Leta Lån

Leta Lån återspeglas i form av en jämförelsetjänst som ämnar erbjuda Sveriges konsumenter möjligheten till att ansöka om privatlån hos en rad utvalda kreditgivare. Man lyder även under tillsyn av både Finansinspektionen och Konsumentombudsmannen - något som i sin tur säkerställer en transparent verksamhet. Leta Lån har som målsättning att hjälpa privatkonsumenter identifiera den ideala kreditformen baserat på ens egna nuvarande förutsättningar. Man samarbetar idag med en rad kända kreditgivare vilka även ackompanjeras av betydligt mer nischade aktörer.

OBS!

För tillfället går det inte att ansöka om lån hos Leta Lån. Det kan bero på att de inte längre har öppet för nya låntagare eller har lagt ner verksamheten. För alternativ, ta en titt på vår stora jämförelse av långivare.

Typer av krediter som förmedlas av Leta Lån

När det kommer till de typer av kreditformer vilka förmedlas av Leta Lån återspeglas det hela framförallt i form av privatlån och samlingslån - två låneprodukter vilka vill vi belyser på ett övergripande nivå nedan:

 • Privatlån: Det hela återspeglas av en kredit som återges i form av en spann om 10 000 - 500 000 kr. Som sökande behöver man ej tillhandahålla en form av säkerhet för att beviljas det hela, samtidigt som man kan välja att nyttja den beviljade lånebeloppet till ett valfritt ändamål.
 • Samlingslån: Denna typ av kredit som även ofta refereras till som ett konsolideringslån ämnar nyttjas främst till att lösa mindre krediter. Det hela återspeglas i form av att man bundlar de mindre högkostnadskrediterna till en betydligt större men betydligt mer förmånligt kreditform.

Grundkrav för att bevilja den sökta krediten

När det kommer till Leta Lån återges de grundkrav vilka återspeglar det hela i form av två kategorier. Den ena återspeglar lån upp till 30 000 kr medan den andra kategorin redogör för de grundkrav vilka härleds till lån högre än 30 000 kr.

För att bredda din förståelse för ämnet i fråga kommer vi härnäst att återge det hela i form av en punktlista för att du enklare ska få en högre förståelse för vad som förväntas från dig:

Grundkrav för lån upp till 30 000 kr

 • Du ska vara 18 år fyllda vid tiden för låneansökan.
 • Du ska vara folkbokförd och skriven inom riket.
 • Du måste ha en deklarerad årsinkomst på minst 110 000 kr.
 • Du måste uppvisa en form av inkomst via pension alt. arbete.

Om man saknar fasta inkomster vilka härleds till arbete eller pension måste man antingen uppvisa inkomst från extra arbete, vikariat eller timanställning som i sin tur återspeglas i form av minst 6 månader vilka man har kvar på anställningskontraktet.

Grundkrav för lån över 30 000 kr

 • Du måste vara 18 år fyllda i samband med att du initierar låneansökan.
 • Du måste kunna uppvisa en form av fast inkomst från antingen pension eller arbete.
 • Du ska vara skriven och folkbokförd inom riket i samband med låneansökan.
 • Du måste uppvisa en form av deklarerad inkomst på minst 110 000 kr per år.
 • Du ska ha varit skuldfri hos Kronofogden under en period om minst 6 månader.

Vänligen uppmärksamma även det faktum att oavsett storleken på det sökta lånet har man möjligheten att via Leta Lån ansöka om krediter - även om man för närvarande har betalningsanmärkningar i bagaget.

I de fall då man har aktiva betalningsanmärkningar kommer låneansökan endast att skickas ut till de kreditgivare vilka acceptera sökande som matchar denna profil. Dock måste man nämna att villkoren säkerligen kommer att visa sig vara betydligt mindre förmånliga än vanligt!

Slutsats

Leta Lån är en låneförmedlare som återspeglas av en rad kreditgivare vilka utgörs av både storbanker men även betydligt mer nischade långivare. Jämförelsetjänsten ställer olika grundkrav beroende på det sökta lånebeloppet.

När det kommer till belopp för upp till 30 000 kr behöver man ej uppvisa en form av inkomst som i sin tur härledas till arbete eller pension. För belopp högre än 30 000 måste man dock uppvisa en form av pension eller arbetsrelaterad inkomst.

Den största fördelen med Leta Lån är att man även accepterar sökande vilka för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget. Man måste dock komma ihåg att de villkor vilka erbjuds för sökanden med betalningsanmärkningar tenderar att var betydligt sämre än vanligt!

Fördelar

 • Leta Lån erbjuder sökande möjligheten att jämföra krediter hos mer än 25+ banker och nischade långivare.
 • Man kan välja att ansöka om krediter även om man för närvarande har betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Man tillhandahåller en adekvat, smidig och framförallt snabb förmedlingstjänst.
 • Sökanden kan välja att söka förhållandevis höga lånebelopp utan att behöva tillhandahålla säkerhet för det hela.

Nackdelar

 • Sökande måste uppvisa en form av inkomst som antingen härrör via arbete eller pension.
 • Man använder sig av Upplysningscentralen för att initiera kreditupplysningarna.
 • Krav på deklarerad inkomst - oberoende av storleken på det sökta kreditbeloppet.
 • Man måste ha en deklarerad inkomst avseende de kreditbelopp vilka överstiger 30 000 kr.
Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Vanliga frågor om Leta Lån

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

För alla de kreditgivare vilka Leta Lån samarbetar med för närvarande har man möjligheten att både lösa lånet i förtid men även välja att amortera extra på den totala skulden. För att initiera processen i fråga behöva man först etablera kontakt med vederbörande långivare där man sedan redogör för sina planer. Man kommer sedan att få motta konkreta instruktioner om hur man ska gå tillväga för att realisera det hela!

I och med att Leta Lån lyder under tillsyn av både Finansinspektionen och Konsumentombudsmannen vittnar det hela om att man bedriver en legitim verksamhet som garanterat har rent mjöl i påsen. Med det skrivet bör man ej oroa sig för att man på något sätt skulle kunna komma att bli förd bakom kulisserna i och med att låneförmedlaren regleras av vederbörande myndighetsinstanser.

För närvarande har ej Leta Lån valt att definiera det specifika antalet betalningsanmärkningar som man får ha aktiva i samband med att man initierar en kreditansökan. Man måste även komma ihåg att villkoren för de krediter vilka beviljas till sökande med betalningsanmärkningar tenderar att vara betydligt sämre än vad som erbjuds till de sökande vilka ej har betalningsanmärkningar i bagaget.

De krav som man behöver uppfylla i samband med att man ansöker om en kredit via Leta Lån återspeglas i form av belopp vilka i sin tur uppgår till belopp om 30 000 kr samt de belopp vilka överstiger den nämnda lånesumman. För att göra dig införstådd med vad som gäller i ditt fall ber vi dig vänligen referera till de grundkrav vilka återges tidigare i denna guide där de hela återspeglas mer detaljerat.

Alla de kreditgivare vilka Leta lån samarbetar med för närvarande accepterar ej sökande vilka innehar aktiva skulder hos KFM. Faktum är att det inte spelar någon roll hur stor summa den aktuella skulden utgörs av. Det faktum att man har skulder hos KFM diskvalificerar en direkt från att kunna söka om krediten i fråga!

Senast uppdaterad: 12 juni 2024