Enligt Finansinspektionen bör konkurrensen mellan bankerna öka när det gäller bolån, vilket ska bli möjligt genom ett antal nya förslag från myndigheten. FI anser bland annat att de svenska bankerna bör bli bättre på att informera sina kunder om bolåneräntornas villkor. Dit hör till exempel information om genomsnittsräntan samt obligatoriska påminnelser innan eventuella ränterabatter löper ut.

Bankkundernas ställning på marknaden bör stärkas

I samband med ett regeringsuppdrag för att göra bankkundernas ställning på marknaden starkare har Finansinspektionen lagt fram ett antal förslag kring bolåneräntorna. Om bankerna blir tydligare när det gäller information om genomsnittsräntorna och när ränterabatterna går ut kan det bli lättare för bolåntagarna att förhandla om räntan.

”Nu går vi fram med fler förslag för att göra det enklare för fler att förhandla och jämföra sina räntor. Genom bättre och tydligare information från bankerna kan fler bli aktiva konsumenter och få lägre kostnader på sina lån”, säger Daniel Barr som är generaldirektör på Finansinspektionen.

Listräntorna kan vara förvirrande för kunderna

Bankernas så kallade listräntor, som är de bolåneräntor bankerna använder i sin marknadsföring, är enligt Finansinspektionen inte längre något bra mått vid jämförelser av olika ränteerbjudanden.

”Vi kan se att ränterabatterna har vuxit sig så stora att listräntan har spelat ut sin roll gentemot konsumenten. Därför är det bättre att jämföra sig själv mot bankens genomsnittsränta”, säger Barr.

Finansinspektionen föreslår därför att bankerna alltid ska informera sina kunder om genomsnittsräntan vid ett ränteerbjudande, och även upplysa om villkoren ändras under lånets löptid. Det ska göra det lättare att jämföra den ränta som erbjuds med den genomsnittliga ränta som bankens övriga kunder betalar.

Påminnelser innan en ränterabatt går ut

Ett annat av Finansinspektionens förslag är att bankerna ska påminna sina kunder i god tid innan en eventuell ränterabatt går ut, till skillnad från idag då ränterabatter kan löpa ut helt utan någon information från banken i förväg. Vid en påminnelse får kunden då möjlighet att förhandla med banken, eller kanske flytta sitt bolån till en annan bank, för att kunna ta del av ett bättre erbjudande.

Det blir snart lättare att byta bolånebank

Idag byter cirka 7 procent bolånebank årligen, men snart kan det bli lättare att byta bank eftersom amorteringsunderlag ska bli tillgängliga digitalt och lämnas över utan dröjsmål. Finansinspektionen har också tagit fram en mer rättvis metod för att beräkna ränteskillnadsersättningen som ska betalas till banken när man löser ett bolån i förtid, som kommer att träda i kraft i början av nästa år. Detta i kombination med de nya förslagen från Finansinspektionen kan göra att fler svenska bolånekunder kan få tillgång till lägre räntor framöver, antingen genom att förhandla med sin nuvarande bank eller genom att flytta bolånet till en annan bank med ett bättre erbjudande.