Livförsäkring

Livförsäkring ger ekonomisk trygghet till din familj vid ditt förtida dödsfall genom ett engångsbelopp som täcker viktiga utgifter; beloppets storlek är beroende av försäkringspremiens storlek. Det är viktigt att välja rätt bland många livförsäkringsalternativ, så informera dig noggrant innan du fattar ett beslut.

Livförsäkring illustration

JustInCase

 • Upp till 6 000 000 kr ersättning
 • Automatiserad process för hälsodeklaration
 • Ingen bindningstid
Teckningsperiod 18 - 64 år
Upphör 90 år
Hälsodeklaration Ja

Trustpilot: 4,5

Konsumentförsäkring

 • Upp till 500 000 kr ersättning
 • Månadskostnad baserad på din ålder
 • Pris från 20 kr per månad
Teckningsperiod 18 - 59 år
Upphör 70 år
Hälsodeklaration Ja

Sensor Försäkring

 • En kombination av liv-, sjuk- & olycksfallsförsäkring
 • Individuell rådgivning för rätt skydd
 • Professionell och snabb hjälp vid behov
Teckningsperiod Upp till 65 år
Upphör 67 år
Hälsodeklaration Nej

Trustpilot: 4,0

Om livförsäkringar

Genom att teckna en livförsäkring kan du garantera din familjs ekonomiska trygghet om du skulle dö i förtid. Då får de ett engångsbelopp utbetalt som kan täcka utgifter som bostadslån, hyra eller löpande räkningar under en period framöver. Ju högre försäkringspremie du väljer, desto större belopp har dina efterlevande rätt till i händelse av ett dödsfall.

Det finns många olika livförsäkringar att välja mellan. Därför är det klokt att vara välinformerad innan du bestämmer dig för om du vill teckna en livförsäkring, och vilket av alla alternativ du ska välja. Läs vidare för att få koll på allt du behöver veta om just livförsäkringar.

Vad är en livförsäkring?

Du som tecknar en livförsäkring betalar en löpande premie som är kopplad till det försäkringsbelopp du vill att dina närstående ska ha rätt till i händelse av din död. Pengar är det sista man vill behöva tänka på när någon avlider, och då kan den summa som betalas ut vara en stor trygghet för de efterlevande. Den kan ge möjlighet att betala av en större del av bolånet, gå ner i arbetstid eller fungera som en buffert för dina efterlevande barn.

Normalt gäller livförsäkringar fram till en viss ålder, och här varierar villkoren mellan olika försäkringsbolag. Ibland sänks också det försäkringsbelopp dina närstående har rätt till när du blir äldre. Beloppet baseras dessutom på den försäkringspremie du betalar, och därför är det viktigt att tänka igenom hur stort försäkringsbelopp som kan passa utifrån din och din familjs ekonomiska situation.

En livförsäkring innebär ofta en relativt hög kostnad jämfört med andra typer av försäkringar. Men för många är det ändå värt att teckna försäkringen med tanke på de stora fördelarna för de efterlevande i händelse av ett dödsfall. Det är också du själv som väljer vem pengarna ska betalas ut till.

För- och nackdelar med livförsäkring

Innan du tecknar en livförsäkring bör du ha koll på dess fördelar och nackdelar:

Fördelar

 • Du kan själv välja försäkringsbelopp
 • Det engångsbelopp som betalas ut är helt skattefritt
 • Pengarna kan användas till valfritt ändamål
 • Det krävs ingen självrisk för att ersättningen ska betalas ut

Nackdelar

 • Du måste fylla i en hälsodeklaration för att kunna teckna försäkringen
 • Livförsäkringar gäller inte livet ut
 • Om du lever längre än försäkringens slutålder har dina närstående inte rätt till någon ersättning i händelse av din död

Krav för att teckna en livförsäkring

Det finns ganska strikta krav för vem som får teckna en livförsäkring. För det första behöver du vara myndig, men det är vanligare att de som tecknar livförsäkringar är något äldre. Den typiska försäkringstagaren för denna typ av försäkring är i medelåldern och har en önskan om att trygga sina anhöriga i händelse av ett dödsfall.

Beroende på försäkringsbolag finns också en övre gräns för hur länge man kan teckna- respektive behålla försäkringen. Hos vissa försäkringsbolag kan du behålla försäkringen tills du fyller 75 år, medan andra låter dig ha kvar livförsäkringen ända tills du är 90 år gammal. Det är alltså viktigt att jämföra både pris och åldersgränser för att hitta den bästa och mest prisvärda försäkringen för just dig.

