Barnförsäkring

Om du precis har fått ditt barn så är det jätteviktigt att du tecknar en barnförsäkring direkt. Då kan du känna dig lugn och trygg med tanken att ditt barn är försäkrat och att du kommer att få ersättning om någonting skulle hända. Tänk dock på att du bara har rätt till ersättning för sjukdomar och skador som uppkommer under försäkringsperioden. Vänta därför inte med att teckna en barnförsäkring, gör det så fort ditt barn har fått sitt personnummer!

Barnförsäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

Det finns olika barnförsäkringar beroende på vilket typ av försäkringsbolag du väljer. Vissa har bara en typ av barnförsäkring, men att det finns massor med tillval som du kan välja till på din försäkring.

Andra företag har inte några extra tillval, men istället två olika barnförsäkringar: en barnförsäkring bas och en barnförsäkring stor. Skillnaden mellan barnförsäkring bas och en barnförsäkring stor är egentligen inte så stor. Båda försäkringarna ersätter samma saker, men skillnaden är hur stora belopp som försäkringarna ersätter. Den stora försäkringen ersätter 50 prisbasbelopp (en angiven summa pengar som används som grund för beräkning av olika ekonomiska storheter), medan basförsäkringen ersätter 25 prisbasbelopp. Prisbasbelopp används eftersom att då justeras beloppet varje år i takt med inflationen och prisväxlingen. Hur mycket du får ut i ersättning ser därför olika ut beroende på vilket år som du får ersättningen.

Vi har även en sida med ett stort antal andra försäkringar här.

Det här får du i alla barnförsäkringar, oavsett försäkringsbolag

När du väljer barnförsäkring är det viktigt att tänka på vilka försäkringar som ingår som standard. Det finns några grundläggande försäkringar som alltid bör ingå i barnförsäkringen:

  • Medicinsk invaliditet - garanterar ersättning om barnet får en bestående skada som påverkar förmågan att röra sig och använda kroppen
  • Ekonomisk invaliditet - garanterar ersättning om barnet får en bestående funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
  • Sjukhusvistelse - ger ersättning om barnet behöver vårdas på sjukhus
  • Akut sjukhusvistelse - ger ersättning om barnet behöver akut vård på sjukhus
  • Vård hemma efter sjukhusvistelse - ger ersättning för fortsatt vård hemma efter sjukhusvistelse

Om du hittar en barnförsäkring som inte innehåller dessa försäkringar, bör du kolla upp ett annat försäkringsbolag.

Medicinsk invaliditet innebär att barnet får en bestående nedsättning av kroppen som gravt påverkar förmågan att röra sig och använda kroppen. Den kan ha uppkommit efter exempelvis sjukdom eller olycksfall, eller sedan födseln. Hur stor ersättning du får är beroende av invaliditetsgraden och hur stort försäkringsbelopp du valt. Medicinsk invaliditet hör ihop med ekonomisk invaliditet och det betyder att funktionsnedsättningen gör så att barnet får en nedsatt arbetsförmåga och kanske aldrig kommer att kunna jobba på heltid.

Hur mycket ersättning du får är beroende på hur stor arbetsnedsättning det är och till vilket belopp du har försäkrat. Dessa två försäkringar är alltid bra att ha eftersom att då är du alltid skyddad om något skulle hända. Om du får omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan så kan du även få månadsersättning från försäkringsbolaget, detta gäller bara om sjukdomen eller olycksfallet som drabbat barnet omfattas av försäkringen.

Fler försäkringar som brukar ingå i de flesta barnförsäkringar är sjukhusvistelse, akut sjukhusvistelse och vård hemma efter sjukhusvistelse, där du får ersättning om barnet tvingas vara kvar på sjukhuset under flera dagar eller om barnet måste fortsätta att vårdas hemma. Du kan även få ersättning för rehabiliteringskostnader och kostnader för hjälpmedel som exempelvis rullstol, rehabiliteringshjälpmedel eller liknande. Fler ersättningar är ersättning för ärrbildning, ersättning för om barnet skulle avlida och ersättning för extra kostnader efter olycksfall. Behövs det kan även du och ditt barn få tillgång till kristerapi.

Att välja rätt barnförsäkring

Förutom de grundläggande försäkringarna så erbjuder vissa försäkringsbolag extra försäkringar som ersättning för tandskador, skadade kläder och glasögon, samt ersättning för hjälpmedelskostnader om ditt barn drabbas av läs- eller skrivsvårigheter.

Innan du väljer en barnförsäkring är det viktigt att kolla igenom de försäkringar som finns och välja något som passar de behoven som du har. Stirra dig inte blind på försäkringsbeloppen utan kolla också på vad försäkringarna faktiskt erbjuder.

När du väljer barnförsäkring kan det vara bra att ta hänsyn till saker som om det finns en genetisk sjukdom i släkten, om du bor på en plats med mycket trafik, eller om du önskar dyrare försäkringsbelopp.

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om barnförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Nej, tyvärr är det inte möjligt, försäkringen täcker bara skador och sjukdomar som har uppkommit efter att försäkringen tecknades. Det innebär också att alla eventuella men från skadan, som exempelvis ärr, inte kommer att täckas av en försäkring i framtiden, trots att du har skaffat en försäkring då.

Tills att barnet är 25 år fyllda. Du kan inte teckna en ny barnförsäkring efter det att barnet har fyllt 18 år, men om barnet redan har en försäkring kommer den att gälla till och med att barnet fyller 25 år.

Först och främst så måste du teckna en försäkring som passar dig och ditt behov. Kolla inte bara på priset, utan också på vad försäkringen innehåller. Dessutom måste du tänka långsiktigt eftersom att barnförsäkringen ska gälla ända tills att barnet är 25 år gammal och det är inte en bra idé att byta barnförsäkring eftersom att risken finns att du får ett sämre skydd då.

Det kan även vara en bra idé att välja ett försäkringsbolag som du har försäkringar i sedan tidigare, eftersom att du kanske får en lite billigare försäkring då.

Oftast gör en barnförsäkring väldigt mycket för familjens ekonomi eftersom att du och din familj slipper betala alla kostnader som skulle uppstå om barnet blir skadat eller sjuk. Dessutom så hjälper det till om barnet skulle drabbas av någon form av invaliditet, eftersom att invaliditet kan leda till att barnet aldrig får en egen inkomst.

Försäkringskassan baserar sin ersättning på personens arbetsinkomst, men eftersom att barnet aldrig jobbat så kommer den att få grundbeloppet. Det kan därför vara bra att ha en barnförsäkring så att ni i familjen får ett ekonomiskt komplement till Försäkringskassans bidrag.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024