Fonder

Är du ute efter att få dina pengar att växa över tid? Fonder, precis som aktier är ett sätt att investera och kan verka komplicerat för många vid första anblick. Att investera med fonder är dock enklare än vad många tror. När du investerar i ”en fond” så investerar du egentligen i en grupp olika värdepapper så som aktier. Du kan själv inte styra eller välja vad en fond skall innehålla för värdepapper men du kan välja att rikta in dig på en fond med enbart teknikbolag till exempel. Dessutom finns de fonder som kommer med högre risk samt de som passar investerare med lägre riskprofil.

Här kan du köpa fonder

Avanza

Sveriges största och populäraste nätmäklare med en enorm bredd av produkter.

Courtagefri handel Ja, upp till 50 000 kr
ISK & KF Ja
Lägsta courtage 1 - 99 kr
Courtage 0 - 0,25 %
Disclaimer: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Utbud

 • Aktier
 • Fonder
 • Sparkonto
 • ETF:er
 • Teckningsoptioner
 • Teckningsrätter
 • Kryptovalutor (endast certifikat)
 • Obligationer
 • Turbowarranter
 • Trackers
 • Optioner
 • Terminer
 • Kapitalandelsbevis

Information & avgifter

Lägsta courtage 1 - 99 kr
Courtage 0 - 0,25 %
Courtagefri handel Ja, upp till 50 000 kr
Startkostnad 0 kr
Årskostnad 0 kr
ISK & KF Ja
Portföljbelåning Ja

Levler

En ny utmanare bland nätmäklarna lanserad 2023. Courtagefri handel till 2025 och 25% rabatt på fondernas förvaltningsavgifter.

Courtagefri handel Ja
ISK & KF Ja, ISK
Lägsta courtage 1 - 74 kr
Courtage 0 - 0,185 %
Disclaimer: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Utbud

 • Aktier
 • Fonder

Information & avgifter

Lägsta courtage 1 - 74 kr
Courtage 0 - 0,185 %
Courtagefri handel Ja
Startkostnad 0 kr
Årskostnad 0 kr
ISK & KF Ja, ISK
Portföljbelåning Nej

Nordnet

Utsedd till Årets Bank 2022 av Privata Affärer. Handla med aktier & fonder till lågt courtage.

Courtagefri handel Ja, upp till 50 000 kr
ISK & KF Ja
Lägsta courtage 1 - 99 kr
Courtage 0 - 0,25 %
Disclaimer: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Utbud

 • Aktier
 • Fonder
 • Sparkonto
 • ETF:er
 • Teckningsoptioner
 • Teckningsrätter
 • Kryptovalutor (endast certifikat)
 • Obligationer
 • Turbowarranter
 • Trackers
 • Optioner
 • Terminer
 • Kapitalandelsbevis

Information & avgifter

Lägsta courtage 1 - 99 kr
Courtage 0 - 0,25 %
Courtagefri handel Ja, upp till 50 000 kr
Startkostnad 0 kr
Årskostnad 0 kr
ISK & KF Ja
Portföljbelåning Ja

Aktieinvest

En populär utmanare till Avanza & Nordnet med bra app.

Courtagefri handel Ja, upp till 60 000 kr
ISK & KF Ja
Lägsta courtage 0 - 99 kr
Courtage 0 - 0,15 %
Disclaimer: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Utbud

 • Aktier
 • Fonder
 • Sparkonto
 • ETF:er
 • Teckningsoptioner
 • Teckningsrätter
 • Kryptovalutor (endast certifikat)
 • Obligationer
 • Turbowarranter
 • Trackers
 • Optioner
 • Terminer
 • Kapitalandelsbevis

Information & avgifter

Lägsta courtage 0 - 99 kr
Courtage 0 - 0,15 %
Courtagefri handel Ja, upp till 60 000 kr
Startkostnad 0 kr
Årskostnad 0 kr
ISK & KF Ja
Portföljbelåning Ja

Fondsparande, hur fungerar det?

Om du valt att investera och placera dina pengar i en fond innebär det att du äger en del av fonden. Dessutom äger du tillgångarna som finns i fonden vilket sprider ut risken för dig jämfört med om du skulle investera och äga enbart en aktie.

När du fondsparar så kommer du själv att välja inriktning på vart tillgångarna kommer ifrån, samt vilken risknivå du är bekväm med och hur mycket du vill spara varje månad. Vanligtvis väljer man en fond som är kategoriserad enligt en världsdel eller bransch.

Det är sedan upp till fondförvaltaren att förvalta pengarna enligt de olika inriktningarna du valt. Du kan räkna med att en förvaltare dagligen kommer att analysera olika aspekter på marknaden som kan komma att påverka fonden och vilka värdepapper som kan verka intressanta för att växa fonden och på så sätt växa dina pengar du investerat.

