BestRate

BestRate återspeglas i form av en låneförmedlare med fokus på att hjälpa konsumenter identifiera det ideala och mest förmånliga lånet på marknaden - baserat på deras fördefinierade preferenser. När det kommer till antalet kreditgivare som BestRate samarbetar med återspeglas det hela i form av ett begränsat utbud i form av 11 långivare - där både välrenommerade men även betydligt mer nischade långivare återfinns.

OBS!

För tillfället går det inte att ansöka om lån hos BestRate. Det kan bero på att de inte längre har öppet för nya låntagare eller har lagt ner verksamheten. För alternativ, ta en titt på vår stora jämförelse av långivare.

Typer av lån som förmedlas av BestRate

När det kommer till de krediter vilka tillhandahålls av BestRate återspeglas det hela i form av två produkter - privatlån och samlingslån - vilka i sin tur återspeglas nedan. Det ska dock även nämnas att BestRate erbjuder möjligheten att ansöka om företagslån - ett ämne som dock faller utanför ramen för denna guide.

 • Privatlån: Det hela återspeglas i form av ett lån utan krav på säkerhet. I skrivande stund kan man ansöka om en kredit i form av spannen om 30 000 - 600 000 kr. Den beviljade krediten kan nyttjas till valfritt ändamål utan att man för den delen behöver definiera vad pengarna ska nyttjas till.
 • Samlingslån: Denna typ av kredit har specifikt skräddarsytts för att nyttjas till att lösa små lån och högkostnadskrediter. Vänligen notera att hela den beviljade kreditbeloppet måste nyttjas till att lösa befintliga lån och ej till andra specifika ändamål.

Grundkrav för att beviljas ett lån via BestRate

Innan man bestämmer sig för att ansöka om de krediter vilka tillhandahålls av BestRate behöver man göra sig införstådd med de grundkrav vilka återspeglas i form av nedanstående lista:

Grundförutsättningar för att beviljas den sökta krediten via BestRate

 • Man ska vara 18 år fyllda i samband med att man initierar en låneansökan.
 • Man måste ha en deklarerad årsinkomst i form av minst 120 000 kr/år.
 • Man måste inneha ett aktivt svenskt personnummer i samband med ansökan.
 • Man måste ha varit folkbokförd inom rikets gränser under minst 12 månader.
 • Man får ej ha några aktiva skulder hos KFM - Kronofogden vid tiden för ansökan.

Slutsats

BestRate återspeglas i form av en låneförmedlare som fokusera på att identifiera förmånliga och lukrativa finansieringslösningar - både när det kommer till privatpersoner men även kommersiella bolag.

Man tillämpar en enda kreditupplysning till att jämföra lån hos 11 samarbetspartners, där flera av dessa accepterar sökanden vilka för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget.

Den ränta som erbjuds av vederbörande kreditbevakare definieras först i samband med att en kreditupplysning initierats. Själva tjänsten återspeglas av en enkelt och intuitivt ansökningsprocessen - något som innebär att även de mest kluvna bör förhållandevis snabbt finna sig tillrätta.

Fördelar

 • BestRate erbjuder möjligheten till att initiera en kostnadsfri- och icke-bindande låneansökan.
 • Man får ta emot fler förslag från en rad välrenommerade långivare till ytterst konkurrenskraftiga och förmånliga villkor.
 • Som sökande kan man välja att ansöka om krediter upp till 150 000 kr - även om man har betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Man får ta del av en lägre nominell ränta i jämförelse med deras närmaste konkurrenter vilka återspeglas på den svenska marknaden.
 • Ansökningsprocessen är ytterst enkel och smidig - något som i sin tur kräver minimalt med tid.

Nackdelar

 • BestRate samarbetar med en förhållandevis låg andel kreditgivare i jämförelse med de närmsta konkurrenterna.
 • Man kan endast välja att komma i kontakt med kundsupporten under vardagar i och med att verksamheten håller stängt under helger.
 • Vid existerande betalningsanmärkningar kommer man kunna ansöka om ett kreditbelopp upp till 15 000 kr.
 • Det kan finnas begränsningar gällande antalet kreditupplysningar som initieras i ens namn under en specifik period.
Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Vanliga frågor om BestRate

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Trots det faktum att BestRate skickar förfrågningar till 11 kreditgivare tillämpar man endast en enda kreditupplysning. Det hela innebär att den övergripande kreditvärdigheten påverkas ej negativt i samband med att BestRate initierar kreditupplysningen för vederbörande.

Om man önskar lösa ett lån som förmedlats via Best Rate har man självfallet möjligheten till att göra så. Man måste dock initiera själva processen genom att etablera kontakt med vederbörande kreditgivare och ej BestRate för att det hela ska kunna realiseras.

Svaret är ja! Man kan välja att ansöka om en kredit via BestRate i kombination med en medsökande. Faktum är att låneförmedlaren i fråga rekommenderar att man använder sig av medsökande i och med att det hela ökar sannolikhet till att beviljas den sökta krediten till betydligt mer adekvata villkor.

För att kunna ansöka om de kredit vilka förmedlas av BestRate måste man vara 18 år fyllda, uppvisa en deklarerad årsinkomst i form av minimum 120 000 kr per år, inneha ett svenskt personnummer, vara folkbokförd inom riket, samt heller ej ha några skulder registrerade hos Kronofogden.

Enligt eget utsago accepterar flera av de kreditgivare vilka BestRate samarbetar med sökanden vilka innehar betalningsanmärkningar. Det ska dock understrykas att långivare begränsar storleken på lånet i fråga till maximalt 150 000 kr i samband med existensen av betalningsanmärkningar.

Hur stor kredit man beviljas i slutändan baseras främst på den definierade kreditvärdigheten - något som i sin tur definieras i samband med att den obligatoriska kreditupplysningen initierats. Det är således ej möjligt att på förhand definiera specifikt hur stort belopp det hela kommer återspeglas av.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024