Advisa

I denna guide så recenserar vi en av de populäraste låneförmedlarna på den svenska marknaden i form av Advisa. Målet med recensionen är att objektivt granska de delar vilka vi anser utgör grunden för aktörens verksamhet - något som vi hoppas ska göra det enklare för dig att bestämma huruvida just Advisa lämpar sig för dina nuvarande behov.

Vad kostar ett lån hos Advisa?

5 000 kr
5 000 kr
600 000 kr
12
12 mån
240 mån
2,95 %
2,95 %
29,95 %
Ränta
Avgifter
Att betala
Månadskostnad*

*Gäller månad 1 och inkluderar ev. uppläggningsavgift. Vid rak amortering är månadskostnaden högre i början och sjunker efterhand.

Ränta
Avgifter
Att betala
Månadskostnad

Detta räkneexempel ska inte ses som annat än en indikation på lånekostnaden hos Advisa. För exakta villkor och kostnader, läs mer hos Advisa.

Lånevillkor & avgifter hos Advisa

Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 12 - 240 mån
Nominell ränta 2,95 - 29,95 %
Effektiv ränta 3,06 - 29,99 %
Uppläggningsavgift 0 kr
Aviavgift 0 kr
Åldersgräns 18 år
Lägsta årsinkomst 100 800 kr
Kreditupplysning UC
Accepterar betalningsanmärkningar Ja
Låneförmedlare Ja
Anslutna långivare/partners 40 st

Typer av lån hos Advisa

Advisa förmedlar en rad olika kreditformer vilka man i rollen som konsument kan välja att ansöka om - något som i sin tur återges i form av en rad kreditgivare. Härnäst så kommer vi att redogöra för de vanligaste kreditformerna som ett led i att bekanta dig närmare med det hela.

 • Privatlån: Ett privatlån är i själva verket en annan benämning för blancolån - något som även inom sammanhanget tenderar att benämnas som en form av kredit - utan krav på säkerhet. Via Advisa så kan man välja att ansöka om privatlån från 5 000 kr - 600 000 kr - utan säkerhet. Man kan även välja att ha en medsökande - något som i sin tur ökar chansen betydligt för att beviljas det sökta beloppet.
 • Samlingslån: Ett samlingslån eller ett konsolideringslån som specifikt allokerats för att nyttjas till att lösa små lån och högkostnadskrediter. Det hela mynnar ut i ett betydligt högre lån - dock till mer förmånligare och framförallt förmånligare villkor. Det hela resulterar i en bättre överblick gällande de månatliga kostnaderna - något som i slutändan gynnar den privata ekonomin på flera plan.

Det ska understrykas att de lånevillkor som erbjuds för en kredit hos Advisa baseras främst på den kreditupplysning som initierats i ens namn. Man använder sedan informationen för att bedöma den övergripande kreditvärdigheten - något som i slutändan avgör storleken på lånet och de villkor som man erbjuds.

Vanliga för- och nackdelar med Advisa

Härnäst så fokuserar vi på att redogöra för de mest positiva och negativa aspekterna när det kommer till långivaren Advisa. Vänligen uppmärksamma att delar av punkterna vilka återges nedan kan ha kommit att ändras vid tiden som du läser denna text.

Fördelar

 • Du får möjligheten att jämföra lån från mer än 40 olika långivare - kostnadsfritt.
 • Du kan få igenom ett lån även om du för närvarande har betalningsanmärkningar.
 • Du har möjligheten att ansöka om ganska höga belopp utan krav på säkerhet.
 • Du kan välja att ha en medsökande som ett led i att öka chansen att få igenom lånet.
 • Du får endast ta del av de långivare vilka går i linje med dina personliga preferenser.

Nackdelar

 • Du får ej veta i förväg vilka låneerbjudanden som du kan förvänta dig att få ta del av.
 • Du blir föremål för en sedvanlig kreditupplysning via UC - Upplysningscentralen.
 • Du kan räkna med betydligt sämre lånevillkor om du har betalningsanmärkningar.
 • Du kan ej beviljas lånet i fråga av Advisa utan långivaren har den sista ordet.
 • Du får ej ha kvarstående skulder hos Kronofogden vid tiden för låneansökan.

Hur fungerar tjänsten Autopilot

Tjänsten Advisa Autpilot är en tjänst som lanserades under 2020 och ämnar erbjuda kreditsökande möjligheten att förbättra deras nuvarande lånevillkor. Även om lånförmedlaren profilerat sig som en av de aktörer vilka erbjuder de mest lukrativa lånevillkor så lyckas man inte alltid uppfylla sökandes förväntningar.

När sökanden väljer att nyttja tjänsten Autopilot så kommer Advisa istället att initiera ett nytt försök baserat på de preferenser som definierats för lånet i fråga. Det hela är en algoritm som utvecklats med förmågan att känna av när du sannolikt kan komma att erbjudas bättre lånevillkor.

