Loanstep

Loanstep skiljer sig från andra traditionella kreditgivare i form av att man opererar som en P2P-kreditgivare. Det hela innebär rent konkret att man egentligen ej äger kapitalet för de krediter vilka tillhandahålls. I stället samarbetar Loanstep privatpersoner vilka valt att ställa sitt kapital till förfogande. Med andra ord ansöker man om krediter via privatpersoner - där Loanstep agerar i mån och tycke som en form av mellanhand som säkerställer att det hela går rätt till.

Vad kostar ett lån hos Loanstep?

10 000 kr
10 000 kr
25 000 kr
36
36 mån
36 mån
21,85 %
21,85 %
38,4 %
Ränta
Avgifter
Att betala
Månadskostnad*

*Gäller månad 1 och inkluderar ev. uppläggningsavgift. Vid rak amortering är månadskostnaden högre i början och sjunker efterhand.

Ränta
Avgifter
Att betala
Månadskostnad

Detta räkneexempel ska inte ses som annat än en indikation på lånekostnaden hos Loanstep. För exakta villkor och kostnader, läs mer hos Loanstep.

Lånevillkor & avgifter hos Loanstep

Lånebelopp 10 000 - 25 000 kr
Löptid 36 - 36 mån
Nominell ränta 21,85 - 38,40 %
Effektiv ränta 30,49 - 1 177,00 %
Uppläggningsavgift 750 kr
Aviavgift 60 kr
Åldersgräns 18 år
Lägsta årsinkomst 150 000 kr
Kreditupplysning Creditsafe Ingen UC
Accepterar betalningsanmärkningar Ja

Fördelar

 • Loanstep nyttjar ej UC - Upplysningscentralen för att initiera kreditupplysningar för kreditsökande.
 • Man erhåller rabatt på ränta och andra associerade kostnader om man väljer att återbetala den kvarstående krediten tidigare än överenskommet.
 • Lånet i fråga beviljas utan att man behöver tillhandahålla en form av säkerhet eller pant.
 • Man kan även ansöka om krediter om man för närvarande har en betalningsanmärkning i bagaget.

Nackdelar

 • Man får endast ha en betalningsanmärkning som heller ej får vara nyare än 12 månader i samband med ansökan.
 • För att beviljas en kredit måste man uppvisa en förhållandevis hög årsinkomst om 150 000 kr.
 • Kreditbeloppet som erbjuds tenderar att vara förhållandevis låg i jämförelse med andra konkurrenter.
 • Kundtjänsten har ganska begränsade öppettider i jämförelse med resten av marknaden.

Erbjuder privatlån

I följande kapitel belyser vi mer detaljerat den typen av kredit som Loanstep erbjuder som ett led i att göra dig mer införstådd med huruvida det hela går i linje med dina behov!

 • Privatlån: Loanstep tillhandahåller en form av kredit som inom sammanhanget även benämns som ett lån utan säkerhet (privatlån). Det hela skiljer sig dock från andra traditionella kreditgivare i och med att man egentligen lånar från privatpersoner och ej av Loanstep. I stället verkar "kreditgivaren" mer som en mellanhand som säkerställer att det hela går rätt till. För närvarande kan man välja att ansöka om en kredit i form av en spann om 3 000 - 25 000 kr i kombination med en löptid om 5 -24 månader.

Vänligen uppmärksamma att den ränta som erbjuds för den sökta krediten definieras först när en kreditupplysning initierats för den individ som ansöker om krediten i fråga!

Grundkrav för att beviljas ett lån via Loanstep

I samband med att man ansöker om en kredit via Loanstep behöver man även förhålla sig till ett antal grundkrav. Härnäst kommer vi att redogöra för det hela i form av en övergripande punktlista:

Grundkrav för att kunna ansöka om ett lån via Loanstep

 • Man ska vara 18 år fyllda i samband med att man ansöker om lånet.
 • Man måste ha en form av deklarerad årsinkomst på minst 150 000 kr.
 • Man måste ha en stabil ekonomi utan några aktiva skulder hos KFM.
 • Man måste kunna uppvisa en form av fast månadsinkomst.
 • Man skall vara folkbokförd på en adress som återfinns inom riket.
 • Man måste ha en form av e-legitimation för att kunna signera låneansökan.

Punkterna ovan definierar de fundamentala grundkrav vilka man förväntas uppfylla som sökande i samband med att man väljer att ansöka om krediter via Loanstep. Självfallet kan det förekomma andra krav vilka Loanstep kan komma att ställa vilka i sin tur relateras till din ekonomiska situation.

