Blipp Fordonslån

Till skillnad från många andra kreditgivare återspeglas Blipp i form av en tjänst som erbjuder konsumenter möjligheten att förverkliga drömmen om det nya vrålåket i form av ett förmånligt och anpassat fordonslån. Tjänsten i fråga är helt kostnadsfri att nyttja och ämnar göra bilköpet betydligt mer smidigare och tryggare för alla inblandade parter. Det hela inkluderar b.la bakgrundskontroll av vederbörande fordon, finansiering samt identifiering av köpare och säljare via BankID.

Fördelar

 • Restvärde: Kombinationen ränta och restvärde mynnar ut i en förhållandevis låg månadskostnad. Genom att nyttja restvärdet - något som för övrigt betalas ut i samband med att lånet löper ut kommer även månadskostnaden att återspeglas i form av ett betydligt lägre belopp jämfört med om hela beloppet amorteras under den angivna återbetalningstiden.
 • Säkerhet: Blipp profilerar sin tjänst i form av ett smidigt och säkert tillvägagångssätt när det kommer till köp av fordon. Det hela omfattar b.la bakgrundskontroll av fordonet i fråga, utfärdandet av digitala avtal - inklusive identifiering via BankID m.fl. Dessa element projicerar en högre nivå av trygghet, något som i sin tur minskar risken för potentiella bedrägerier.
 • Garanti: Tjänsten i fråga berättigar köpare till en garanti som återspeglas i form av ett år. Det hela kan tecknas i samband med att man förvärvar fordonet i fråga och ämnar skydda köparen från dolda fel vilka kan komma att uppenbara sig i samband med att fordonet brukas.

Nackdelar

 • Rörigt: Webbplatsen hos Blipp upplevs som ganska rörig - något som förvånar i och med det faktum att tjänsten profilerat sig för att vara ytterst logiskt utformad. Framförallt härledas det hela till svårigheten att identifiera relevant information som avser b.la den effektiva räntan, grundkrav m.fl.
 • Restvärdet: I och med det höga restvärdet innebär det hela att den totala månatliga kostnaden tenderar att bli förhållandevis låg. Det hela innebär dock att man debiteras ett förhållandevis högt belopp i samband med att löptiden för krediten i fråga avslutas.
 • Kontantinsats: För att man överhuvudtaget ska kunna ta del av fordonslånet från Blipp måste man även gå in med 20% i form av kontantinsats. Det hela innebär rent konkret att vid ett köp av fordon som återspeglas av ett värde om 300 000 kr måste det hela finansieras av en kontantinsats som återspeglas av minst 60 000 kr.

Fordonslån hos Blipp

Blipp erbjuder ett fordonslån som ämnar hjälpa privatperson att förvärva drömåket utan att behöva oroa sig nämnvärt gällande de bakomliggande aspekterna. Det hela projiceras i även av en konkurrenskraftig ränta i kombination medan en rad andra tillval.

För närvarande har man möjligheten till att ansöka om krediter från 50 000 - 1 500 000 kr i kombination med en löptid om 1-10 år. Vänligen notera det faktum att fordonet i fråga används som en form av säkerhet för den beviljade krediten.

Krav för att beviljas ett fordonslån via Blipp

Innan man väljer att ansöka om ett fordonslån via Blipp behöver man uppfylla ett antal grundkrav vilka projiceras i from av nedanstående lista:

 • Man måste ha fyllt 18 år i samband med att man initierar sin låneansökan.
 • Man måste vara folkbokförd inom riket under en period om minst 2 år.
 • Man måste uppvisa en deklarerad årsinkomst i form av minst 100 000 kr.
 • Man kan komma att beviljas krediten även om man har betalningsanmärkningar.
 • Man får inte ha några aktiva skulder hos Kronofogden i samband med ansökan.
 • Man får ej vara föremål för en skyddad identitet vid tiden för ansökan.

Slutsats

Blipp är en kostnadsfri tjänst som erbjuder möjligheten att på ett smidigt och tillförlitligt sätt förvärva ett fordon. Det hela återspeglas i form av en adekvat bakgrundskontroll av den fordon man ämnar förvärva, identifiering av inblandade parter, signering av digitala avtal, stöd via videolänk m.fl.

Den största akilleshälen med Blipp återspeglas av det faktum att den beviljade lånet finns knutet till fordonet i fråga. Det hela innebär i sin tur att det totala lånebeloppet måste återbetalas om fordonet säljs vidare.

I slutända är det dock upp till en själv att överväga de olika för- och nackdelar vilka återspeglar det hela i och med att varje individ förfogar över unika förutsättningar när det kommer till privatekonomin.

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Blipp AB
Organisationsnummer 556866-0681
E-post [email protected]
Adress Automobilgatan 10
Postnummer 131 52
Postort Nacka Strand
Hemsida blipp.se
Mirsad Hasik

Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Läs mer om Mirsad

Vanliga frågor om Blipp Fordonslån

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

När det kommer till ett billån med säkerhet återspeglas det hela i form av att fordonet används för att garantera att man återbetalar krediten så som det återspeglas i låneavtalet. Skulle man hypotetiskt sett misslyckas med att återbetala krediten i tid har Blipp rätten att begära att vederbörande fordon säljs till en annan part som ett led i att bekosta kredittagarens skulder gentemot Blipp.

När det kommer till storleken på krediten som man kan välja att ansöka om återspeglas det hela i form av 80% av fordonets totala värde. Det hela innebär i sin tur att minst 20% av fordonets värde måste härleds av en egen kontantinsats. Ett sätt att finansiera kontantinsatsen är att ansöka om ett privatlån som idag tillhandahålls av ett stort antal långivare!

Man kan självfallet välja att amortera på den kredit som man fått beviljad vid varje given tidpunkt - utan att för den delen behöva redogöra för det hela. Dock kan man bli föremål för en KYC (eng. Know Your Customer) om det hela innebär att en stor mängd kontanter ämnar nyttjas.

Enligt den svenska lagen måste man initiera en kreditupplysning för varje sökande. Det hela tillämpas sedan för att bedöma den övergripande kreditvärdighet hos vederbörande. Detta avgör i sin tur hur stor kredit man kan komma att beviljas. Det ska även tilläggas att kreditupplysningen är giltig under en period om 3 månader.

I samband med att man signerar låneavtalet debiteras man en uppläggningsavgift i form av 595 kr. Aviseringsavgiften återges i form av 55 kr och inkluderas på varje månadsfaktura. Man har även möjligheten till att ansöka autogiro eller e-faktura - något som i sin tur resulterar i att fakturaavgiften sänks till 45 kr per månad.

Storleken på krediten i fråga bestäms först och främst när en kreditupplysning initierats för den som söker fordonslånet. Underlaget från det hela används sedan för att bestämma den övergripande kreditvärdigheten - inklusive den nuvarande återbetalningsförmåga. Just därför är det omöjligt att på förhand återspegla hur stort fordonslån man kan komma att beviljas.

Senast uppdaterad: 23 november 2023