Trots lågkonjunkturen ökar svenskarnas sparande i fonder, men många väljer bort de fonder som har höga avgifter enligt en aktuell rapport från pensionsbolaget AMF. Under 2023 ökade också antalet tillgängliga fonder med lägre avgifter, samtidigt som det totala fondsparandet närmade sig rekordnivåer.

Fondsparandet fortsätter att öka

AMF:s årliga rapport kring avgifter på fondmarknaden visar att svenskarnas fondsparande ökade under förra året. Den totala förmögenheten i fonder ökade också med 14 procent, trots de stigande räntorna och den höga inflationen. Det innebär att fondsparandet återigen närmar sig rekordnivåerna från 2021. Svenskarnas totala sparande i fonder uppgår till strax under 7 000 miljarder kronor.

Antalet indexfonder, som brukar ha en lägre avgift, har också fördubblats sedan 2020. Samtidigt har det totala belopp som sparas i denna typ av fonder ökat stort. Per Wiklund, som är affärschef på AMF Fonder, tror att många är medvetna om avgifterna och tänker mer långsiktigt, och att det är en av anledningarna till att indexfonder ökar i popularitet.

Den genomsnittliga avgiften för fonder minskar

Per Wiklund på AMF Fonder tror inte heller att spararna kommer att välja fonder med högre avgifter om det ekonomiska klimatet i landet förbättras.

”Nej, man förvånas ofta över hur smarta svenska småsparare är. Jag tror inte att man hoppar av den här långsiktiga trenden, dessutom är det väl så att det inte omedelbart blir bättre. Man väljer snarare att spara än att slösa”, säger han.

Idag ligger den genomsnittliga avgiften för alla sorters fonder på 1,30 procent. Den har minskat med 0,31 procentenheter de senaste tio åren, medan man ser en minskning med 0,06 procentenheter sedan förra året. Den billigaste fondkategorin är räntefonder som har en genomsnittlig avgift på 0,92 procent.

Globalfonderna mest populära

Av alla fonder utgör aktiefonder fortsatt den största kategorin, och då särskilt globalfonderna som var de mest populära bland svenska sparare under förra året. Globalfonderna stod då för 77 miljarder av det totala inflödet på omkring 100 miljarder kronor. Antalet tillgängliga aktiefonder ökade också, medan avgifterna sjönk med i genomsnitt 0,3 procentenheter. Det beror både på att antalet indexfonder ökade och att billigare fonder har ersatt de mest dyra alternativen. Per Wiklund betonar att avgiften kan göra stor skillnad över tid när man väljer mellan två fonder som förväntas ha liknande avkastning.

”Om du har en riktigt lång sparhorisont kan en låg fondavgift ge hundratusentals kronor mer i plånboken”, säger han.