Idrottsförsäkring

Om du idrottar regelbundet är det viktigt att du också är försäkrad - oavsett om du idrottar i ett motionslag eller om du spelar i landslaget. Försäkringsbolagen samarbetar med många olika föreningar och idrottsförbund och det gör det ofta möjligt för dig att få en försäkring via klubben som du spelar i. Den kostnaden betalar du sedan genom medlemsavgiften till din klubb, vilket gör det billigare att vara försäkrad.

Idrottsförsäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

Vad som ingår i försäkringen kan se olika ut mellan olika försäkringsbolag, men det vanligaste är att de innehåller åtminstone akutvårdsersättning och ersättning för tandskador. Det innebär att du får ersättning om du blir tvungen att uppsöka vård akut efter exempelvis en skada på träning. Om det visar sig att skadan är allvarlig och du behöver betala en del för din vård, så kommer du att få ersättning för det. När det gäller tandskador så får du ersättning för de behandlingskostnader som uppstår på grund av skadan.

Försäkringar som normalt ingår

Förutom akutvårdsersättning och ersättning för tandskador så brukar även invaliditetsförsäkring och dödsfallsersättning ingå om du skaffar en idrottsförsäkring. Det innebär att du kommer få ersättning om du drabbas av bestående men eller besvär efter en skada.

Hur stor ersättning du får bedöms efter hur illa besvären är. Om besvären bedöms ligga mellan 15% till 74% (hur mycket av din dag som påverkas av besvären) så får du en ersättning som motsvarar procenten, exempelvis får du 20% av försäkringsbeloppet om du bedöms ha besvär som påverkar 20% av din dag. Om du har besvär som beräknas uppgå till mer än 75% så får du dubbel ersättning, alltså 200% av försäkringsbeloppet om du har besvär som ligger på 100%. Gällande dödsfallsersättningen så får ditt dödsbo ersättning på ett visst belopp om du plötsligt skulle avlida.

Vissa idrottsförsäkringar ersätter även skadade eller trasiga kläder, glasögon eller idrottskläder, samt skadad eller sönderklippt hjälm. Du får bara ersättning för dessa om du hade på dig kläderna, hjälmen eller glasögonen vid skadetillfället och du var tvungen att uppsöka vård. Exempelvis var kanske sjukvårdspersonalen tvungen att klippa bort kläder från dig, så att de kunde lägga förband om ett blödande sår.

Förutom det erbjuder även vissa försäkringsbolag tjänster som kristerapi eller rådgivning. Då får du hjälp om du har drabbats av psykisk ohälsa efter en skada eller om du blivit överfallen eller våldtagen, och du får prata med en terapeut eller en psykolog under ett antal tillfällen. Angående rådgivningen kan du ringa en fysioterapeut om du har blivit skadad under en match eller på en träning för att få råd om vad du ska göra åt skadan. Visar det sig att du behöver uppsöka vård ingår även ett antal vårdbesök i försäkringen.

Olika tilläggsförsäkringar som du kan välja

Det kan också välja att lägga till en tilläggsförsäkring om du behöver det. Även om en idrottsförsäkring är väldigt bra och omfattande så kan det var bra att lägga till en tilläggsförsäkring för att få en heltäckande försäkring som passar dig bättre. Exempelvis kan du skaffa en individuell olycksfallsförsäkring. Då blir det lättare om du skulle drabbas av en olycka som ger bestående men, eftersom att du får en extra ersättning då, då du har två försäkringar.

Idrottsskador kan ofta vara ganska komplicerade, så det är alltid bra att ha en försäkring till. Dessutom så täcker olycksfallsförsäkringen skador som sker utanför idrotten också. Du kan alltså få ersättning även om du inte skadar dig under träning eller match. En annan bra tilläggsförsäkring är försäkringen för deltagare i idrottsevenemang utomlands. Då är du skyddad även om du åker utomlands och om du skulle bli akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall så kommer inte kostnaderna att bli lika stora.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om idrottsförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Detta ser naturligtvis olika ut från person till person. Om du utövar en riskfylld sport eller spelar på en hög nivå så är det viktigare att du har en idrottsförsäkring än om du inte gör det.

Det ser lite olika ut beroende på vilken typ av försäkring du väljer, vilket försäkringsbolag du vill ha och med vilka tillval du väljer att ta med. Många föreningar har dock försäkringar som ingår så om du är med i en sådan klubb så är priset gratis för dig, du betalar istället din del på medlemsavgiften till klubben.

I många fall behöver du inte ha dubbla försäkringar, eftersom att du oftast inte får ut ett dubbelt försäkringsbelopp. Men i vissa fall kan det vara bra, exempelvis om försäkringarna täcker olika saker eller om båda gäller invaliditetsförsäkring, då du kan få ett dubbelt försäkringsbelopp för sådana skador. Exempel på två försäkringar som kompletterar varandra bra är idrottsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen.

Senast uppdaterad: 20 november 2023