Konsumentförsäkring

Konsumentförsäkring har ett brett utbud av olika personförsäkringar så som inkomstförsäkring, olycksfallsförsäkring, liv-, & sjukvårdsförsäkring.

Konsumentförsäkring screenshot illustration

Om försäkringsbolaget Konsumentförsäkring

Konsumentförsäkring drivs av försäkringsförmedlaren SveNord Försäkring, som har verkat inom Norden ända sedan 2012. De samarbetar med välkända försäkringsbolag som till exempel Länsförsäkringar, Folksam, If och Trygg-Hansa, och är registrerade hos Finansinspektionen. Konsumentförsäkring erbjuder främst gruppförsäkringar inom livskydd, familjeolycksfall, inkomstförsäkringar, vårdförsäkringar och betalskydd för bolån.

För att teckna en försäkring via Konsumentförsäkring krävs ingen hälsodeklaration, utan bara ett intyg om att du är fullt arbetsför. Du tecknar försäkringen direkt på hemsidan genom att ange dina personuppgifter och signera med BankID. Försäkringarna har flera olika nivåer på ersättning som du kan välja mellan, vilket gör att de passar de flesta hushåll och livssituationer.

Olycksfallsförsäkringar

En olycksfallsförsäkring från Konsumentförsäkring kan ge dig ersättning om du, eller någon annan i din familj, skadas på grund av ett olycksfall. Dina efterlevande kan också få ett engångsbelopp utbetalt om du avlider på grund av en olycka.

Det går att inkludera upp till fem familjemedlemmar i samma olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för vård- och tandvårdskostnader, hjälpmedel, resekostnader, rehabiliteringskostnader och andra merkostnader som följer på en olycka. Dessutom kan försäkringen ersätta dig om du får bestående ärr, nedsatt arbetsförmåga eller blir medicinskt invalid. Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen så länge du inte är borta under längre tid än 12 månader.

Alla som inkluderas i olycksfallsförsäkringen omfattas av den övre gränsen för ersättning på 1 000 000 kronor per skada. Eftersom försäkringen är en gruppförsäkring har den en mycket låg månadspremie. Du kan lägga till både din parter och upp till tre omyndiga barn, och det krävs ingen hälsodeklaration för att teckna försäkringen.

Inkomstförsäkringar

För att minska inkomstbortfallet om du blir arbetslös kan du teckna en inkomstförsäkring via Konsumentförsäkring. Då kan du få upp till 80 % av din lön under en period, vilket också kan fungera som ett bra komplement till a-kassan. Inkomstförsäkringen kan nämligen ge dig mer ersättning än du får från a-kassan. Den har ett övre tak som även sänks efter ett visst antal dagar, medan inkomstförsäkringen kan ge ersättning i upp till 300 dagar. På så sätt blir det lättare att betala dina löpande utgifter tills du har fått ett nytt jobb.

Konsumentförsäkrings inkomstförsäkring kan även tecknas av egenföretagare i företag som har varit verksamma i minst ett och ett halvt år. Det går att försäkra en inkomst på upp till 90 000 kronor, och åldersspannet för försäkringen är 21-55 år.

Livförsäkringar

Konsumentförsäkring erbjuder också livförsäkringar som ger dina närstående ersättning om du skulle avlida. Även om det är en situation man helst inte vill tänka på, så är det alltid klokt att ha en livförsäkring för att skydda dina närstående så att de inte drabbas av ekonomiska problem i händelse av din bortgång.

Livförsäkringen från Konsumentförsäkring kallas för Livskydd, och den betalar ut ett skattefritt engångsbelopp på upp till 500 000 kronor till dina förmånstagare om du avlider. För att kunna teckna livförsäkringen behöver du vara fullt arbetsför och mellan 18 och 60 år gammal.

Sjukvårdsförsäkringar

Sjukvårdsförsäkringen Vårdförsäkring Special ger dig tillgång till snabb hjälp via privat vård om du är sjuk. Det sparar dig både tid och pengar eftersom du slipper vänta i långa vårdköer och får behandling inom kortare tid än om du hade vänt dig till den offentliga vården. Via sjukvårdsförsäkringen kan du också få ersättning för både behandling, eftervård och eventuella hjälpmedel du har behov av.

Försäkringen inkluderar också snabb medicinsk rådgivning via telefon av legitimerade sjuksköterskor. Bedömer de att du behöver träffa en specialistläkare så är du garanterad en tid inom 6 arbetsdagar. Dessutom har du rätt att få en eventuell operation genomförd inom 21 dagar. Skulle ett läkarbesök eller en operation dröja längre tid än så får du i stället daglig ersättning tills läkarbesöket eller operationen är genomförd.

Betalskydd för bolån

Om du blir arbetslös, eller har svårigheter att arbeta på grund av en sjukdom eller olycka, kan det vara skönt att ha en trygghetsförsäkring som täcker dina utgifter för ditt bolån. Då behöver du inte oroa dig för att inte kunna betala räkningarna och riskera betalningsanmärkningar och ett skuldsaldo hos Kronofogden.

Kostnaden för ett betalskydd för ditt bolån varierar stort beroende på hur hög ersättning du önskar. Den maximala ersättningen är 10 000 kronor per månad, och du kan få ditt valda belopp i upp till 12 månader efter att du har förlorat din arbetsförmåga eller blivit arbetslös. Därmed täcks en del eller hela bolånet av ersättningen, så att du får pengar över till dina andra utgifter. För att kunna teckna en trygghetsförsäkring via Konsumentförsäkring ska du bland annat vara tillsvidareanställd eller egenföretagare, medlem i en a-kassa och 18-60 år gammal.

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag SveNord Försäkring AB
Organisationsnummer 556884-6454
Finansinspektionen Länk
Telefonnummer 08-420 035 50
E-post kundservice@svenord.com
Adress Box 5216
Postnummer 102 45
Postort Stockholm
Hemsida konsumentforsakring.se

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 - 12:00
Tisdag 09:00 - 12:00
Onsdag 09:00 - 12:00
Torsdag 09:00 - 12:00
Fredag 09:00 - 12:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt
Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Vanliga frågor om Konsumentförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Du kan få svar på eventuella frågor om försäkringarna genom att skicka ett mejl till kundservice@svenord.com eller ringa till 08-420 035 50.

Ja, för att kunna teckna en försäkring via Konsumentförsäkring krävs BankID.

Oftast kan du själv välja önskat ersättningsbelopp. Ett högre belopp ger en högre försäkringspremie, och vice versa. På så sätt kan du själv anpassa kostnaden utifrån din ekonomi och dina önskemål om hur hög ersättning du vill kunna få från försäkringen.

Konsumentförsäkring förmedlar försäkringar från ett stort antal olika försäkringsbolag. Det innebär att de fungerar som en mellanhand mellan dig och försäkringsbolagen, och att de ska ge dig tydlig och objektiv information om de olika försäkringarna samt agera för ditt bästa när de rekommenderar olika försäkringsprodukter.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024