I det senaste räntebeskedet den 1 februari valde Riksbanken att låta styrräntan vara oförändrad, vilket innebär att den ligger kvar på 4 procent. Prognosen från Riksbanken är att styrräntan kan sänkas redan innan sommaren om inflationen fortsätter att utvecklas positivt. Men samtidigt önskar både IMF och en del svenska ekonomer att Riksbanken inte sänker räntan för snabbt.

Räntehöjningarna har haft avsedd effekt

Riksbankens många räntehöjningar har gjort att den tidigare höga inflationen har sjunkit. Mellan december 2022 och december 2023 var inflationen enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) 2,3 procent, vilket är mycket nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent. En stor anledning till detta är att priserna på el och drivmedel har minskat, och att prishöjningarna på livsmedel har mattats av. Men det finns ändå risk för att inflationen kan stiga igen, vilket är anledningen till Riksbankens aktuella beslut om att lämna styrräntan oförändrad.

Styrräntan kan komma att sänkas tidigare än väntat

I november bedömde Riksbanken att styrräntan skulle vara oförändrad i cirka två år, men som läget ser ut idag kan den komma att börja sänkas redan innan sommaren. En sänkt styrränta innebär också att bolåneräntorna sjunker, vilket är positivt för alla bolånetagare som har haft det tufft med höga kostnader den senaste tiden.

Men för att styrräntan ska kunna sänkas krävs att inflationen inte sticker uppåt igen, vilket skulle kunna bli verklighet.

Exempelvis kan de geopolitiska spänningarna leda till stigande kostnader. En annan risk är växelkursen, det är därför inte läge för Riksbanken att vara först ut att sänka räntan. Riksbanken bör avvakta något under 2024 och inte sänka för snabbt. - Kerstin Hallsten, chefsekonom Industriarbetsgivarna

IMF varnar för att sänka styrräntan för tidigt

Chefen för Internationella valutafonden (IMF), Kristalina Georgieva, varnar Riksbanken för att sänka styrräntan för tidigt. IMF anser att styrräntor som sänks för tidigt kan skapa större risker för den globala ekonomin än om räntorna sänks lite för sent. De bedömer att den svenska inflationen kommer att ligga på 2,6 procent i år, vilket är en bit över målet på 2 procent.

Hur andra länders centralbanker agerar har också påverkan på Riksbankens beslut. USA:s centralbank Federal reserve (Fed) lämnade styrräntan oförändrad vid det senaste räntebeskedet, precis som Europeiska centralbanken (ECB). Enligt USA:s centralbankchef Jerome Powell kan det dröja innan Fed sänker styrräntan. De har ett inflationsmål på 2 procent, och Jerome Powell önskar mer statistik som bekräftar att inflationen närmar sig målet innan styrräntan kan komma att sänkas.

Även om Riksbankens prognos är att sänka styrräntan under det första halvåret i år så kan mycket ske innan dess. Men samtidigt finns det en risk att lågkonjunkturen blir värre om den höga räntan består, eftersom den fungerar som en bromskloss för den svenska ekonomin. Nästa möte angående den svenska styrräntan äger rum den 27 mars, och då kommer förmodligen säkrare prognoser angående eventuella sänkningar av styrräntan senare under året.