Inkomstförsäkring

Känn dig trygg om du skulle bli arbetslös med en kompletterande inkomstförsäkring. Här har vi samlat våra bästa tips på hur du hittar rätt inkomstförsäkring och vad du bör tänka på när du jämför olika försäkringsbolag.

Inkomstförsäkring illustration

Jämför inkomstförsäkringar

Konsumentförsäkring

 • Skydda din ekonomi vid arbetslöshet
 • Inkomstförsäkring med hög och lång ersättning
 • Kan tecknas av egenföretagare
Max ersättning 80% av 90 000 kr/mån
Ersättningstid 300 dagar
Pris Från 155 kr/mån

Vad är en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring ger dig ekonomisk stöd vid arbetslöshet eller sjukdom. Inkomstförsäkringen finns där för att komplettera skyddet från samhället och kan ersätta upp till 80% av din lön om du skulle bli arbetslös och upp till 90% om du skulle drabbas av sjukdom.

Vanligtvis har de flesta personer ett inkomstskydd via en gruppförsäkring, det vill säga via din arbetsgivare eller fackförbund. Men du kan även välja att komplettera dessa skydd genom att teckna en privat inkomstförsäkring. De försäkringar som du tecknar privat kompletteras med ersättningar som betalas ut från:

 • A-kassan
 • Försäkringskassan
 • Kollektivavtal - försäkringar som betalas av din arbetsgivare
 • Gruppavtal - försäkringar som ingår i ditt medlemskap hos ett fackförbund

Hur en inkomstförsäkring fungerar

Teckningskrav

För att teckna en inkomstförsäkring finns det vissa krav du måste uppfylla. Dessa kallas för teckningskrav och inkluderar villkor såsom fast anställning och medlemskap i a-kassan. Det kan också finnas en åldersgräns för att teckna en inkomstförsäkring.

Utbetalningar från inkomstförsäkringen

Precis som när du tecknar en inkomstförsäkring, krävs det att du uppfyller krav och kriterier för att du ska få utbetalningar från ditt försäkringsbolag.

Ersättning från A-kassan

Först och främst måste du vara medlem i a-kassan. A-kassan ger dig ersättning om du blir arbetslös, men det viktigt att komma ihåg att ersättningen har ett maxbelopp som kanske inte motsvarar din inkomst. I dessa fall kan en inkomstförsäkring komplettera utbetalningarna och du kan få ersättning som motsvarar upp till 80% av din lön.

Ersättningen du är berättigad till varierar beroende på hur länge du har varit medlem i a-kassan. Har du varit medlem i mindre än 12 månader får du en grundersättning. Har du varit medlem över 12 månader får du en inkomstbaserad ersättning.

I dagsläget är maxbeloppet för grundersättningen 11 220 kr per månad innan skatt. Har du en inkomstbaserad ersättning kan du få upp till 80% av lönen om din lön inte motsvarar mer än 33,000 kr per månad.

Har du alltså en lön över 33,000 kr per månad rekommenderas det att du tecknar en privat inkomstförsäkring för att komplettera a-kassans utbetalningar.

För att få ersättning från a-kassan krävs det att du uppfyller dessa kriterier:

 • Du är medlem i a-kassan
 • Du måste skriva in dig på Arbetsförmedlingen från första dagen du är arbetslös
 • Under det senaste året har du jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar varje månad.
 • Under det senaste året har du jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar varje månad.

Utbetalning från inkomstförsäkringen

Med en inkomstförsäkring slipper du att oroa dig för ekonomiska förluster om du blir arbetslös. Eftersom inkomstförsäkringen kompletterar betalningarna du får från a-kassan finns det vissa krav du måste uppfylla:

 • Du beviljas a-kassa - för att inkomstförsäkringen ska vara giltig krävs det att du även är beviljad ersättning från a-kassan.
 • Du uppnår kvalifikationstiden - Kvalifikationstiden varierar mellan olika bolag, men vanligtvis krävs det har du har haft inkomstförsäkringen i minst ett år innan du kan få ersättning.
 • Varsel eller uppsägning - inkomstförsäkringen gäller vanligtvis endast vid oförutsägbara händelser som leder till arbetslöshet. Säger du upp dig själv anses det vara en planerad händelse och inkomstförsäkringen gäller inte alltid.

Vill du utöka skyddet för din inkomstförsäkring kan du teckna tilläggsförsäkringar hos de flesta försäkringsbolag. Till exempel kan du teckna ett låneskydd som ger dig ett utökat skydd för lånekostnader om du skulle förlora din inkomst. Det finns även tilläggsförsäkringar som försäkrar högre löner eller ger dig ersättning i mer än 300 dagar.

Inkomstförsäkring vid sjukdom

Om du blir sjukskriven under en längre period kan inkomstförsäkringen täcka upp till 90% av din lön.

För att du ska få ersättning vid sjukdom finns det olika kriterier du måste uppfylla. Till exempel kan du behöva genomgå en hälsodeklaration i samband med att du tecknar försäkringen. Andra krav kan vara att du måste ha arbetat under en viss period innan sjukskrivningen.

