Hästförsäkring

Om du äger en häst eller kanske rentav äger en hästgård så är det oerhört viktigt att också ha en bra hästförsäkring. Det gör att om hästen, eller du, skulle skadas eller på något annat sätt behöva ersättning så kommer du att få det. Det ger en större trygghet för dig som hästägare och du behöver inte vara orolig om olyckan är framme.

Hästförsäkringar - vad det täcker och hur de fungerar

Hur hästförsäkringen är upplagd ser lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Oftast så tecknar du en specifik hästförsäkring som gäller för just det som hästen kommer att användas för. Det kan till exempel vara en hästförsäkring för ridhäst, för trav- eller galopphäst, för avelshäst eller kanske för ett dräktig sto, samt fölet. Oavsett vilken häst som du ska försäkra så är det viktigt att du väljer en försäkring som passar hästen, och det den används till bra. Annars så finns risken att försäkringen inte täcker det som har hänt hästen, om det skulle hända något.

De olika typerna av hästförsäkringar

Försäkring för ridhäst

Om du har en ridhäst så är det bra att välja en försäkring för ridhäst eftersom att då är den skräddarsydd för de problem som en ridhäst kan råka ut för. Du kan välja mellan en ridhästförsäkring bas och ridhästförsäkring stor. Den största skillnaden mellan dessa två är att ridhästförsäkring stor är en en större och mer omfattande försäkring, samtidigt som den också är dyrare.

Det som ingår i båda försäkringarna är olycksfallsskydd för person och veterinärbesök i mobilen. Det innebär att om du skulle skadas i samband med att du gör något med hästen, som att rida, så kommer du få ersättning. Fördelen med den här olycksförsäkringen är att den både skyddar alla oavsett ålder (även de som är över 65 år) och gäller dygnet runt. Du kan alltså skada dig när som helst och ändå vara skyddad. Med ett veterinärbesök i mobilen så har du tillgång till en tjänst där du kan ringa och rådgöra med en djurvårdare om det skulle hända något med din häst. Om djurvårdaren bedömer att en veterinär behövs så får du komma till en fysiskt eller digital veterinär, beroende på hur allvarligt det är.

Om du har valt det stora paketet så ingår det ersättning för veterinärvård. Du kan välja mellan en försäkring som täcker ersättning för vård som uppstår i samband med olycksfall, sjukdom eller skada, eller en försäkring som också täcker kostnaderna som uppstår vid vanliga sjukdomar och skador. Veterinärvårdsförsäkring nummer två är därför lite större och lite mer omfattande, den täcker fler saker. Om du istället har valt baspaketet så kan du välja till ersättning för veterinärvård om du vill det. Då väljer du också mellan de olika veterinärvårdsförsäkringarna. Oavsett vilket paket du väljer så kan du även välja till en livförsäkring om du vill ha det. Då kan du välja mellan en livförsäkring eller en begränsad livförsäkring.

Du behöver inte välja en livförsäkring, men det kan vara bra att ha. Den begränsade livförsäkringen och en vanliga livförsäkringen innehåller egentligen samma sak, den enda skillnaden är att den vanliga livförsäkringen också ersätter dig om hästen förlorar sin duglighet, men inte behöver avlivas. Båda försäkringarna gäller om hästen måste avlivas efter skador, sjukdomar eller liknande. Du får även ersättning om hästen dör, blir stulen eller kommer bort. Om du har valt ridhästförsäkring bas behöver du dock välja minst en extra försäkring för att få teckna hästförsäkringen. De du har att välja på är veterinärvårdsförsäkringen och de båda livförsäkringarna.

I den stora försäkringen ingår även utökat skydd och extra ersättning vid buköppning, vilket inte ingår i basförsäkringen. Med ett utökat skydd får du även ersättning för kostnader som inte täcks av den grundläggande veterinärvårdsförsäkringen som rehabilitering, djurambulans, sjukbeslag, laserbehandling av sår m.m. Du får även extra ersättning för vissa kostnader som täcks i grundskyddet, exempelvis får du extra ersättning om hästen måste avlivas efter sjukdom eller skada. Du får även extra ersättning för kostnader som uppstår i samband med en operation av buken. Det gäller om du redan fått maximal ersättning från din vanliga försäkring.

Försäkring för avelshäst

Det är möjligt att välja mellan en basförsäkring och en stor försäkring när du väljer en försäkring för avelshäst också. Precis som för ridhästförsäkringen så ingår olycksfallsskydd för person och veterinärbesök i mobilen. Dessutom så ingår en veterinärvårdsförsäkring i det stora paketet också, medan det är ett tillval för baspaketet. Du kan välja mellan tre olika veterinärvårdsförsäkringar: båda dem två som finns för ridhästförsäkringen, samt en försäkring som gäller specifikt för avelshästar. På veterinärvårdsförsäkringen för avelshästar så får du ersättning för kostnader som uppstår vid förlossningssjukdomar, dräktighetskomplikationer och kejsarsnitt m.m. Precis som innan kan du även välja till en begränsad eller en vanlig livförsäkring.

För det stora paketet ingår även extra ersättning för buköppning, samt utökat skydd. Du kan även välja om du vill lägga till en extra avelsförsäkring som gör att du får ersättning om ditt avelssto behöver avlivas efter sjukdom eller skada, eller om stoet förlorar som användbarhet som avelssto. Du kan bara lägga till den försäkringen om du valt någon av livförsäkringarna sedan tidigare.

