Comboloan

Comboloan är en låneförmedlare som slog upp portarna för sin verksamhet i början av 2000-talet. Sedan man lanserade tjänsten har man (enligt egen utsago) hjälpt hundratusentals sökande att ansöka om förmånliga krediter. Låneförmedlaren har självfallet tillstånd från Finansinspektionen, något som i sin tur säkerställer en transparent och säker tjänst. Fokus ligger på att förmedla två typer av krediter vilka återspeglas av privat- och bolån.

OBS!

För tillfället går det inte att ansöka om lån hos Comboloan. Det kan bero på att de inte längre har öppet för nya låntagare eller har lagt ner verksamheten. För alternativ, ta en titt på vår stora jämförelse av långivare.

Typer av kreditprodukter som förmedlas av Comboloan

För närvarande erbjuder Comboloan två kreditprodukter vilka återspeglas i form av privat- och bolån. Vi ska nu ägna resten av kapitlet åt att belysa dessa mer ingående som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga.

Privatlån via Comboloan

Via Comboloan erbjuds man möjligheten till att ansöka om privatlån i form av en spann om 50 000 - 500 000 kr i kombination med en löptid på 1-15 år. Den beviljade krediten kan nyttjas till valfria ändamål utan att man för den delen behöver redogöra för det hela.

Det hela innebär att krediten kan exempelvis nyttjas till att finansiera renoveringen av sommarstugan, betala av små lån, förverkliga drömmen om det nya vrålåket eller vad det än må vara!

Precis som vi nämnt tidigare erbjuder flera av de långivare vilka samarbeta med Comboloan möjligheten till att ansöka om krediter - även om man för närvarande har en eller flera aktiva betalningsanmärkningar i bagaget.

Bolån via Comboloan

Till skillnad från flera av de konkurrerande aktörer vilka utspelas på den svenska marknaden erbjuder även Comboloan möjligheten till att ansöka om bolån upp till ett belopp om 10 000 000 kr.

Storleken på bolånet avgörs främst av den kreditupplysning som initieras för den som söker lånet - något som i sin tur tillämpas som underlag för att bedöma den övergripande kreditvärdigheten.

Förutom möjligheten till att ansöka om bolånet via de aktörer vilka Comboloan samarbetar med erbjuder låneförmedlaren även möjligheten till att flytta sitt nuvarande bolån till en av de kreditgivare som återspeglas hos Comboloan.

Grundkrav för att kunna beviljas en kredit via Comboloan

Innan man väljer att ansöka om en kredit via Comboloan behöver man först och främst göra sig införstådd med de grundkrav vilka återspeglas för låneförmedlare i fråga.

Grundkrav vilka måste uppfyllas för att beviljas en kredit via Comboloan

 • Man måste vara 18 år fyllda i samband med att man initierar en låneansökan.
 • Man måste uppvisa en minsta årsinkomst i form av 120 000 kr.
 • Man får ej ha ett pågående ärende hos KFM - Kronofogden.
 • Man måste vara folkbokförd och skriven inom rikets gränser.
 • Man får ej inneha en skyddad identitet vid tiden för låneansökan.

Slutsats

Comboloan återspeglas i form av en låneförmedlingstjänst som tillhandahåller både privat- och bolån vilka skräddarsytts för de svenska konsumenterna. För privatlån erbjuder man möjligheten till att ansöka om belopp upp till 500 000 kr.

För bolån återspeglas det hela i form av en kredit upp till 10 000 000 kr. Det ska dock understrykas att privatlån beviljas utan krav på säkerhet medan bolån kräver att bostaden i fråga används som säkerhet.

I slutändan avgör din kreditvärdighet storleken på den kredit som du beviljas i slutändan - något som i sin tur bestäms först efter att en kreditupplysning initierats i ditt namn. Ansökningsprocessen är ytterst smidig och återspeglas via en helt digitaliserad process.

Det ska även understrykas att Comboloan erbjuder möjligheten att ansöka om krediter - både när de kommer till privat- och bolån, även för alla de vilka för närvarande har betalningsanmärkningar i bagaget.

Fördelar

 • Man erbjuds möjligheten till att söka krediter även om man har betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Comboloan applicerar endast en kreditupplysning för att söka lån hos flera olika långivare.
 • Aktören i fråga riktar sig framförallt till alla de vilka för närvarande har svårt att beviljas lån via de traditionella långivarna.
 • De krav som ställs tenderar att vara mindre rigorösa i jämförelse med andra kreditgivare.

Nackdelar

 • Man samarbetar med ett förhållandevis begränsat antal långivare.
 • Storleken på krediten sjunker avsevärt vid existensen av betalningsanmärkningar.
 • Kundsupporten har begränsade öppettider och håller endas öppet under ordinarie kontorstid.
 • Man använde sig av UC - Upplysningscentralen för att initiera kreditupplysningen.
Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Vanliga frågor om Comboloan

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Baserat på den officiella information som återges av Comboloan erbjuds man möjligheten till att söka lån via en rad långivare vilka även accepterar sökande med betalningsanmärkningar. Det ska dock understrykas att de villkor vilka återspeglar en kredit som beviljas till sökande med betalningsanmärkningar tenderar att återspeglas av betydligt sämre villkor än vanligt.

För att man ska få möjligheten att ansöka om en kredit via Comboloan måste man ha fyllt 18 år vid tiden för ansökan, uppvisa en årsinkomst på minst 120 000 kr, ej vara föremål för några skulder hos Kronofogden, vara registreard som folkbokförd och skriven inom Sverige samt ej vara föremål för en skyddad identitet.

När det kommer till storleken på den kredit som man kan räkna med att beviljas i samband med en låneansökan via Comboloan återspeglas det hela främst av den nuvarande kreditvärdigheten. På en generell plan stiger den maximala kreditbeloppet i paritet med kreditvärdighet - likaså som den sjunker ju sämre kreditvärdighet man påvisas ha för närvarande.

Alla de kreditgivare vilka Comboloan samarbetar med för närvarande kommer per automatik att neka alla sökande vilka påvisas ha ett aktivt ärende hos KFM - oberoende av storleken på den skuld som återspeglas hos vederbörande.

Den primära skillnaden återspeglas framförallt i form av det faktum att man opererar på en fristående basis. Det hela innebär att man ej samarbetar med några andra jämförelsetjänster som ett led i att förhandla fram de mest adekvata låneerbjudande för sina kunder - något som ska tilläggas hör till ovanligheterna.

Comboloan ställer inga specifika krav när det kommer till den fasta inkomsten. Istället återspeglas kravet i form av en deklarerad årsinkomst på minst 120 000 kr. Det kan dock även tillkomma andra specifika inkomstkrav - beroende på storleken för den kredit som man väljer att söka.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024