PayMark Finans

Långivaren PayMark Finans är en aktör som lyder under varumärket Thorn Svenska AB - som för övrigt har en rad andra kreditgivare i sin koncern. Det som skiljer PayMark Finans från andra långivare vilka återfinns inom koncernen är den förhållandevis låga räntan. För att bredda din förståelse för varumärket och hjälpa dig bedöma adekvat huruvida PayMark Finans går i linje med de preferenser som du definierat för krediten i fråga kommer vi ägna resten av guide åt att belysa de element vilka vi anser utgör kärnan i det hela!

OBS!

För tillfället går det inte att ansöka om lån hos PayMark Finans. Det kan bero på att de inte längre har öppet för nya låntagare eller har lagt ner verksamheten. För alternativ, ta en titt på vår stora jämförelse av långivare.

Fokus ligger på privatlån

Långivaren PayMark Finans erbjuder möjligheten till att söka krediter från 10 000 - 150 000 kr, i kombination med en återbetalningstid om 2-10 år. Den beviljade krediten kan nyttjas på det sättet man önskar - utan att man för den delen behöver redogör för det sanna ändamålet.

Några av de vanligaste anledningarna till att konsumenter väljer att söka krediter via PayMark Finans härleds men begränsas ej till renovering, inköp av fordon, resor m.fl. Det faktum att krediten i fråga återspeglas i form av en fast ränta innebär att man erbjuds möjligheten till en flexibel amorteringsfrekvens.

Möjligheten till betalningsfria månader

PayMark Finans erbjuder för närvarande möjligheten till att utnyttja två betalningsfria (räntefria) månader per år. Det hela är ytterst användbart om man behöver skjuta upp de ordinarie månadsbetalningarna.

Det ska dock noteras att den associerade räntan, inklusive potentiella avgifter flyttas fram till den kommande betalningen. Med andra ord kommer det hela resultera i en högre totalkostnad i samban med att fakturan anländer nästkommande månad.

Vänligen uppmärksamma även det faktum att de betalningsfria månaderna inte kan nyttjas direkt efter varandra utan det måste passera minst två månader innan man återigen kan välja att åberopa det hela.

Grundkrav för att beviljas en kredit via PayMark Finans

I likhet med alla andra långivare vilka återspeglas på den svenska marknaden behöver man uppfylla ett antal grundkrav för att överhuvudtaget erbjudas möjligheten till att söka ett lån via PayMark Finans.

 • Man ska vara 20 år fyllda i samband med att man ansöker om lånet.
 • Man ska ha varit folkbokförd inom rikets gränser under minst 2 år.
 • Man måste uppvisa en form av inkomst från arbete eller pension.
 • Man får ej ha några kvarstående skulder via KFM - Kronofogden.
 • Man får ej vara föremål för en skyddad identitet i samband med ansökan.

Slutsats

När man väljer att använda sig av PayMark Finans erbjuds man möjligheten till att ansöka om krediter från 10 000 kr - 150 000 kr, i kombination med en flexibel löptid, utan krav på säkerhet.

Det går även att ansöka om krediter utan fast anställning. Dock behöver man ha en form av deklarerad inkomst för att beviljas det hela. Långivaren samarbetar med Upplysningscentralen (UC) när det kommer till bedömningen av låntagarnas kreditvärdighet.

Användningen av UC sänker betyget en aning i och med att bankerna får insyn i de kreditupplysningar man initierat. Det hela möjliggörs för övrigt i och med att rikets största banker står just som ägare av UC.

Långivaren erbjuder även utbetalningar av den beviljade krediten redan samma dag, förutsatt att man väljer att invitera ansökan under ordinarie kontorstid. Väljer man istället att söka under helger, röda dagar eller dylikt kommer krediten istället att betalas ut nästkommande vardag.

På en generell nivå anser vi dock att PayMark Finans är en kreditgivare som erbjuder något för alla. Dock hade vi önskar att det maximala lånebeloppet återspeglades av en betydligt högre belopp än vad som är fallet idag!

Fördelar

 • PayMark erbjuder möjligheten till att söka lån upp till 150 000 kr utan krav på adekvat säkerhet.
 • Man kan välja att lösa lånet i förtid utan att debiteras några extra avgifter för det hela.
 • Långivaren erbjuder snabba handläggningstider vilka återspeglas inom 1 timme (gäller ordinarie öppettider).
 • Pengarna betalas ut till det angivna bankkontot senast nästa vardag i samband med godkännandet av lånet.
 • Ansökningsprocessen kännetecknas av en intuitiv och användarvänlig process.

Nackdelar

 • Man debiteras en förhållandevis hög ränta i samband med en låg kreditvärdighet.
 • PayMark Finans tillhandahåller inga försäkringar när det kommer till den kredit som tillhandahålls.
 • Ett förhållandevis lågt maxbelopp för krediten i jämförelse med andra konkurrenter.
 • Vid existensen av betalningsanmärkningar kommer lånevillkoren att vara betydligt sämre än vanligt.
 • Man debiterar en ganska hög uppläggningsavgift i jämförelse med resten av marknaden.
Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Vanliga frågor om PayMark Finans

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Enligt PayMark Finans kommer den beviljade beloppet att sättas in på det valda bankkontot redan under samma dag i samband med att lånet beviljas. Det hela förutsätter dock att man ansöker under en vardag (förmiddag).

Vänligen notera att det valda bankkontot måste återspeglas via en svensk bank. Samtidigt måste den även tillhöra den individ som står skriven på lånet. I de fall då ett annat bankkonto valts, eller där banken i fråga återfinns utanför riket gränser kommer det ej vara möjligt att slutföra utbetalningen av krediten.

När det kommer till den ränta som erbjuds i samband med en låneansökan kommer det hela definieras först och främst efter att en individuell kreditprövning tillämpats. Det hela ämnar avgöra hur mycket som man får låna men även vilken ränta det hela ska återspeglas av.

Via PayMark Finans har man möjligheten att söka lån inom en spann om 10 000 – 150 000 kr, utan krav på säkerhet. Storleken på den kredit som man beviljas i slutändan baseras dock främst på den kreditvärdighet – något som i sin tur fastställs först i samband med att en kreditupplysning initierats.

För att man ska få möjligheten till att söka en av de krediter vilka återspeglas via PayMark Finans behöver man använda sig av den formulär som återspeglas längre ned på webbplatsen. Så snart som man fyllt i och skickat in sin ansökan kommer en obligatorisk kreditprövning att tillämpas - varav man återkommer med ett definitivt svar inom 1 timme (gäller vardagar).

Enligt egen utsago kan man komma att beviljas den sökta krediten - även vid existensen av betalningsanmärkningar. Dock kommer man att bli föremål för betydligt sämre lånevillkor - något som i sin tur kommer medföra en högre totalkostnad än vanligt.

Tyvärr accepterar ej PayMark Finans några sökanden vilka för närvarande har aktiva skulder hos Kronofogden. Faktum är att det inte spelar någon roll hur stort beloppet det hela rör sig om. Istället är det faktumet att man faktiskt har en existerande skuld hos KFM något som diskvalificerar en från möjligheten till att söka krediter via långivaren i fråga.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024