Utöver detta krävs också att du är folkbokförd och bosatt i Sverige för att kunna teckna en livförsäkring hos ett svenskt försäkringsbolag. Du måste dessutom fylla i en hälsodeklaration som sedan avgör om du kan teckna försäkringen, och i så fall hur hög din försäkringspremie blir. Om du har flertalet hälsoproblem ökar premien eftersom risken i vissa fall är större för att du avlider i förtid, medan du som är helt frisk får tillgång till en billigare livförsäkring.

Olika typer av livförsäkringar

Det finns två olika typer av livförsäkringar som skiljer sig en del åt. Individuella livförsäkringar kan ge dina anhöriga mycket höga ersättningsbelopp om du dör, samtidigt som de alltid kräver att du gör en hälsodeklaration. Sedan finns även gruppförsäkringar med ett lägre ersättningsbelopp som du kan teckna utan hälsodeklaration så länge du är fullt arbetsför. En gruppförsäkring kan därför vara ett bra val om du känner att du inte har råd med en individuell livförsäkring men ändå vill trygga dina anhörigas ekonomi.

Så avgörs kostnaden för försäkringen

Hur mycket en livförsäkring kostar avgörs dels av det försäkringsbelopp du önskar, men även av din ålder. De uppgifter som du anger i din hälsodeklaration avgör också nivån på din försäkringspremie. Sedan brukar premien justeras ju äldre du blir, så att du som är äldre betalar mer per månad än någon som tecknar en livförsäkring i ung ålder.

Våra bästa tips till dig som vill ansöka om en livförsäkring

Om du vill teckna en livförsäkring behöver du fundera på hur hög ersättning du vill att dina närstående får tillgång till, och hur mycket du kan tänka dig att betala för försäkringen per månad. Du som har familj och barn kanske känner att det är värt att betala för en högre ersättning. Detsamma gäller om du har höga lån eller skulder. Har du däremot en god ekonomi så att dina efterlevande skulle klara sig bra ändå, så kanske det räcker med en billigare försäkring - om du alls behöver teckna någon.

Det finns en del andra försäkringar som också kan ge dina anhöriga ersättning om du avlider. Dit hör till exempel låneskydd och efterlevandeskydd. Ett bolåneskydd innebär att din del av ett eventuellt bolån löses om du avlider. Då är pengarna låsta till bolånet, medan den ersättning som betalas ut från en livförsäkring kan användas till valfritt ändamål.

Du väljer helt själv vilka som ska få pengarna som betalas ut från din livförsäkring. Du kan välja en eller flera personer som förmånstagare. Gör du inget val kommer pengarna att gå till din partner eller sambo, och först i andra hand betalas ersättningen ut till dina barn. Därför är det bra att fundera igenom vem eller vilka som du vill ska få tillgång till pengarna redan när du tecknar försäkringen.

Sammanfattning

En livförsäkring kan tecknas av dig som vill att ett bestämt belopp ska betalas ut, skattefritt och utan självrisk, till dina efterlevande om du avlider i förtid. Du väljer själv försäkringsbelopp, och det belopp du väljer i kombination med din ålder och ditt hälsotillstånd avgör hur hög försäkringspremien blir. Livförsäkringen gäller sedan fram till en viss ålder. Därefter upphör försäkringen utan att någon ersättning betalas ut om du fortfarande är vid liv.

Caroline Andre

Skribent

Caroline är en mångsidig skribent med ekonomiutbildning på universitetsnivå. Hon har lång erfarenhet av att skriva texter inom ekonomi och ett särskilt intresse för privatekonomiska frågor.

Vanliga frågor om livförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Nej, för att få tillgång till försäkringsbeloppet behöver dina anhöriga inte betala någon självrisk.

Ja, du kan både höja och sänka försäkringsbeloppet, men om du önskar ett högre försäkringsbelopp måste du i regel fylla i en ny hälsodeklaration.

Den består av ett antal frågor om din hälsa. Försäkringspremien baseras sedan delvis på hur bra din hälsa är, och har du stora hälsoproblem kan det hända att du nekas att teckna en livförsäkring.

Nej, ersättningen är helt skattefri.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024