Snöskoterförsäkring

En snöskoter kan vara ett väldigt praktiskt hjälpmedel för dig som bor i norra Sverige, eller om du bara använder det bara för nöjesåkning. Oavsett vad du använder din snöskoter till så behöver du en bra snöskoterförsäkring så att du kan se till att din snöskoter är helt skyddad om någonting skulle hända.

Snöskoterförsäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

Du har möjlighet att välja helt fritt bland olika försäkringar för att hitta den försäkringen som passar dig bäst. Det enda det är lag på är att du måste ha en trafikförsäkring om snöskotern används i trafiken. Det är dock lite luddigt vad som räknas med väg, eftersom att du måste ha en trafikförsäkring även om den bara kör på snö och is också. Det är främst för att det finns en risk att du kan krocka med någon/ något trots att du inte kör på vägarna och då behöver du ha en försäkring som täcker motpartens skador.

Du kan välja mellan en trafikförsäkring, en halvförsäkring, en helförsäkring eller en året runt försäkring. Om du väljer en året runt försäkring behöver du aldrig ställa av din snöskoter och du kan därför använda den året om. En året runt försäkring brukar även vara billigare att teckna eftersom att du får ett lägre årspris då. Fördelen med att teckna en snöskoterförsäkring är även att då ingår det ersättning för personskador på passagerare och föraren, samt ersättning på utrustningen som hör till snöskotern, som till exempel en pulka.

De olika typerna av försäkringar

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den enda försäkringen som du måste ha enligt lag och den täcker enbart skadorna på motparten om du skulle orsaka en trafikolycka eller köra på någon eller något. Det innebär att du inte får någon ersättning alls om din snöskoter skulle få skador eller liknande. Det gäller både vid en trafikolycka som du orsakat, vid skadegörelse, vid bränder eller vid andra olyckor. Om du däremot har hamnat i en trafikolycka som motparten orsakat så kommer den personens trafikförsäkring att täcka skadorna på din snöskoter. Din trafikförsäkring täcker dock eventuella personskador på dig och din/ dina medpassagerare.

Halvförsäkring

Om du väljer en halvförsäkring så täcker den alla skador på din moped förutom vagnskador. Det som ingår i en halvförsäkringen, förutom trafikförsäkringen, är stöldskydd, glasskydd, rättskydd och kristerapi. Stöldskydd innebär att du får ersättning om din snöskoter skulle bli stulen och inte kommit tillrätta inom en månad. Om snöskotern även har fått skador efter stölden/ stöldförsöket så får du ersättning för det. Du får även ersättning för fastmonterad utrustning på snöskotern som har stulits. Det kan exempelvis vara en radio eller telefon. Kravet är för få ersättning är att utrustningen som stulits enbart används i snöskotern. Radio och telefoner som ligger löst och blir stulet ersätts därför inte.

Även fordonsdelar som är avmonterade och blir stulna ersätts om de låg inlåsta i ett förråd när stölden skedde. Dock kommer inte försäkringen att gälla alls om någon som hade tillgång till snöskotern använde den utan lov. Har snöskotern exploderat, blivit träffad av blixten eller börjar brinna kommer det även att ersättas. Även kablar som har kortslutits och skadats kommer att ersättas. När det gäller glasskador så ersätts bara eventuella skyddsglas (vid förraren) som går sönder och inte glas vid lyktor eller strålkastare.

Det ingår även rättsskydd och kristerapi, vilket innebär att du får ersättning om du hamnar i en tvist och tvingas betala advokat- och rättegångskostnader, och du kan få tillgång till samtal med en psykolog eller psykoterapeut om du drabbas av psykisk ohälsa efter en skada som du har fått ersättning för från din försäkring. Det kan exempelvis uppstå en tvist om du och motparten inte kommer överens vid köp eller försäljning av snöskotern, vid reparation eller vid en trafikolycka.

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår allt det som ingår i halvförsäkringen, samt ersättning för vagnskador. Vagnskador är alla de skador som uppstår på snöskoterns yttre och dessa kan exempelvis uppstå efter trafikolyckor som du orsakar, olyckshändelser eller skadegörelser m.m Då får du ersättning för vagnskador, oavsett om det är du som orsakat skadan eller inte.

Året runt försäkring

Du kan även välja en året runt försäkring. Inom den kan du välja antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring. Då ingår exakt samma saker som ingår vid en vanlig hel- eller halvförsäkring, men du har inte några avställningskrav. Det innebär att du kan använda snöskotern året om och du slipper ställa av och på den i Vägtrafikregistret.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om snöskoterförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Det ser olika ut och beror på från vilket försäkringsbolag du köper försäkringen, vilken typ av försäkring, hur gammal du är, vart du bor, vilken typ av snöskoter det är, samt hur stor självrisk du väljer. En hög självrisk innebär också en lägre månadskostnad.

Det beror på om du valt en året runt försäkring eller inte. Har du valt en året runt försäkring så kan du använda snöskotern när som helst, även på sommaren, och du slipper ställa av den. Har du inte valt en året runt försäkring måste du dock ställa av och på snöskotern i Vägtrafikregistret.

Ja, försäkringen täcker också all utrustning som hör till snöskotern. Om du har en snöplog, kälke, pulka eller släde som tillhör snöskotern så ingår den därför i försäkringen.

Den som äger snöskotern och som använder den mest ska stå på försäkringen. Om det är någon annan än ägaren som står på försäkringen så finns det risk att försäkringen inte är giltig.

Du behöver inte göra något själv, utan försäkringen avslutas automatiskt. Du behöver bara registrera ägarbytet hos Vägtrafikregistret och så avslutar ditt försäkringsbolag försäkringen och skickar ut ett bekräftelsebrev till dig.

Senast uppdaterad: 20 november 2023