Efter en orolig tid på den svenska bostadsmarknaden ser bopriserna nu ut att stabiliseras något, och det gäller särskilt i storstäderna. Samtidigt är det vanligt med en prisuppgång under årets första månader, så ökningen tyder inte nödvändigtvis på en varaktig inbromsning av prisfallet. Däremot verkar många i fastighetsbranschen ändå se en ljusning för bostadsmarknaden framöver, vilket bland annat beror på att ränteläget blivit mindre oförutsägbart än tidigare.

Fastighetsbyråns Mäklarpanel visar ökad efterfrågan på bostäder

Enligt Fastighetsbyråns första Mäklarpanel för året har efterfrågan ökat på bostäder jämfört med december. Mäklarpanelen består av 519 av Fastighetsbyråns mäklare som svarar på frågor om det aktuella läget på bostadsmarknaden. Mäklarna fick bland annat svara på vilka som hade störst fördelar på marknaden just nu, köpare eller säljare. Snittet blev 2,78 i januari, jämfört med 2,36 i december, på en skala mellan 0 (köpare) och 10 (säljare).

Fastighetsbyrån Mäklarpanel

Fastighetsbyrån Mäklarpanel fram till februari 2023. Data via Macrobond.

Det verkar alltså som att köparnas övertag minskar, även om det fortfarande är större än på många år på grund av det aktuella ränteläget och den höga inflationen. Intresset för visningar, att lägga bud på bostäder samt att avsluta affärerna har också ökat.

Fastighetsbyråns vd Johan Engström ser en ökad efterfrågan efter årsskiftet, och då särskilt i storstäderna. ”Sedan förra våren har vi sett en kraftig förändring utifrån mäklarnas upplevelse av marknaden från säljarens favör till köparens favör. Nu ser vi att det mönstret bryts. Om man ser till storstäderna så är det ett tydligt trendbrott”, säger Johan Engström.

De flesta trender på bostadsmarknaden brukar sprida sig från storstäderna till resten av landet, vilket kan indikera att köparnas övertag kan komma att minska även på flera mindre orter. Men det är fortfarande osäkert om trendbrottet är varaktigt eller om det kan påverkas av eventuella räntehöjningar under våren. Även utvecklingen av elpriset framöver, som främst påverkar villamarknaden, kan avgöra om säljarnas övertag kan minska ytterligare eller inte.

SBAB rapporterar stigande bostadspriser i januari

Enligt en sammanställning av SBAB och Booli har bostadspriserna i Sverige stigit med 1,8 procent i januari. Priset på villor ökade med 1,4 procent medan priset på lägenheter ökade med i genomsnitt 2,4 procent. Till skillnad från Fastighetsbyråns vd ser Robert Boije, chefsekonom på SBAB, inte nödvändigtvis tecken på ett trendbrott. Normalt sett brukar bostadsmarknaden nämligen gå bättre under januari än december, vilket förmodligen förklarar prisuppgången. ”Om priserna hade fortsatt att falla i januari hade det sett ännu mörkare ut. Det här visar att det inte är helt dött på marknaden”, säger Robert Boije.

Även hos SBAB avvaktar man både utvecklingen av elpriserna och de kommande räntebeskeden från Riksbanken för att se hur det går för bostadspriserna under våren. ”Vi tror att bostadspriserna kan falla till framåt vårkanten, men när vi nått räntetoppen borde hushållens oro över vart ekonomin är på väg minska. Givet att räntan inte fortsätter upp mycket mer än vad Riksbanken har sagt så tror jag att vi kommer att få se en stabilisering, säger Boije.

Prisfallet kan stanna av under våren

Enligt Länsförsäkringar kan sjunkande elpriser och minskande inflation under våren göra att prisfallet på bostäder kan stanna av. Efter det kan vi vänta oss en lugnare period utan större prisökningar, till skillnad från under pandemin då bostadspriserna ökade kraftigt. ”Det är absolut vår bästa prognos. Man får nog se hela covidperioden som en parentes. Det var en prisutveckling som vi i branschen inte har tyckt varit sund. Så det var fullt förståeligt att vi fick en korrigering av priserna när räntorna tog fart”, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Hans Flik, som är försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, tror också att prisfallet kommer att minska och att priserna så småningom vänder uppåt. ”Det är otänkbart att de inte skulle göra det. Se på 90-talskrisen! Då sjönk priserna väsentligt mer och ändå gick de upp igen”, säger han.

En eventuell stabilisering av elpriserna gör att räntan i så fall får större betydelse för bostadspriserna framöver. Om styrräntan höjs som väntat i februari kan bopriserna därför pressas något mer, men det är tydligt att de flesta i branschen tror på en inbromsning av prisfallet och att bostadspriserna så småningom kommer att öka igen.