Banky

Banky AB är en kreditgivare som fokuserar på att tillhandahålla anpassade lån till alla de svenska konsulter vilka för närvarande har svårt att beviljas krediter hos andra aktörer, trots det faktum att man anses i överlag har en adekvat betalningsförmåga. Det stelbenta förhållningssättet till den risk man tar i samband med beviljande av en kredit leder till att konsumenterna antingen nekas det sökta beloppet eller erbjuds istället dyra blancolån – något som vanligtvis manifesteras av en ganska hög ränta. För att råda bot på det hela ämnar Banky erbjuda schyssta kreditlösningar för alla konsumenter vilka på grund av ett eller annat sätt har svårt att beviljas en kredit via de konventionella kreditgivare.

Vad kostar ett lån hos Banky?

20 000 kr
20 000 kr
150 000 kr
60
60 mån
120 mån
29 %
Ränta
Avgifter
Att betala
Månadskostnad*

*Gäller månad 1 och inkluderar ev. uppläggningsavgift. Vid rak amortering är månadskostnaden högre i början och sjunker efterhand.

Ränta
Avgifter
Att betala
Månadskostnad

Detta räkneexempel ska inte ses som annat än en indikation på lånekostnaden hos Banky. För exakta villkor och kostnader, läs mer hos Banky.

Lånevillkor & avgifter hos Banky

Lånebelopp 20 000 - 150 000 kr
Löptid 60 - 120 mån
Nominell ränta 29,00 %
Effektiv ränta 33,18 %
Uppläggningsavgift 0 kr
Aviavgift 0 kr
Åldersgräns 20 år
Lägsta årsinkomst 120 000 kr
Kreditupplysning Bisnode Ingen UC
Accepterar betalningsanmärkningar Ja

Fördelar

 • Banky accepterar även de sökande vilka för närvarande har flera betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Man beviljar lån till sökanden där borgensmannens kreditvärdighet anses vara tillräckligt adekvat.
 • Kreditgivaren använder sig av Bisnode för att initiera sina kreditansökningar.
 • Banky debiterar ej några dolda avgifter i samband med att man initierar en låneansökan.

Nackdelar

 • Den ränta som påförs för en beviljad kredit är ofta betyget högre än hos andra kreditgivare.
 • Man måste ha en borgensman för att kunna söka krediter vid existensen av betalningsanmärkningar.
 • Det är förhållandevis komplext att beviljas det högsta maximala lånebeloppet om 100 000 kr.

Privatlån för alla

Via Banky har konsumenterna möjligheten att söka krediter upp till 125 000 kr, oavsett den rådande finansiella situationen. Krediten ifråga återges av en fast nominell ränta om 25,50% i kombination med en effektiv ränta om 29,77%.

Även om man för närvarande har en dålig kreditvärdighet utgör det hela ej ett hinder för att beviljas den sökta krediten. Istället tar man hänsyn till den rådande betalningsförmågan, något som för övrigt utgör den avgörande faktorn i övrigt.

Den kreditupplysning som initieras genomförs i samarbete med Bisnode, där man för övrigt hänsyn till över 40 parametrar som ett led i att kunna bedöma den övergripande återbetalningsförmågan. Man erhåller omgående svar på ansökan varav privatlånet betalas ut inom en period om 24-timmar.

Vikten av borgensman

För att man ska överhuvudtaget kunna beviljas en kredit via Bank behöver man ha en borgensman skriven på lånet. Vem som står som borgensman spelar mindre roll men generellt sett tenderar det hela att återspeglas av någon man litar på.

Därför är det förhållandevis vanligt att en borgensman återspeglas av en förälder, syskon och/eller en nära vän. För att borgensmannen ska godkännas måste hen ha en ordnad privatekonomi i övrigt, något som förutsätter b.la följande:

 • Äga en form av boende i form av bostadsrätt, villa eller fritidshus.
 • Ha fyllt 25 år men ej vara äldre än 75 år i samband med lånets slut.
 • Sköta sin privatekonomi på ett adekvat och ansvarsfullt sätt.
 • Bedömas ha förmågan att stå för den månatliga kostnaden vid behov.

Grundkrav för att kunna söka krediter via Banky

Även om kraven på sökande är betydligt lägre än för andra kreditgivare vilka återfinns på den svenska marknaden måste man ändå uppfylla ett antal grundförutsättningar för att beviljas en kredit via Banky:

 • Man måste ha fyllt 18 år i samband med att man ansöker om krediten.
 • Man måste vara folkbokförd inom rikets gränser (gäller ej boxadresser).
 • Man måste uppge giltiga kontaktuppgifter vilka kan verifieras.
 • Man måste ha en deklarerad inkomst före skatt på minst 120 000 kr/år.
 • Man får ej vara arbetslös eller student vid tiden för låneansökan.

Slutsats

Om man har en dålig kreditvärdighet i kombination med en eller flera betalningsanmärkningar, samtidigt som man har behov av att söka ett blancolån lämpar sig Banky som den ideala valet för ens egna del.

Kreditformen återspeglas ej av några andra utgifter, förutom kostnaden för räntan. Dock tenderar den att återspeglas av en ganska hög belopp, något som i slutändan visat sig bli ganska kännbart.