Sammanfattning

Loanstep är i grund och botten en så kallad P2P-kreditgivare. På en övergripande plan innebär det hela att man verkar mer i form av en låneförmedlare - något som konkret innebär att man ej tillhandahåller krediter i likhet med ett traditionellt kreditinstitut.

I stället verkar Loanstep mer som en form av en mellanhand - där man i rollen som sökande egentligen ansöker om kredit via en av de privatpersoner vilka i sin tur gjort valet att ställa sitt kapital till förfogande.

Det hela gynnar alla parter där Loanstep tar ut en avgift för att hantera det hela - samtidigt som privatpersonerna erhåller en procentuell avkastningar - beroende på hur mycket kapital de väljer att låna ut.

För låntagare spelar det dock ingen större roll utan här återbetalar man den beviljade krediten på exakt samma sätt som hos andra traditionella kreditgivare vilka återspeglas på den svenska marknaden.

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag SBL Finans AB (publ)
Organisationsnummer 556933-0961
Finansinspektionen Länk
Telefonnummer 026-222 28 38
E-post [email protected]
Adress Kammakargatan 7
Postnummer 111 40
Postort Stockholm
Hemsida loanstep.se

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 – 12:00
Tisdag 09:00 – 12:00
Onsdag 09:00 – 12:00
Torsdag 09:00 – 12:00
Fredag 09:00 – 12:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt
Mirsad Hasik

Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Läs mer om Mirsad

Vanliga frågor om Loanstep

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Enligt Loanstep själva accepterar man även sökanden vilka för närvarande har betalningsanmärkningar i bagaget. Dock får man inneha maximalt en betalningsanmärkning i samband med att man initierar låneansökan. Förutom det måste även betalningsanmärkningen i fråga vara äldre än 12 månader för att det hela ska kunna gå igenom!

För att man ska få möjligheten att ansöka om ett lån via Loanstep måste man ha fyllt 18 år, ha en deklarerad inkomst på minst 150 000 kr, ej inneha några aktiva skulder hos KFM, vara folkbokförd inom rikets gränser samt även inneha en form av e-legitimation för att kunna signera ansökan.

När man väljer att använda sig av Loanstep kommer aktören att initiera en förfrågning via Creditsafe. Upplysningarna i fråga syns dock ej om ett annat kreditinstitut väljer att initiera en kreditupplysning i ditt namn. Dock måste Loanstep enligt svensk lag skicka en kopia digitalt eller fysiskt där man påtalar att en kreditupplysning gjort si ditt namn!

När en låneansökan nekas kan det hela relateras till en rad olika anledningar. Om man önskar ta reda på varför det hela inträffat kan man alltid välja att etablera en kontakt med kundtjänsten där man ber om en förklaring till varför man nekats den sökta krediten.

När det kommer till storleken på den kredit som man kan välja att ansöka om via Loanstep har man möjligheten att ansöka om ett lånebelopp upp till 25 000 kr. Det hela kräver heller ej en adekvat form av säkerhet. Dock dikterar den övergripande kreditvärdigheten storleken på det sökta lånet.

I samband med den individuella bedömningen analyserar Loanstep den övergripande ekonomiska bilden i kombination med den rådande återbetalningsförmåga för den kredit man sökt. Man fokuserar dock ej endast på inkomsten utan genomför en betydligt mer ingående kontroll. Det hela säkerställer att man faktiskt klarar av att återbetala den sökta krediten inom den definierade tiden - något som gynnar både kredittagaren och kreditgivaren i fråga!

10 000 - 25 000 kr

Lånebelopp

36 - 36 mån

Löptid

21,85 - 38,40 %

Ränta

750 kr

Uppläggningsavgift

Kreditupplysning: Creditsafe Ingen UC

Accepterar betalningsanmärkning: Ja

Exempel: Ett lån taget 2023-11-15 med kreditbelopp på 27 500 kr till 22,20 % rörlig årlig kreditränta med en återbetalningstid på 36 månader som återbetalas genom 36 avbetalningar om ca 1 053 kr, ger en effektiv ränta på totalt 33,46 %. Totalt att betala är 40 411 kr, av vilket 2 500 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst SBL Finans AB tillhandahåller. Kreditförmedling sker i samarbete med SBL Finans AB:s peer to peer lending

Räntor & avgifter

Nominell ränta 21,85 - 38,40 %
Effektiv ränta 30,49 - 1 177,00 %
Uppläggningsavgift 750 kr
Aviavgift 60 kr

Lånevillkor

Åldersgräns 18 år
Lägsta årsinkomst 150 000 kr
Kreditupplysning Creditsafe
Accepterar betalningsanmärkningar Ja

Senast uppdaterad: 24 september 2023