Approva Företagslån

Kreditgivaren Approva har enligt egen utsago ett mål om att tillhandahålla smidiga och skräddarsydda finansiella lösningar för de kommersiella företag vilka återspeglas på den svenska marknaden. Den beviljade krediten projiceras av en fast månadsavgift, något som i sin tur resulterar i en månadsränta om 2%. Hela ansökningsprocessen är digital och involverar ej några manuella delsteg.

Approva Företagslån screenshot illustration

OBS!

För tillfället går det inte att ansöka om lån hos Approva Företagslån. Det kan bero på att de inte längre har öppet för nya låntagare eller har lagt ner verksamheten. För alternativ, ta en titt på vår stora jämförelse av långivare.

Företagslån inom spannet 30 000 - 100 000 kr

Approva är en kreditgivare som erbjuder möjligheten till att söka företagslån inom spannet 30 000 - 100 000 kr - utan krav på säkerhet. Det hela lämpar sig idealt för alla företagsägare vilka behöver ansöka om ett mindre lån för att täcka upp för verksamhetens akuta utgifter.

Löptiden återspeglas av en period om 1 - 60 månader, något som erbjuder gott om tid att återbetala skulden utan att hamna i ekonomisk knipa. Vänligen uppmärksamma dig om att en borgensman måste finnas skriven på den sökta lånet för att det hela ska kunna realiseras.

Individuell prissättning

Approva tillämpar en form av individuell prissättning, något som i sin tur innebär att man debiteras ett fast belopp för varje månad. I skrivande stund återspeglas den fasta månadsräntan i form av en räntesats om 2%, något som kan ha kommit att ändras vid tiden som du tar del av denna text.

Den fasta månadsavgiften innebär även att man enklare får möjligheten att planera bolagets ekonomi i och med att man på förhand har en klar bild gällande hur mycket pengar som behöver allokeras.

Prisgaranti

Approva är en kreditgivare som erbjuder en prisgaranti för alla sina företagslån. Det hela innebär konkret att om man lyckas med att identifiera ett likvärdigt erbjudande hos en av konkurrenterna kommer Approva att matcha dessa villkor.

För att initiera själva processen behöver man först etablera en kontakt med kundtjänsten där man redogöra för det man ämnar uppnå eller de erbjudanden som man fått ta del av hos de konkurrenter vilka återspeglas på marknaden.

Grundkrav för att beviljas lån via Approva

För att man ska öka sannolikheten att beviljas den sökta krediten behöver man uppfylla ett antal grundkrav vilka återges i form av nedanstående lista:

 • Bolaget i fråga måste vara registrerat inom rikets gränser.
 • Bolaget måste återspeglas i form av ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.
 • Den individ som står skriven på krediten måste vara folkbokförd inom Sverige.
 • Bolaget måste i övrigt ha en stabil ekonomin utan skulder hos Kronofogden.
 • Bolaget måste inneha en F-skattsedel för att kunna söka krediten.
 • Individen som står skriven på krediten måste ha tillgång till ett BankID.
 • Den bankkonto som anges för lånet måste finnas hos en svensk bank.
 • En borgensman krävs för att överhuvudtaget beviljas den sökta krediten.

Vänligen uppmärksamma även det faktum att en sedvanlig kreditprövning kommer initieras för både bolaget i fråga och den individ som står skriven på lånet. Dock kommer den övergripande bedömningen att tillämpas på en individuell basis, något som i sin tur innebär att man kan komma att beviljas den sökta krediten även vid existensen av betalningsanmärkningar!

Slutsats

Det som skiljer Approva från andra konventionella kreditgivare på marknaden är det faktum att man erbjuder krediter till både företag och privatkonsumenter. På minuskontot återfinns det faktum att man måste ha en borgensman i kombination med en förhållandevis stabil ekonomi för att beviljas det hela.

Det faktum att man inte kan låna mer än 100 000 kr som företagare anses vara en stor akilleshäl. Med andra ord lämpar sig Approva endast för de sökande vilka har behov av att låna en mindre summa pengar.

I och med att kreditgivaren erbjuder mer än 100 000 kr i lån utesluter det hela per automatik en stor del av de potentiella låntagare vilka kan tänkas ha behov av att låna större summor pengar.

En annan nackdel när det kommer till den företagslån som erbjuds av Approva är att ägaren av bolaget måste stå som betalningsansvarig för krediten. Det hela innebär att om bolaget inte klarar av att återbetala lånet inom utsatt tid kan vederbörande komma att bli personligt betalningsansvarig!

Fördelar

 • Man tillhandahållaren en form av prisgaranti gällande alla de krediter som man tillhandahåller.
 • Approva använder sig av kreditupplysningstjänster Bisnode för att initiera sina kreditupplysningar.
 • Kreditgivaren handlägger låneansökningar under mindre än 15 minuter (gäller ordinarie) kontorstid.
 • Sökande har möjligheten att lösa krediten i förtid utan att debiteras några extra avgifter.

Nackdelar

 • Man behöver använda sig av en borgensman för att beviljas den sökta krediten.
 • Krediten bedöms generellt som relativt begränsad i kombination med korta löptider.
 • Som företagare kan man ej beviljas krediter vilka överstiger ett belopp om 100 000 kr.
 • Man måste stå som personligt ansvarig för den kredit som man söker.
Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Vanliga frågor om Approva Företagslån

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Det första steget är att etablera en kontakt med Approva där man redogör för sin nuvarande finansiella situation. Det som inträffar i samband med att man missar betalningen av fakturan är att Approva skickar ut en påminnelse – inklusive en förseningsavgift. I värsta fall kan fakturan hamna hos Inkasso där man riskerar att personligen hållas ansvarig för det hela.

När det kommer till de företagsformer vilka acceptans som sökanden för den kredit som tillhandahålls av Approva återspeglas det hela i form av ett aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Det ska även understrykas att en person med en ledande ställning inom bolaget måste stå skriven på lånet.

Svaret är ja! Approva accepterar även sökanden vilka för närvarande har betalningsanmärkningar i bagaget. Dock måste man komma ihåg att de villkor vilka man erbjuder för krediten i fråga tenderar att vara betydligt mindre förmånliga, något som framförallt återspeglas i form av en betydligt högre totalkostnad!

Approva skiljer sig från andra långivare i form av att man erbjuder räntefria företagslån. Det hela återspeglas i form av att alla kostnader bakas in i den totala månadsavgiften. Det hela medför att man får en bättre överblick gällande hur mycket som man behöver betala varje månad.

Vid en beviljad kredit kommer pengarna att betalas ut samma dag som man skickar in ansökan. Vänligen notera att Approva kan komma att begära in ytterligare kompletteringar för att styrka din återbetalningsförmåga, något som i sin tur kan komma att fördröja det hela ytterligare.

Enligt egen utsago matchar Approva alla de krediterbjudande som man erhåller hos deras konkurrenter - och lite därtill. För att man ska kunna åberopa det hela behöver man först etablera kontakt med kundtjänsten och redogöra för de erbjudanden som man fått ta del av hos andra kreditgivare.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024