ECB och Fed höjer styrräntan

ECB och Fed höjer styrräntan

Under torsdagen höjde ECB styrräntan med 0,50 procentenheter vilket innebär att den nu ligger på 3 procent. Höjningen var väntad, och är ett led i att uppnå 2-procentsmålet för inflationen på medellång sikt. Även Fed höjde räntan, men nöjde sig med en lägre höjning på 0,25 procentenheter. Siffrorna ger en indikation på hur svenska Riksbankens första räntebesked för året kan komma att se ut under nästa vecka.

Fed höjer styrräntan med 25 punkter

Under onsdagen den 1 februari meddelade USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) att de höjer styrräntan med 0,25 procentenheter vilket ger en ränta i intervallet 4,50-4,75 procent. Även i USA har man ett inflationsmål på 2 procent, och framöver väntas ytterligare räntehöjningar för att uppnå målet. Den aktuella höjningen var dock på en lägre nivå än tidigare i jämförelse med decembers räntehöjning på 0,50 procentenheter. De fyra föregående höjningarna låg även de högre på hela 0,75 procentenheter.

ECB höjde räntorna med 50 punkter

Torsdagen den 2 februari meddelade den Europeiska centralbanken (ECB) att de höjer alla sina tre räntor med 50 punkter, och ytterligare höjningar väntas inom den närmsta framtiden. Den aktuella höjningen träder i kraft den 8 februari och resulterar då i en inlåningsränta på 2,50 procent, en refiränta på 3 procent samt en marginalutlåningsränta på 3,25 procent. Det är den högsta räntenivån på 15 år.

Målet är att inflationen ska återgå till 2 procent med hjälp av de regelbundna höjningarna av räntan som sker i en stadig takt. De högre räntorna väntas leda till en dämpad inflation på grund av minskad efterfrågan.

Planen är att ECB ska fortsätta att höja räntan med 0,50 procentenheter under det nästa penningpolitiska sammanträdet i mars. Sedan väntar en utvärdering, men analytiker bedömer att ECB kan komma att ta en paus i räntehöjningarna, alternativt att de kommer att ske långsammare än tidigare. Vad som avgör är till stor del hur löneutvecklingen och energikostnaderna utvecklar sig framöver.

Enligt Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken, är budskapet från både ECB och Fed mjukare än förväntat, vilket kan bero på att Europas ekonomiska utveckling varit något bättre än väntat den senaste tiden.

Riksbanken meddelar sin höjning nästa vecka

Under nästa vecka, torsdagen den 9 februari, kommer svenska Riksbanken att meddela årets första räntebesked. Flera ekonomer tror att höjningen kommer att följa ECB:s beslut och därmed ligga på 0,5 procentenheter, vilket skulle ge en styrränta på 3,0 procentenheter.

”Jag är ganska säker på att det blir en höjning med 0,5 procentenheter”, menar Jens Magnusson, chefsekonom på SEB. Enligt Handelsbankens chefsstrateg Claes Måhlén kan vi även vänta oss ytterligare en höjning under april. Detta eftersom Riksbanken påverkas stort av andra centralbanker, och då särskilt ECB. Riksbanken har dock en större utmaning framför sig på grund av den svaga kronan. Höjer Riksbanken inte styrräntan enligt förväntningarna så riskerar kronan att försvagas ytterligare. ”Risken för en kraftig inbromsning ekonomisk är mest överhängande i Sverige eftersom vi har störst räntekänslighet. Därför har Riksbanken störst dilemma av de här tre centralbankerna då man inte vet hur långt man kan dra räntan innan man får ännu större ekonomiska motvindar”, säger Måhlén.

Marknaden reagerade positivt på de aktuella räntebeskeden, vilket ledde till att Stockholmsbörsen hade en av det nya årets bästa börsdagar hittills. Uppgången märktes särskilt för de räntekänsliga bolagen inom fastighetssektorn, och OMXS-index steg 4,2 procent.

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Avanza

Sveriges största och populäraste nätmäklare med en enorm bredd av produkter.

Courtagefri handel Ja, upp till 50 000 kr
ISK & KF Ja
Lägsta courtage 1 - 99 kr
Courtage 0 - 0,25 %
Disclaimer: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Utbud

 • Aktier
 • Fonder
 • Sparkonto
 • ETF:er
 • Teckningsoptioner
 • Teckningsrätter
 • Kryptovalutor (endast certifikat)
 • Obligationer
 • Turbowarranter
 • Trackers
 • Optioner
 • Terminer
 • Kapitalandelsbevis

Information & avgifter

Lägsta courtage 1 - 99 kr
Courtage 0 - 0,25 %
Courtagefri handel Ja, upp till 50 000 kr
Startkostnad 0 kr
Årskostnad 0 kr
ISK & KF Ja
Portföljbelåning Ja

Senaste ekonominyheterna

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Kritik mot sänkt ISK-skatt

Regeringen har tidigare föreslagit en slopad skatt på en del av de pengar som sparas på ISK (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring, men nu har förslaget mött

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Unga behöver spara allt mer för att ha råd med en bostad

Det krävs ett allt större sparande varje månad för den som vill köpa en egen bostad, och idag bor en fjärdedel av alla unga fortfarande hemma hos föräldrarna. Två fö

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga

I mars steg bostadspriserna i Sverige för den tredje månaden i rad, och även Stockholms bostadsmarknad verkar återhämta sig. Samtidigt har bostadspriserna minskat re

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Svenska hushåll har nu möjlighet att spara mer

Enligt en aktuell undersökning från SEB har de svenska hushållen kunnat spara mer pengar under årets första kvartal. Dessutom tänker många öka sitt sparande framöver

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Svag krona gör utlandsresorna dyrare

Sedan årsskiftet har kronan försvagats mot både euron och dollarn, och risken finns att den blir ännu svagare. Detta påverkar svenskarnas köpkraft i utlandet och gör

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

Styrräntan ligger kvar på 4 procent

I torsdags kom det senaste räntebeskedet från Riksbanken, som valde att låta styrräntan ligga kvar på samma nivå som tidigare. Samtidigt väntas minst tre sänkningar

Senast uppdaterad: 06 mars 2024