Enligt förväntningarna lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad i torsdags. Men eventuellt kan det bli tre räntesänkningar i stället för två innan året är slut, och riksbankschef Erik Thedéen antyder att den första av dem kan ske redan i augusti.

Styrräntan ligger kvar på samma nivå som tidigare

Efter att räntan sänktes för första gången på åtta år i maj förblir den nu oförändrad på 3,75 procent efter Riksbankens senaste penningpolitiska möte. Anledningen är bland annat att inflationen låg på en högre nivå än väntat i maj, även om inflationen mätt i KPIF var lägre än Riksbanken hade förutspått.

Under Riksbankens presskonferens under torsdagen antyddes att räntan kan komma att sänkas i snabbare takt än väntat under det andra halvåret. Tidigare har man flaggat för två räntesänkningar framöver, medan det nu kan bli två eller tre sänkningar innan årets slut. Den första kan ske redan i augusti.

”Vi har inte sagt exakt när det ska ske, utan det beror på inkommande data. Men vi ser en viss sannolikhet för en sänkning i augusti”, sa riksbankchef Erik Thedéen under pressträffen.

Svagare konjunktur och sjunkande inflation

Även om inflationen var högre än Riksbanken prognoserat i maj så utvecklas den i rätt riktning och ligger nu nära målet på 2 procent, samtidigt som kronan är starkare och konjunkturen något svagare än tidigare. Men det är svårt att förutse hur såväl inflationen som konjunkturen kommer att utvecklas. Enligt Thedéen kan den geopolitiska oron i världen, inflationen i övriga länder, återhämtningen av svensk ekonomi och kronans växelkurs påverka prognosen framöver. Men riksbankschefen tycker ändå att riskerna för bakslag i inflationen har minskat något.

Riksbanken kan återigen gå före ECB

Den första sänkningen av styrräntan i maj innebar att Riksbanken agerade före Europeiska Centralbanken (ECB), som väntade till början på juni med att sänka räntan. Men trots det har kronan stärkts mot både dollarn och euron. Om nästa sänkning av den svenska styrräntan sker i augusti innebär det med stor sannolikhet att Riksbanken återigen går före ECB. Blir det sedan ytterligare två räntesänkningar innan året är slut kan styrräntan hamna på 3 procent efter årets sista penningpolitiska möte den 18 december.