ECB och Fed höjer styrräntan

ECB och Fed höjer styrräntan

Under torsdagen höjde ECB styrräntan med 0,50 procentenheter vilket innebär att den nu ligger på 3 procent. Höjningen var väntad, och är ett led i att uppnå 2-procentsmålet för inflationen på medellång sikt. Även Fed höjde räntan, men nöjde sig med en lägre höjning på 0,25 procentenheter. Siffrorna ger en indikation på hur svenska Riksbankens första räntebesked för året kan komma att se ut under nästa vecka.

Fed höjer styrräntan med 25 punkter

Under onsdagen den 1 februari meddelade USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) att de höjer styrräntan med 0,25 procentenheter vilket ger en ränta i intervallet 4,50-4,75 procent. Även i USA har man ett inflationsmål på 2 procent, och framöver väntas ytterligare räntehöjningar för att uppnå målet. Den aktuella höjningen var dock på en lägre nivå än tidigare i jämförelse med decembers räntehöjning på 0,50 procentenheter. De fyra föregående höjningarna låg även de högre på hela 0,75 procentenheter.

ECB höjde räntorna med 50 punkter

Torsdagen den 2 februari meddelade den Europeiska centralbanken (ECB) att de höjer alla sina tre räntor med 50 punkter, och ytterligare höjningar väntas inom den närmsta framtiden. Den aktuella höjningen träder i kraft den 8 februari och resulterar då i en inlåningsränta på 2,50 procent, en refiränta på 3 procent samt en marginalutlåningsränta på 3,25 procent. Det är den högsta räntenivån på 15 år.

Målet är att inflationen ska återgå till 2 procent med hjälp av de regelbundna höjningarna av räntan som sker i en stadig takt. De högre räntorna väntas leda till en dämpad inflation på grund av minskad efterfrågan.

Planen är att ECB ska fortsätta att höja räntan med 0,50 procentenheter under det nästa penningpolitiska sammanträdet i mars. Sedan väntar en utvärdering, men analytiker bedömer att ECB kan komma att ta en paus i räntehöjningarna, alternativt att de kommer att ske långsammare än tidigare. Vad som avgör är till stor del hur löneutvecklingen och energikostnaderna utvecklar sig framöver.

Enligt Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, är budskapet från både ECB och Fed mjukare än förväntat, vilket kan bero på att Europas ekonomiska utveckling varit något bättre än väntat den senaste tiden.

Riksbanken meddelar sin höjning nästa vecka

Under nästa vecka, torsdagen den 9 februari, kommer svenska Riksbanken att meddela årets första räntebesked. Flera ekonomer tror att höjningen kommer att följa ECB:s beslut och därmed ligga på 0,5 procentenheter, vilket skulle ge en styrränta på 3,0 procentenheter.

”Jag är ganska säker på att det blir en höjning med 0,5 procentenheter”, menar Jens Magnusson, chefsekonom på SEB. Enligt Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén kan vi även vänta oss ytterligare en höjning under april. Detta eftersom Riksbanken påverkas stort av andra centralbanker, och då särskilt ECB. Riksbanken har dock en större utmaning framför sig på grund av den svaga kronan. Höjer Riksbanken inte styrräntan enligt förväntningarna så riskerar kronan att försvagas ytterligare. ”Risken för en kraftig inbromsning ekonomisk är mest överhängande i Sverige eftersom vi har störst räntekänslighet. Därför har Riksbanken störst dilemma av de här tre centralbankerna då man inte vet hur långt man kan dra räntan innan man får ännu större ekonomiska motvindar”, säger Måhlén.

Marknaden reagerade positivt på de aktuella räntebeskeden, vilket ledde till att Stockholmsbörsen hade en av det nya årets bästa börsdagar hittills. Uppgången märktes särskilt för de räntekänsliga bolagen inom fastighetssektorn, och OMXS-index steg 4,2 procent.

Caroline Andre

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Läs mer om Caroline

Avanza

Sveriges största och populäraste nätmäklare med en enorm bredd av produkter.

Courtagefri handel Ja, upp till 50 000 kr
ISK & KF Ja
Lägsta courtage 1 - 99 kr
Courtage 0 - 0,25 %
Disclaimer: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Utbud

 • Aktier
 • Fonder
 • Sparkonto
 • ETF:er
 • Teckningsoptioner
 • Teckningsrätter
 • Kryptovalutor (endast certifikat)
 • Obligationer
 • Turbowarranter
 • Trackers
 • Optioner
 • Terminer
 • Kapitalandelsbevis

Information & avgifter

Lägsta courtage 1 - 99 kr
Courtage 0 - 0,25 %
Courtagefri handel Ja, upp till 50 000 kr
Startkostnad 0 kr
Årskostnad 0 kr
ISK & KF Ja
Portföljbelåning Ja

Senaste ekonominyheterna

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Paus i Riksbankens räntehöjningar

Den svenska styrräntan steg från 0 procent i april i fjol, till hela 4 procent vid det senaste räntebeskedet i september. Så hög har räntan inte varit sedan 2008, oc

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Amerikanska centralbanken väljer att inte höja styrräntan

Onsdagen den 1 november lämnade Federal Reserve besked om att styrräntan skulle ligga kvar i spannet 5,25-5,5 procent. Det är den högsta nivån på 22 år, men nu verka

Investera courtagefritt hos Nordnet

Investera courtagefritt hos Nordnet

Nordnet har, tillsammans med Avanza, länge varit ett självklart val för svenska aktiesparare. Nordnet har funnits sedan 1996 och har som mål att bli sparares och inv

Rekordlåga elpriser i september

Rekordlåga elpriser i september

Tack vare flera faktorer såsom blåst, sällsynt höga temperaturer samt mycket regn under sommaren blev elpriserna i september de billigaste sedan hösten 2020. Den så

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Andelen avslag på bolåneansökningar är nästan tillbaka på förra årets nivåer

Enligt jämförelsetjänsten Zmartas statistik är det färre personer som fått avslag på sina ansökningar om bolån under både andra och tredje kvartalet i år jämfört med

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen sjunker till 4,7 procent

Inflationen enligt KPI sjönk från 9,3 procent i juli till 7,5 procent i augusti, vilket är en lägre siffra än vad analytikerna hade förutspått. Därmed kom äntligen d

Senast uppdaterad: 17 februari 2023