Mopedförsäkring

En moped är ett väldigt populärt fordon, speciellt på grund av att det är så smidigt och lättkört. Det passar lika bra för ungdomar som för äldre. För att känna dig helt säker bör du därför skaffa en försäkring till din moped. Då kan du åka på vägarna utan att behöva oroa dig för att mopeden skadas. Det är möjligt att välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen, en helförsäkring eller en halvförsäkring, men oavsett försäkring kommer alla ge dig en otrolig trygghet.

Mopedförsäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

Om du bara väljer att köra på trafikförsäkringen så kommer din försäkring att täcka skadorna på motpartens fordon, om det är du som råkar orsaka en trafikolycka. Försäkringen täcker också eventuella personskador som du får. Om det är du som orsakat olyckan får du tyvärr inte ersättning för eventuella skador på din moped.

Det kan därför vara bra att välja en hel- eller halvförsäkring istället. Då ingår det kristerapi, ersättning vid stöld, ersättning vid brand, ersättning för glasrutor som spräcks eller går sönder (enbart mopedbil), ersättning för transport- och bärgningskostnader och ersättning för rättegångskostnader. Om du väljer en helförsäkring ingår även ersättning för vagnskada, vilket innebär att alla skador på din moped ersätts. Detta är positivt för dig som orsakar en trafikolycka, eftersom att då har du en försäkring som täcker skadorna.

Vad innebär det som ingår i halvförsäkringen?

Om du väljer en halvförsäkring (eller hel) så är det en hel drös med saker som ingår. Du får tillgång till kristerapi vilket innebär att om du har blivit drabbad av psykisk ohälsa till följd av exempelvis en olycka eller en skada på din moped har du rätt till att få träffa en psykolog eller terapeut under ett antal träffar. Den psykiska ohälsan måste ha varit en direkt följd av något som har drabbat din moped och som din försäkring täcker. Du får även ersättning vid stöld och brand, vilket innebär att du får ersättning om din moped, eller saker ur och från den, blir stulen/stulna och du får ersättning om din moped börjar brinna, exploderar eller får en kortslutning och förstör elkablarna.

Om du har en mopedbil får du även ersättning om dina glasrutor går sönder eller spräcks. Du får dock inte ersättning för glasskador på fram/baklyktor eller på strålkastare, vilket innebär att många glas på din moped inte ingår i glasförsäkringen. Dessutom får du ersättning för bärgning och ersättning för rättegångskostnader. Det innebär att om du hamnar i en trafikolycka eller råkar ut för en annan olycka och din moped måste bärgas så täcker försäkringen de kostnaderna. Försäkringen täcker även de kostnader som uppstår för att du ska ta dig hem frå olycksplatsen. Om du skulle hamna i en tvist som leder till rättegång kommer även försäkringen att täcka eventuella rättegångs- eller advokatkostnader.

En till bra försäkring du kan teckna till din moped

Förutom att du kan teckna någon av de vanliga mopedförsäkringarna: trafikförsäkringen, helförsäkringen eller halvförsäkringen så kan du även teckna en avställningsförsäkring. Det innebär att du slipper betala trafikförsäkringen eftersom att mopeden är avställd och ändå inte används eller får köras. Med en avställningsförsäkring så kommer din moped att vara helt skyddad, även om den står avställd.

Den brukar tecknas under vintern när mopeden ändå inte används. I försäkringen ingår ersättning för brand, glasskador och stöld, samt ersättning för eventuella rättegångskostnader. Dessutom ingår ersättning för vagnskada, men då gäller det skador som uppkommit efter olyckshändelser eller skadegörelse och inte via en trafikolycka. Försäkringen gäller bara när mopeden är avställd i Vägtrafikregistret och inte används.

Det är viktigt att vara medveten om de aktsamhetskrav som finns

För att få teckna en mopedföräskring så ingår även aktsamhetskrav. Det är krav som du måste uppfylla för att ha rätt till ersättning. Exempelvis får du inte trimma din moped eller på andra sätt försöka höja hastigheten då detta både är olagligt och potientellt farligt. Du måste även garantera att det är du som ägare som står på försäkrignen för din moped. Det är alltså inte möjligt för exempelvis en förälder att stå som försäkringsägare på en moped om föräldern inte äger mopeden.

Det finns även aktsamhetskrav som gäller ansvar vid stöld och liknande. Du måste se till att din moped alltid är låst när det inte används och ta hand om den. Om mopeden blir stulen och det visar sig att den var olåst har du ett ansvar i att mopeden blir stulen. Om du bryter mot något eller flera aktsamhetskrav så finns det risk att du får mindre ersättning eller helt utebliven ersättning. Du får inte heller någon ersättning om skador på din moped har orsakats på grund av uppsåt eller grovt vållande till skada från din sida. Du får inte heller någon ersättning om du lånat ut mopeden till någon som sedan tagit sönder den, såvida du inte har en helförsäkring.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om mopedförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Det ser oftast väldigt olika ut eftersom att det är individuellt och är baserat på saker som hur gammal din moped är, vilken modell det är, samt hur och var du bor. Oftast är priset för en mopedbil dyrare än en vanlig moped med två hjul. Detta är eftersom att en mopedbil oftast är värd mer. Du kan även påverka priset genom att välja en hög självrisk. Väljer du en hög självrisk får du en lägre månadskostnad och vice versa.

Du väljer själv vilken typ av försäkring du vill ha, men du måste minst ha en trafikförsäkring. Du kan även välja bland en hel- eller halvförsäkring om du vill ha lite bättre skydd. Då ingår även skydd mot stöld, brand och glasskador bland annat. För helförsäkringen ingår även vagnskadeskydd, vilket innebär att skador på din moped ersätts oavsett vem som orskat dem.

Du kan även välja en avställningsförsäkring, som innehåller i princip samma sak som en helförsäkring gör, men du slipper alla kostnader som har med att köra mopeden att göra, som trafikförsäkringen, och mopeden är skyddad medan den står i garaget.

Ja, du kan försäkra alla typer av mopeder. Det är dessutom en väldigt bra idé att försäkra mopedbilen eftersom att en mopedbil oftast är dyrare än en vanlig moped och den är större, vilket kan innebära en större kostnad om den skulle gå sönder.

Om du har en helförsäkring så går skadan på vagnskadeförsäkringen. Dock kan du bli tvungen att betala en dubbel självrisk eftersom att du lånade ut mopeden till någon utanför ditt hushåll.

Ja, mopeden måste vara utrustad med två godkända lås och mopeden måste alltid vara låst med dessa när den inte används.

Nej, det ska du inte behöva göra. Ägarbytet registreras automatiskt i vägtrafikregistret och då annulleras din försäkring. Du bör även få hem en bekräftelse att försäkringen har sagts upp från försäkringsbolaget kort efter att ägarbytet gjorts.

Senast uppdaterad: 20 november 2023