procent på två års sikt. Dessutom ökade förväntningarna på den svenska BNP-tillväxten.

"Veckans inflationsutfall för april bekräftar bilden av att inflationen i Sverige är nära målet. Om inflationsutsikterna står sig kan räntan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret”, sa riksbankschefen Erik Thedéen i ett tal på Kammarkollegiet.

Även inflationen i USA sjunker

Enligt nya siffror från USA:s arbetsmarknadsdepartement sjönk även KPI-inflationen i USA till 3,4 procent, jämfört med 3,5 procent i mars. Kärninflationen, utan energi- och livsmedelspriser, sjönk också till 3,6 procent från 3,8 procent i mars. Det gjorde att kronan stärktes mot både dollarn och euron eftersom den lägre inflationen ökar chansen för att USA:s centralbank Fed ska sänka styrräntan senare i år.

Riksbankschefen anser att kronan är undervärderad

Erik Thedéen kommenterade också nyligen alla de som besökte Stockholm under Taylor Swifts konsert.

”Det är tydligen ett reapris att komma till Stockholm, det talar för att kronan är fundamentalt undervärderad”, sa han.

Popstjärnans konserter, i kombination med Eurovision i Malmö, kan också få effekten att inflationssiffrorna ökar igen under maj månad på grund av de ovanligt höga priserna på hotell och restauranger. Sjunker inflationen trots detta finns möjligheten till ytterligare en räntesänkning i juni, men annars dröjer det förmodligen till efter sommaren innan räntan sänks nästa gång. Riksbankens nästa penningpolitiska möte hålls den 26 juni.