 • Räntefonder – Innehåller räntebärande papper. En variation på fonder som sträcker sig via en kort löptid samt de med lång löptid, du har säkert hört om obligationsfonder. Generellt sätt har räntefonder en lägre riskprofil jämfört med aktiefonder. Dock är avkastningen lägre.
 • Aktiefonder – Består till minst 85% av börsnoterade aktier. En aktiefond innehåller minst sexton olika aktier. Om du är en investerare som tänker investera på lång sikt kommer aktiefonder med högsta sannolikhet att ge bäst avkastning.
 • Blandfonder – Detta är en mix av räntebärande papper och aktier. Lägre risk än aktiefonder. Kommer troligtvis att ge bättre avkastning än räntefonder.
 • Hedgefonder – Fonden drivs av en fondförvaltare som själv väljer hur ditt och andras kapital skall förvaltas. Det kan vara allt från derivathandel till råvaruhandel. Vanligtvis är det folk med stort kapital som vänder sig till hedgefonder.

Fondförvaltare och olika värdepapper

En förvaltare väljer vilka värdepapper som fonden skall investera i. En så kallad fondbestämmelse finns till för att förklara när, var och hur det här skall gå till. Du kan se det som regler för hur fonden skall skötas samt vilken inriktning som skall tas.

De olika fondtyperna

Som vi listade ovan finns olika fondtyper där de fyra vanligaste är räntefonder, aktiefonder blandfonder samt hedgefonder. Du väljer en typ av fond beroende på hur längde du har tänkt spara i fonder samt vilken riskaptit du har;

Räntefonder

Detta passar dig som har en lägre riskaptit i och med ditt sparande. Vanligtvis delar man in räntefonder i tre olika kategorier, långa, korta samt företagsobligationsfonder.

En räntefond kommer att placera ditt kapital i räntebärande värdepapper kopplat till staten eller obligationer. Med en obligation har du ett värdepapper med bestämd räntesats och en löptid, oftast på 1 år eller mer.

Aktiefonder

Om du har en högre riskaptit så passar aktiefonder dig bra i och med att det kommer med en högre risk men också högre chans till avkastning. En aktiefond investerar i olika aktier. När du äger en aktie så innebär det i praktiken att du äger en del av företaget.

Går det bra för företaget kommer aktierna i denna fond att ge avkastning. Rent historiskt har marknaden alltid gått uppåt på lång sikt så om du fundera på att spara långsiktigt kan det vara en god idé att titta på aktiefonder.

Blandfonder

Detta är en mix av räntefonder och aktier om man tittar på risk och avkastning. Fonden kommer att placera kapital i både aktier och räntebärande värdepapper. Här har du en fondförvaltare som väljer fördelningen eller så är detta bestämt från början.

Så om du tycker att aktier är en god idé men komplettera med säkrare räntebärande lösningar så bör du kolla in blandfonder.

Hedgefonder

Precis som vi tidigare varit inne på så är en hedgefond helt styrd av en förvaltare och man kan säga att denna typ av fond har mycket friare placeringsregler än andra fonder. Den avkastning du kan vänta dig beror helt på förvaltaren.

Med hedgefonder vill du gärna ha en minimerad risk men samtidigt ha möjlighet att växa dina pengar trots att marknaden går ner.

Aktier eller fonder?

Det beror lite på hur involverad du har tänkt att vara med din investering. Om du har tid att ha koll på marknaden och göra lite research är aktier troligtvis ett bra val men om du dock inte har mycket tider över så är fonder ett bättre alternativ.

Med fonder sprider du ut risken medan du har ett brett sparande och har möjligheter till en bra avkastning (beroende på fond så klart).

Risker med fonder

Precis som med allt annat du investerar i så finns det risk även här. Var noggrann med vad du kommer vara okej med att riskera. Tänk på att marknaden snabbt kan bli volatil och kursen på din fond kan gå som en bergochdalbana när det är riktigt stormigt på börsen.

Justera enligt risk och se till att du inte blir en utav dem som säljer när marknaden har nått en botten.

Högre risk ger oftast högre avkastning och det kan vara enkelt att förstå rent logisk. Men på ett känslomässigt plan är det en annan femma. Välj därför en risknivå för dina fonder som passar dig och dina förutsättningar.

Lukas Brisman

Redaktionschef

Lukas är en av de två grundarna till Ekonomival.se. Han har lång erfarenhet på över 20 år av marknadsföring på internet. Med ett brinnande intresse för ekonomi strävar han efter att förmedla komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt för alla som besöker Ekonomival.se. Här är han ansvarig för allt innehåll, från att skapa och redigera artiklar till att samordna de olika skribenter som anlitas för att bidra till webbplatsen.

Vanliga frågor om fonder

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Jämfört med enskilda aktier så ses fonder generellt sätt som ett säkert alternativ. Det går snabbt och enkelt att spara och ger en bra riskspridning. Det passar även bra för den som vill månadsspara.

Du kan alltid välja att sälja av dina fonder när du vill investera i något annat eller när du har ett större köp på gång i ditt liv.

När du har placerat din order tar det inte mer än ett par dagar innan allt är klart. Du kan alltid följa processen på ditt bankkonto.

Det finns inget rätt eller fler svar här utan du måste själv göra en individuell bedömning enligt dina omständigheter vad du är okej med att investera. Se det som en besparing per månad och tänk på att fördela dina pengar via flera olika fonder.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024