Husbilsförsäkring

Om du äger en husbil behöver du enligt lag försäkra den. Det är för att en husbil har en motor och kan köra sig själv. Det gör att du minst måste ha en trafikförsäkring så att försäkringen kan täcka motpartens skador om du skulle hamna i en trafikolycka med din husbil. Alla fordon som har en motor och som kör själv, alltså som inte blir dragna av ett annat fordon, måste därför alltid ha minst en trafikförsäkring.

Husbilsförsäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

För husbilar finns det tre olika försäkringar: trafikförsäkring, helförsäkring och halvförsäkring. Trafikförsäkring är den mest grundläggande försäkringen. I den ingår bara ersättning för personskador och ersättning på motpartens egendom i en olycka. I trafikförsäkringen får du därför inte någon ersättning för skador på din egna egendom, i det här fallet husbilen, utan den ersätter enbart motpartens skador. Du får dock ersättning för personskador som gäller för de som färdats i din husbil. Det ser lite olika ut för olika försäkringsbolag vad de erbjuder.

Vissa har enbart ersättning för personskador och skador på annans egendom i trafikförsäkringen, medan andra har extra ersättningar/förmåner. Vissa försäkringsbolag erbjuder kristerapi i trafikförsäkringen. Det innebär att om du drabbas av psykisk ohälsa efter exempelvis en trafikolycka så kan du få träffa en psykolog eller teurapeut helt gratis ett antal gånger.

Det här täcker hel- och halvförsäkringen

I hel och halvförsäkringen ingår allt det som finns med i trafikförsäkringen. Förutom det täcker helförsäkringen i många fall också stöld, brand, bärgning, glas, maskin och elektronik, rättsskydd, semesteravbrott och vagnskada. En halvförsäkring täcker allt det, förutom vagnskador. En vagnskada innebär alla de skador som uppstår på husbilen. Det kan exempelvis vara efter en trafikolycka, som kollision eller dikeskörning, eller efter uppsåtlig skadegörelse eller efter att husbilen träffats av exempelvis ett fallande träd.

Skador som gäller saker som du hade kunnat motverka, som skador efter läckage från dunkar eller avloppssystem, ersätter dock inte försäkringsbolagen, eftersom att det hade kunnat motverkas om du kollat ledningarna i din husbil och åtgärdat problemet. Du behöver oftast betala självrisken vid vagnskador, det enda undantagen är om du kör på ett djur, ett träd faller på husbilen eller att det var en uppsåtlig skadegörelse som gjorde att husbilen fick sina skador.

Både hel- och halvförsäkringen ersätter dig om din husbil blir stulen och inte kommer tillbaka inom en rimlig tid. Dessutom ersätts du om husbilen får skador på sig efter stöldförsök. För att få rätt till ersättningen behöver husbilen vara låst med ratt- eller växellås, annars har du ett ansvar i att husbilen blev stulen. Försäkringen gäller inte heller om någon som har tillgång till husbilen använder den utan lov. Du kan även få ersättning om föremål inne i husbilen själs, förutsatt att husbilen var låst. Du får även ersättning om bilen börjar brinna efter exempelvis blixtnedslag eller explosion, och om glasrutorna på bilen krossats eller spräckts efter stenskott eller skadegörelse. På maskin och elektronikförsäkringen får du ersättning om det har skett en kortslutning på elkablarna i husbilen, eller om det uppstått ett fel i exempelvis motorn som påverkar husbilens funktion. För att den försäkringen ska gälla får inte husbilen vara äldre än ett visst antal år och inte har körts mer än ett visst antal mil.

Vissa försäkringsbolag erbjuder också ersättning för kostnader som uppstår om husbilen måste bärgas. Det ser lite olika ut mellan olika försäkringsbolag. Om husbilen måste bärgas på grund av driftstopp, alltså inte på grund av bensinbrist, så ersätter försäkringen transportkostnader, samt kostnaden för dig och dina medresenärer att ta er hem. Du kan även få ersättning för utebliven semester om du tvingas avbryta din semester efter en skada/stöld på/av husbilen. För att få rätt till ersättningen måste din försäkring täcka skadan/stölden du blivit utsatt för (exempelvis att din husbil börjar brinna). Om fordonet är obrukbart och du tvingas avbryta semestern kan du få en ersättning på x antal kronor per dag, i ett visst antal dagar. Skulle du hamna i en rättslig tvist kan även försäkringen hjälpa dig genom att betala dina advokat- och rättegångskostnader.

Du kan välja till extra tillägg

Många försäkringsbolag erbjuder även massor med bra tillägg som du kan välja när du tecknar din försäkring. Exempelvis erbjuder vissa företag möjligheten att lägga till en assistansförsäkring, som gör det möjligt för dig att få hjälp direkt om du av någon anledning skulle fastna på vägen. Då kommer det ut en bil direkt till dig som kan hjälpa till med driftstopp, bärgning, trafikolycka eller vad det nu är som gör att din husbil står stilla. Då är du garanterad snabb hjälp.

Andra tilläggsförsäkringar som finns är exempelvis självriskrabatt eller en utökad personförsäkring. Med självriskrabatten behöver du inte betala en lika stor självrisk om du skulle krocka med ett djur eller fått husbilen utsatt för skadegörelse. Då står försäkringsbolaget för en del av självrisken. För den utökade personförsäkringen får du snabbt vård om du skulle krocka med husbilen eller skadas i en trafikolycka.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om husbilsförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Du måste försäkra husbilen redan första dagen som du köper den. Den gamla ägarens försäkring slutar nämligen att gälla då och husbilen måste hela tiden vara försäkrad. Det enda undantaget är om du ställer av husbilen direkt, eftersom att då är den inte i bruk och behöver inte vara försäkrad.

När du ställer av husbilen kommer du inte längre kunna köra med den. Har du bara en trafikförsäkring kommer den försäkringen alltså att sägas upp, eftersom att den bara gäller vid körning. Har du en hel- eller halvförsäkring kommer försäkringen att ändras till “avställningsförsäkring” och då har du samma försäkring som vanligt, fast utan trafikförsäkringen. Du får alltså fortfarande ersättning om husbilen exempelvis skulle börja brinna eller få glaset krossat.

Priset är individuellt och det påverkas av faktorer som: hur gammal du är, husbilsmodell och årsnummer, totalvikten, hur stor självrisk du väljer med mera. Försäkringsbolaget ger dig ett pris när du ansöker om en husbilsförsäkring.

En tilläggsförsäkring är en extra försäkring som du kan skaffa utöver din vanliga husbilsförsäkring. Den ger dig ofta ett extra skydd och kan vara bra att ha. Det finns många olika tilläggsförsäkringar och vissa av dem kanske du inte känner ett behov av. Kolla igenom vilka försäkringar som finns och välj någon som du tycker passar dig och ditt ändamål med husbilen.

Din försäkring gäller oftast utomlands också. Din svenska försäkring gäller i hela EU, vilket innebär att du kan fritt resa i EU utan några problem. Försäkringen gäller även i länder som är anslutna till det Gröna Kortet. Kortet är ett bevis på att din husbil är försäkrad i Sverige och då kommer du att kunna resa fritt till alla länder som är anslutna till det kortet. Glöm inte att ha med dig kortet och husbilens registreringsbevis när du åker utomlands!

Senast uppdaterad: 20 november 2023