Det som dock skiljer Banky från andra långivare är kravet av borgensman. Faktum är att en sådan måste existera för att sökande med dålig kreditvärdighet ska beviljas krediten i fråga. För att avrunda det hela anser vi att Banky bör nyttjas endast av de vilka har en dålig kreditvärdighet för närvarande!

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Banky AB
Organisationsnummer 559352-3524
Finansinspektionen Länk
Telefonnummer 08-400 609 59
E-post [email protected]
Adress Engelbrektsgatan 10
Postnummer 114 32
Postort Stockholm
Hemsida banky.se

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 – 18:00
Tisdag 09:00 – 18:00
Onsdag 09:00 – 18:00
Torsdag 09:00 – 18:00
Fredag 09:00 – 18:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt
Mirsad Hasik

Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Läs mer om Mirsad

Jämförelse av räntor hos långivare liknande Banky

 • Ekonomen 5 000 - 600 000 kr
  2,95 - 29,00 %
 • Beefinans 5 000 - 600 000 kr
  2,95 - 36,95 %
 • Enkelfinans 5 000 - 600 000 kr
  2,95 - 39,00 %
 • Lånekoll 10 000 - 600 000 kr
  3,95 - 26,00 %
 • Lån & Spar Bank 50 000 - 600 000 kr
  4,95 - 10,95 %
 • Coop Bank 15 000 - 500 000 kr
  5,20 - 16,95 %
 • Marginalen Bank 25 000 - 500 000 kr
  5,47 - 19,32 %
 • Northmill Bank 1 000 - 50 000 kr
  7,90 - 25,90 %
 • L'EASY 10 000 - 50 000 kr
  9,84 - 21,60 %
 • Nstart 30 000 - 500 000 kr
  11,15 - 22,65 %
 • Fairlo 10 000 - 70 000 kr
  20,00 - 29,00 %
 • GoodCash 10 000 - 50 000 kr
  25,74 %
 • Banky

  20 000 - 150 000 kr
  29,00 %

Vanliga frågor om Banky

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

De grundkrav vilka man måste uppfylla för att beviljas en kredit via Bank återspeglas av en sökande som fyllt 18 år, återfinns folkbokförd och skriven inom riket (gäller ej boxadresser), har en inkomst före skatt på 10 000 kr per månad, samtidigt som vederbörande inte är student eller arbetslös.

När det kommer till storleken på den kredit som man kan välja att söka via Banky återspeglas det hela upp till en summa om 100 000 kr. En kreditbedömning kommer tillämpas för att bedöma den övergripande kreditvärdigheten för varje sökande. Det hela kommer sedan att utgöra underlaget för att kunna bedöma huruvida man beviljas den sökta krediten.

Det hela beror främst på hur lång tid det tar att identifiera en adekvat borgensman som uppfyller villkoren. Har man dock redan en borgensman i samband med ansökan kommer lånet att betalas ut inom 24-timmar. Enligt Banky kan det hela ske redan samma dag som den sökta krediten beviljas.

Den ränta som erbjuds är likvärdig för alla sökanden. Det ska dock nämnas att räntan är rörlig, något som innebär att den kan komma att ändras allteftersom man betalar av på krediten. För närvarande återspeglas den effektiva räntan i form av en räntesats om 29,77% medan den effektiva (nominella) räntan ligger på 26,5%.

För att kunna söka lån via Banky måste man ha en borgensman skriven på lånet. Det hela återspeglas av att individen i fråga åtar sig att betala tillbaka skulden om låntagaren (gäldenären) inte skulle klara av att fullfölja betalningen inom den överenskomna tiden. En borgensman återspeglas i sin tur av någon man litar på, vanligtvis en familjemedlem eller nära vän. Det ska tilläggas att den valda borgensmannen måste ha en ordnad ekonomi för att kunna stå på lånet i fråga.

Anledningarna till att en ansökan nekas kan härledas till en rad olika aspekter. Vänligen notera att man bedömer sökanden baserat på över 40+ parametrar. Det hela innebär således att det kan vara svårt att identifiera en specifik faktor som anledningen till att man blivit nekad det sökta lånet.

20 000 - 150 000 kr

Lånebelopp

5 - 10 år

Löptid

29,00 %

Ränta

0 kr

Uppläggningsavgift

Kreditupplysning: Bisnode Ingen UC

Accepterar betalningsanmärkning: Ja

Räkneexempel: Månadskostnad cirka. Annuitetslån 5år, effektiv årsränta 33,18%. Ett lån på 55000 kr kostar då 1 746 kr/mån (60 avbetalningar), totalt 104748 kr. Ingen uppläggningsavgift / aviavgifter. 29% nominell ränta. Rörlig ränta. Banky samarbetar med Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget. Uppdaterat 2023-07-24.

Räntor & avgifter

Nominell ränta 29,00 %
Effektiv ränta 33,18 %
Uppläggningsavgift 0 kr
Aviavgift 0 kr

Lånevillkor

Åldersgräns 20 år
Lägsta årsinkomst 120 000 kr
Kreditupplysning Bisnode
Accepterar betalningsanmärkningar Ja

Senast uppdaterad: 02 december 2023