I de fall som Autopilot nyttjas kommer ett SMS skickas ut till vederbörande där man kan antingen välja att avböja att en ny jämförelse initieras eller undvika att besvara det hela. Om man väljer det sistnämnda så kommer en ny kreditupplysning att initieras – där man även får ta del av nya erbjudanden.

Slutsats

Advisa står sig som en av de mest auktoritära låneförmedlarna på den svenska marknaden. Det man dock måste komma ihåg som kreditsökande är att Advisa endast förmedlar lån och har således ingen kontroll över de villkor vilka återges av respektive kreditgivare.

Antalet erbjudanden som man får ta del av baseras främst på den kreditupplysning som initieras i ens namn - vilka i sin tur utgör grunden vid bedömningen av den kreditvärdighet som man anses ha för närvarande.

Ett annan påtaglig akilleshäl återges i form av att handläggningen för lånet i fråga kan ta alltifrån 2-5 dagar - något som många sökanden uppfattar som en alldeles för lång period – något som grundas i att man ofta behöver ta del av pengarna ganska omgående.

I överlag är sökanden positiva med helhetsupplevelsen hos Advisa där man framförallt uppskattar det faktum att man via en enda kreditupplysning får möjligheten att få ta del av flera lukrativa erbjudanden från en rad kreditgivare.

Företagsinformation & kontaktuppgifter

Företag Sambla Group AB
Organisationsnummer 556974-8378
Finansinspektionen Länk
Telefonnummer 0770-17 50 50
E-post [email protected]
Adress Löjtnantsgatan 21
Postnummer 115 50
Postort Stockholm
Hemsida advisa.se

Fler varumärken från Sambla Group AB

Öppettider hos kundtjänst

Måndag 09:00 - 20:30
Tisdag 09:00 - 20:30
Onsdag 09:00 - 20:30
Torsdag 09:00 - 20:30
Fredag 09:00 - 17:00
Lördag 14:00 - 18:00
Söndag 14:00 - 18:00
Mirsad Hasik

Mirsad Hasik

Skribent

Mirsad Hasik är en skribent med fokus på att hjälpa startupbolag att bygga en bredare publik i kombination med en ökad kundbas. Mirsad innehar en examen i Master of Science in Information Systems Analysis något som han kombinerar med sin djupa kompetens gällande den finansiella marknaden där aktier, krypton, fonder, m.fl. utgör några av hans kompetensområden.

Läs mer om Mirsad

Jämförelse av räntor hos långivare liknande Advisa

 • Enklare 5 000 - 600 000 kr
  2,95 - 29,00 %
 • Lendo 10 000 - 600 000 kr
  2,95 - 29,95 %
 • Advisa

  5 000 - 600 000 kr
  2,95 - 29,95 %
 • Loans 5 000 - 600 000 kr
  2,95 - 29,95 %
 • Sambla 5 000 - 600 000 kr
  2,95 - 29,95 %

Vanliga frågor om Advisa

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

När det kommer till de grundkrav vilka ställs på låntagare så måste man ha fyllt 18 år vid tiden för ansökan. Man ska även uppvisa en deklarerad inkomst på minst 10 000 kr/mån (arbete alt. pension), samtidigt som man måste vara skriven inom rikets gränser.

Advisa initierar endast en kreditupplysning i ditt namn via UC - Upplysningscentralen för alla de kreditgivaren vilka du blir presenterad inför. Man måste dock komma ihåg det faktum att i och med att UC ägs av storbankerna så kommer även dessa att få en inblick i de krediter som du sökt.

Som konsument så har man möjligheten att ansöka om krediter via Advisa även om man för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget. Dock så måste man räkna med betydligt sämre lånevillkor än vanligt - samtidigt som utbytet av krediter tenderar att vara begränsat.

När det kommer till storleken på den kredit som man kan välja att ansöka om via Advisa så återges det hela i form av en spann mellan 5 000 kr - 600 000 kr. Det ska dock tilläggas att den kredit som man i slutändan erbjuds baseras främst på den kreditupplysnings som initieras i ens namn.

Löptiden för ett lån via Advisa definieras av kreditgivaren i fråga. På en generell plan så tenderar återbetalningstiden att stiga i paritet med lånebeloppet som man beviljas i slutändan.

5 000 - 600 000 kr

Lånebelopp

1 - 20 år

Löptid

2,95 - 29,95 %

Ränta

0 kr

Uppläggningsavgift

Kreditupplysning: UC

Accepterar betalningsanmärkning: Ja

Anslutna långivare: 40 st

Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 600000 kr med 12 års löptid, nominell ränta 7.95 % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 8.25 %. Totalt belopp att betala: 932872 kr. Månadskostnad: 6478 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Räntor & avgifter

Nominell ränta 2,95 - 29,95 %
Effektiv ränta 3,06 - 29,99 %
Uppläggningsavgift 0 kr
Aviavgift 0 kr

Lånevillkor

Åldersgräns 18 år
Lägsta årsinkomst 100 800 kr
Kreditupplysning UC
Accepterar betalningsanmärkningar Ja
Låneförmedlare Ja
Anslutna långivare/partners 40 st

Senast uppdaterad: 25 november 2023