Lin Försäkringar

Lin Försäkringar erbjuder i dagsläget bilförsäkringar, men de jobbar med utvecklingen av sina hemförsäkringar som de så småningom om ska lansera. Vad som skiljer Lin åt från andra bilförsäkringar är deras ständiga strävan för optimering och effektiva lösningar som passar ett modern försäkringsbolag.

Genom sina effektivisering, molnlagring, automatisering, effektiva processer och låga driftkostnader kan de pressa ner priserna och erbjuda lägre premier till sina kunder. Affärsidén bygger på att så mycket som möjligt ska genomföras online; det gäller allt från att teckna försäkringar, sköta betalningar samt Lins hantering av skadan och försäkringen.

Lin är ett varumärke under Eir Försäkringar som under flera års tid har jobbat med att hitta, utveckla och modernisera it-lösningar på problem inom försäkringsbranschen.

Lin Försäkringar screenshot illustration

Lin Bilförsäkring

Vad ingår då i Lins bilförsäkringar? Inte olikt andra försäkringar så erbjuder de tre nivåer av försäkringar på din bil. Du kan teckna den grundläggande, och enligt svensk lag den obligatoriska trafikförsäkringen.

Trafikförsäkring är ett måste. I Sverige får in bil inte vara i trafik utan en försäkring. Vad trafikförsäkringen gör är att ge ett skydd som ger rätt till ersättning vid personskador för dig och samtliga av dina medpassagerare vid olyckans fall, samt ett skydd för skador du orsakar på andras egendom. Din bil, varken det inre och yttre, har inget skydd av den grundläggande trafikförsäkringen.

Hel- och halvförsäkring är ett mer omfattande skydd för dig, dina passagerare och din bil. Oavsett vilken av de du tecknar så ingår naturligtvis också trafikförsäkringen. Du behöver alltså inte teckna båda två.

I din hel- och halvförsäkring har du ett skydd om bilens glasrutor går sönder eller spricker, oavsett om det är skadegörelse eller stenskott. Lin uppmanar sina kunder att laga ett stenskott innan det resulterar i en spricka. Som kund hos Lin kan du åka till Carglass och hämta ut ett gratis stenskottsplåster.

Vidare blir du kompenserad om din bil blir stulen eller om någon gör inbrott i din bil. Försäkringen täcker även brandskador. Om bilen skadas i en brand, explosion eller blixtnedslag har du rätt till ersättning. Försäkringen täcker även skador på kablar som orsakats av kortslutningar. Du betalar en självrisk på 2000 kr vid brandskador.

Även bilens inre kan behöva fixas då och då. Lin erbjuder därför sina kunder ersättning för maskinskador på bilen. För att försäkringen ska täcka den här typen av skador finns det ett par krav som måste uppfyllas.

  • Bilen får inte vara äldre än 8 år
  • Bilen ska inte ha gått längre än 10 000 mil
  • Du måste vara minst 20 år
  • Svenskt personnummer & bankkonto

Om bilen är max 5 år, eller om den har gått upp till 6000 mil betalar du en självrisk på 5000 kr. Om bilen är över 5 år och har gått mer än 6000 mil så är självrisken 8000 kr.

Lin ersätter även kostnader du betalar om du är i behov av bärgning, oavsett om det sker på grund av bilstöld, trafikolycka eller om bilen plötsligt har fått driftstopp. Det gäller dock inte om bilen inte går igång på grund av bränslestopp.

Mycket kan hända i trafiken och det är inte alltid lätt att urskilja vem som har ansvar vid en olycka. Det gör att det i värsta fall kan uppstå rättstvister. Därför erbjuder Lin ett rättsskydd till alla sina kunder, som ingår i både hel- och halvförsäkringarna. Rättsskyddet ersätter de juridiska kostnaderna, som kostnad för anlitad advokat eller rättegångar.

För att kunna bli kompenserad för detta krävs det att olyckan skedde med bilen som är försäkrad. Det är alltså inte tekniskt sett föraren, i det här fallet, som är ger rätt till ersättning, utan det är bilen som är försäkrad hos Lin som gör det.

Eftersom olyckor och skador kan orsaka psykologiska bekymmer ingår även kristerapi i Lins bilförsäkring. De som har rätt att träffa den legitimerade psykologen är den som står på försäkringen, föraren, passagerare, eller hushållsmedlemmar av dessa.

Ersättning för vagnskada ingår endast när du tecknar helförsäkring. Vagnskada är skador på din bil som uppstår vid olyckor eller uppsåt. För att få ersättning spelar det ingen roll om det var du som orsakade trafikolyckan eller inte. Om något medvetet orsakar skadegörelse på din bil har du också rätt till ersättning, samt om bilen skadas av under en naturkatastrof som ett fallande träd.

Bilförsäkring tillägg

Om du behöver extra skydd eller kan du teckna ett par olika tillägg som Lin erbjuder. Du kan teckna tilläggen:

  • Hyrbil
  • Djurkollision

Om din försäkrade bil är obrukbar efter en olycka och behöver repareras kompenserar Lin dig för kostnaderna av en hyrbil med 75%. Självrisken kan röra sig upp mot 25% av dygnskostnaden och kilometerkostnaden.

För att kunna teckna avtal som ger dig rätt till hyrbil ska ha antingen hel- eller halvförsäkringen som grund. De bilar som ersätts ska vara personbilar eller lätt lastbil. Vidare får de inte heller vara äldre än 15 år.

Djurkollision är ett bra skydd om du kolliderar med ett djur som skadar bilen. Händelsen ska vara plötslig och oförutsedd. Det kan vara ett bra skydd för dig som ofta kör där djur tenderar att plötsliga springa ut på körbanor.

Försäkringar hos Lin Försäkringar

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Eir Försäkring AB
Organisationsnummer 559166-0617
Finansinspektionen Länk
Telefonnummer 08-520 279 69
E-post info@linforsakring.se
Adress Kungsgatan 37
Postnummer 111 56
Postort Stockholm
Hemsida linforsakring.se

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 - 17:00
Tisdag 09:00 - 17:00
Onsdag 09:00 - 17:00
Torsdag 09:00 - 17:00
Fredag 09:00 - 17:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt
Daniel Stensiö

Redaktör & tekniskt ansvarig

Daniel är en av två grundare till Ekonomival.se och är tekniskt ansvarig för sajten. Han har arbetat med onlineportaler i ett flertal olika nischer sedan 2008 och har innan dess studerat ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg.

Vanliga frågor om Lin Försäkringar

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Under prissättningen tar Lin hänsyn till flera faktorer. Bland annat den primära förarens ålder, bilens ålder och årsmodell, hur mycket eller långt du kör regelbundet, hur länge du har haft ditt körkort, etc. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer blir prissättningen mer individbaserad och mer rättvis.

Om du kör en bil som inte har en trafikförsäkring riskerar du mycket höga böter. Däremot behöver du ingen försäkring om bilen är avställd. Det är bara så fort bilen är i bruk som den måste försäkras. Du kan dock klara dig utan hel- eller halvförsäkringarna, men då kan de bli mycket dyrt med eventuella reparationskostnader eller juridiska kostnader.

Den som har tecknat försäkringen, vilket oftast är bilens ägare. Men försäkringen gäller även dennes sambo, maka eller make. Om någon annan person kör bilen kan ersättning utebli.

Ja, så länge du har ett Grönt Kort. Ett Grönt Kort är ett bevis på att din svenska bilförsäkring är betald och uppdaterad. Ansök om ett grönt kort hos Lin två veckor innan utlandsresan börjar.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024