Enligt en aktuell rapport från HUI (Handelns utredningsinstitut) är lågkonjunkturen i Sverige snart över, och prognoserna för Sveriges ekonomi ser goda ut framöver. Men även om inflationen har sjunkit så hade ekonomerna väntat sig lägre inflationssiffror under maj, och därmed är risken stor att den junisänkning av styrräntan som man tidigare talat om uteblir.

Slutet på lågkonjunkturen är nära

Ett pressmeddelande från HUI Research tyder på att slutet på lågkonjunkturen nu är nära.

”Inflationen har stabiliserats och kostnadsutvecklingen har toppat. Räntesänkningar, ökade disponibla inkomster och en ljusare ekonomisk framtidstro skänker hopp om att konjunkturen vänder uppåt. Slutet på lågkonjunkturen skymtar, vilket skapar ringar på vattnet för näringslivet och hela handeln”, säger analytikern William Lindqvist.

Försäljningsutvecklingen i detaljhandeln förväntas öka med 2,0 procent under 2024, och man tror att såväl dagligvaruhandeln som sällanköpsvaruhandeln kommer att vända uppåt. HUI tror att konsumenterna kommer att ha möjlighet att köpa fler dyrare varor framöver, men eftersom många har tvingats vänja sig vid att handla till låga priser under lågkonjunkturen kommer vi inte att se något slut på lågprishandeln inom den närmsta tiden.

Goda prognoser för Sveriges ekonomi

Prognosen för Sveriges BNP justeras från 0,9 procent till 1,0 procent för 2024, och HUI spår att hushållens konsumtion kommer att öka med 1,2 procent under året. I slutet av året förväntas också styrräntan sjunka till 3 procent, och detta tillsammans med ökade inkomster, ytterligare räntesänkningar och nya investeringar inom näringslivet innebär att Sveriges ekonomi ser ljus ut inför 2025.

Mindre nedgång av inflationen än väntat

Samtidigt sjunker den svenska inflationen inte lika snabbt som väntat. I maj sjönk inflationen enligt KPI till 3,7 procent enligt siffror från SCB (Statistiska centralbyrån), medan ekonomerna hade väntat sig en inflation på 3,5 procent. Det innebär att inflationen endast har sjunkit med 0,2 procentenheter sedan april.

Inflationstakten enligt KPIF, som inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån, låg kvar på 2,3 procent under maj. Därmed är det fortfarande en bit kvar till Riksbankens mål på 2 procent. I storbankernas prognoser hade de räknat med en sänkning av KPIF under maj, och eftersom den uteblev verkar hoppet vara ute för en sänkning av styrräntan i juni.

”Det här stänger definitivt dörren för en junisänkning från Riksbanken”, säger Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector.

Enligt SCB har inflationsutvecklingen i maj påverkats av lägre priser på drivmedel och el, och högre priser på flyg, hotell, tågresor, paketresor och bilhyror.