Enligt banken SBAB väljer mer än 90 procent av alla nya bolåntagare rörlig ränta, vilket beror på det betydligt ljusare läget idag med lägre inflation och kommande sänkningar av styrräntan.

De flesta nya bolåntagare väljer tremånadersräntan

Bolånebanken SBAB har sett en stor ökning av andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta. Inte sedan 2009 har lika många föredragit tremånadersräntan som under april månad i år. Det innebär att inte ens 10 procent av nya lån binds på mer än tre månader.

”Folk förväntar sig en rejäl nedgång i den rörliga räntan, och man vill verkligen säkerställa att man finns med på den banan, ner mot betydligt lägre räntor”, säger Robert Boije som är chefsekonom på SBAB.

Han understryker att det inte verkar finnas någon oro hos bolåntagarna för att nedgången inte ska slå in.

Höga nivåer redan tidigare under året

I höstas syntes en stor minskning i andelen nya bolåntagare som valde rörlig ränta, på grund av det höga ränteläget och den stigande inflationen, men sedan dess har nivåerna legat på mer än 75 procent. Historiskt sett har det blivit billigare med rörlig ränta, men ”då ska du också kunna leva med om räntan blir en helt annan än du tänkt dig”, säger Robert Boije. Idag ser inflationsläget ljusare ut, och Riksbanken har sagt att flera ytterligare räntesänkningar är på väg, vilket gör att de flesta bolåntagare känner sig mer trygga med att välja en rörlig ränta.

SBAB spår fem räntesänkningar i år

Enligt en aktuell prognos från SBAB kan Riksbanken komma att sänka räntan totalt fem gånger i år, och styrräntan kan falla med mer än de 0,75 procent som det tidigare har varit tal om. Nästa sänkning kommer troligen i slutet av sommaren, och på långt sikt kan den rörliga bolåneräntan röra sig ner mot 3,3 procent under hösten 2025.

Hushållen tror också på betydligt lägre räntor

En undersökning utförd av Länsförsäkringar visar att hushållen tror att den rörliga bolåneräntan kommer att sjunka till 3,53 procent inom ett år, vilket kan jämföras med Länsförsäkringars tremånadersränta idag som ligger på 4,69 procent.

”Riksbankens agerande och signaler är sannolikt något som hushållen plockat upp och som bidragit till deras bild om påtagligt lägre bolåneräntor på ett års sikt”, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.

Men enligt Westerberg är Riksbanken mer återhållsam gällande hur mycket räntorna kan sänkas, och det finns därför en risk att många hushåll som förväntar sig stora sänkningar kan drabbas av högre boendekostnader än de räknat med.