Inkomstförsäkringen har också en karenstid som innebär att du måste vänta några månader innan försäkringsbolaget betalar ut ersättning. Vid sjukdom måste du vanligtvis vänta i minst 3 månader innan du kan få ersättning. För vissa psykiska-, stress- och smärtrelaterade besvär kan karenstiden vara upp till ett år.

Hur länge du kan få ersättning varierar mellan försäkringsavtal och beror på ditt sjukdomstillstånd.

Vad kostar en inkomstförsäkring?

Priset på en inkomstförsäkring varierar beroende på din lön, vilka villkor som ingår, samt vilken a-kassa du är medlem i. Är du medlem i en fackförening kan det vara så att du redan har en inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften.

Jämför inkomstförsäkringar

När du vill jämföra inkomsförsäkringar är det viktigt att inte bara jämföra priset, utan att även kolla noga på villkoren. Till exempel kan en del försäkringar ha en längre kvalifikationstid, vilket innebär att du får vänta längre tills försäkringen faktiskt gäller. Fundera även ut vilket belopp du skulle känna dig trygg med och se efter vilka månadskostnader som du vill att försäkringen ska täcka. Nedan har vi samlat några punkter du bör tänka på när du jämför inkomstförsäkringar.

 • Hur hög lön kan du försäkra - Tänk efter vilken månadsersättning du skulle känna dig trygg med om du förlorar din inkomst. Har du en hög lön bör du även kolla upp hur mycket av lönen som inkomstförsäkringen täcker.
 • Hur länge kan du få ersättning - De flesta inkomstförsäkringar betalar ersättning upp till 100-300 dagar. Vill du få fler ersättningsdagar kan du i de flesta fall teckna en tilläggsförsäkring.
 • Kvalifikationstiden - Det är vanligt med en karenstid, vilket innebär att du måste hålla försäkringen ett visst antal dagar innan den är giltig. Ibland kan karenstiden vara upp till ett år.
 • Premien - Hur hög är månadskostnaden? Olika bolag erbjuder ibland samma villkor, men till olika pris. Kolla upp vad din försäkring innehåller och om du kan få samma villkor till ett billigare pris hos ett annat bolag.
 • Egenföretagare - De flesta försäkringsbolag kräver att du som egenföretagare tecknar en inkomstförsäkring som är speciellt anpassad för egenföretagare.
 • Gäller försäkringen om du säger upp dig själv - De flesta försäkringar gäller inte om du väljer att säga upp dig själv under vissa omständigheter. Däremot finns det andra bolag som täcker detta eller erbjuder ett skydd via tilläggsförsäkring.
Jennifer Martinsson

Skribent

Jennifer har en utbildning inom internationell ekonomi och brinner för att göra finansbranschen lättbegriplig och lättillgänglig för alla. Som skribent hos Ekonomival.se vill Jennifer väcka ett intresse för privatekonomi genom att förse våra besökare med praktisk information som gör det enkelt att fatta rätt ekonomiskt beslut.

Vanliga frågor om inkomstförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

En inkomstförsäkring ger dig ekonomiskt ersättning om du skulle bli arbetslös eller sjuk. Inkomstförsäkringen kompletterar skydd från a-kassan, försäkringskassan och kollektivavtal. Detta innebär att du tillsammans med ovanstående kan få ersättning som täcker upp till 80% av din inkomst om du förlorar ditt jobb, eller upp till 90% om du blir sjuk.

Ja, för att din inkomstförsäkring ska gälla krävs det att du är medlem i a-kassan och att du är beviljad ersättning.

Hur mycket ersättning du kan få av inkomstförsäkringen beror på hur länge du har haft försäkringen, samt hur hög lön du har. A-kassan täcker upp till 80% av lönen om din lön inte motsvarar mer än 33,000 kr per månad. Har du därför en högre lön rekommenderas det att du tecknar en inkomstförsäkring som ger dig ersättning för upp till 80%.

För att du ska få ersättning av din inkomstförsäkring krävs det att du uppfyller vissa krav. Kraven kan till exempel vara:

 • Du beviljas a-kassa - för att inkomstförsäkringen ska vara giltig krävs det att du även är beviljad ersättning från a-kassan.
 • Du uppnår kvalifikationstiden - Kvalifikationstiden varierar mellan olika bolag, men vanligtvis krävs det har du har haft inkomstförsäkringen i minst ett år innan du kan få ersättning.
 • Varsel eller uppsägning - inkomstförsäkringen gäller endast vid oförutsägbara händelser som leder till arbetslöshet. Säger du upp dig själv anses det vara en planerad händelse och inkomstförsäkringen gäller inte alltid.

Inkomstförsäkring via fackliga föreningar ingår vanligtvis i ditt medlemskap. Priset för privata inkomstförsäkringar varierar beroende på din lön, vilka a-kassa du är medlem i och vilka villkor som ingår i skyddet.

Kostnaden kan alltså variera beroende på inkomst, men är alltid relativt låg i jämförelse med den ersättning du kan få om du blir arbetslös eller sjuk.

Senast uppdaterad: 01 juni 2024