Försäkring för galopphäst eller travhäst

Både försäkringen för galopphäst och för travhäst innehåller samma sak. Det ingår både olycksfallsskydd för person och veterinärbesök i mobilen oavsett vilket försäkringspaket du väljer. Du kan välja mellan galopphäst/travhästförsäkring stor eller bas. Förutom det kan du även välja mellan samma veterinärvårdsförsäkringar som finns för ridhästförsäkringen. Den ingår i det stora paketet, medan du måste välja till den i baspaketet. Om du väljer den första veterinärvårdsförsäkringen (försäkringen som bara täcker vid allvarliga olycksfall och sjukdomar) så kommer den att omvandlas till den andra veterinärvårdsförsäkringen (den som även täcker vanliga skador och sjukdomar) när hästen fyller 1 år eftersom att en trav- eller galopphäst bör ha den mer utökade veterinärvårdsförsäkringen.

Förutom det ingår även extra ersättning för buköppning och utökat skydd för galopphästar och travhästar, men bara om du väljer det stora paketet. Precis som för de andra försäkringarna så kan du välja om du vill lägga till en livförsäkring för din häst, men för den här försäkringen så kan du bara välja den begränsade livförsäkringen om du vill ha någon. Om du har en trav- eller galopphäst och valt den stora försäkringen så kan du även välja till en extra tävlingsförsäkring. Då får du ersättning om din häst måste avlivas efter skada eller sjukdom, eller om den förlorar sin brukbarhet som tävlingshäst.

Försäkring för dräktiga ston och föl

Om du har ett dräktigt sto som väntar föl så är det en väldigt bra att att skaffa en sto- och fölförsäkring eftersom att annars får du ingen ersättning om någonting skulle hända fölet eller stoet. Det finns bara en typ av sto- och fölförsäkring och det gäller bara under en dräktighetsperiod. Alltså behöver du försäkra om stoet varje gång stoet ska ha föl. Du kan teckna försäkringen för ston som är mellan 3 år och 20-22 år gamla och befinner sig mellan 40:e och 300:e dräktighetsdygnet. Försäkringen gäller sedan fram tills att fölet är 30 dagar.

Med en sto- och fölförsäkring så kommer du att få ersättning om stoet dör och/ eller fölet förloras, om fölet måste avlivas efter sjukdom eller skada, och om stoet var dräktigt men inte fick något föl. Det innebär att du får ersättning om fostret, från och med den 40:e dräktighetsdygnet, förloras efter exempelvis förlossningshinder, att stoet dör eller om fölet förloras i en bevisad kastning. Kastning innebär att fostret föds för tidigt och inte är livsdugligt när det kommer ut. Att kastning sker kan bero på olika saker som att stoet blivit förgiftat, undernärd eller smittat av något.

Du får även ersättning för uteblivet föl och då måste du ha bevisat att stoet var dräktig, men att inget föl kom. Du kan även få ersättning för dödfött föl, om fölet dör inom 30 dagar efter förlossningen eller om stoet dör innan fölet hunnit leva i 30 dagar. Om stoet hade en skada eller sjukdom innan försäkringen tecknades, och tvingas avlivas efter att försäkringen har tecknats, så kommer du inte att få någon ersättning för det eftersom att det var en skada/ sjukdom som fanns redan innan försäkringen tecknades.

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om hästförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Om du bara använder hästen för dig själv så behöver du inte det. Ska du dock tävla med den behöver du troligtvis en försäkring eftersom det är andra och hårdare regler vid tävlingar. Oavsett så är det ändå en bra idé att skaffa en hästförsäkring till din häst eftersom att då är du helt skyddad om något skulle hända. Du får även en försäkring som är anpassad till det du vill använda hästen till.

Detta ser olika ut från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Vissa har 17 år som maxgräns som du kan försäkra din häst på, andra har högre eller lägre. För avelsston så är det dock något högre och du kan fortfarande försäkra stoet mellan 20 år - 22 år, beroende på försäkringsbolag.

Vanligtvis brukar de flesta försäkringsbolag ha en karenstid. Hur lång den är ser olika ut från företag till företag. En karenstid innebär att försäkringen inte gäller under ett visst antal dagar. Trots att du har karenstid brukar dock skador som uppkommer på hästen efter yttre våld att gälla direkt och du kommer få ersättning för det. Om du har haft hästen försäkrad sedan tidigare eller flyttar över försäkringen från ett annat försäkringsbolag så brukar det inte finnas någon karenstid.

Detta ser olika ut beroende på vilken försäkring du väljer eftersom att alla försäkringsbolag har olika priser, olika typer av försäkringar och olika paket på försäkringen. Dessutom påverkar priset vilken typ av häst det är och hur gammal den är, samt vart du bor.

Du får ersättning för det. Eftersom att olycksfallsförsäkringen för personer ingår så täcker den försäkringen skador på alla personer som blir skadade av den försäkrade hästen. Det gäller både personer som rider hästen, sköter om den eller andra som inte har någon koppling till den men råkar ut för en olycka orsakad av hästen.

Senast uppdaterad: 20 november 2023