Efter en lång tid av stiltje på bostadsmarknaden ökade antalet bostadsköp rejält under förra månaden. Eftersom räntorna har stabiliserat sig vågar fler som kanske länge har haft behov av att byta bostad göra slag i saken. Samtidigt stiger också priserna på bostadsrätter och villor i landets största städer.

Ökning för både villor och bostadsrätter

Under februari ökade antalet bostadsaffärer stort jämfört med samma månad förra året, enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste siffror. Totalt såldes 12 500 bostäder, varav 3 700 villor och 8 800 bostadsrätter. Antalet sålda villor ökade med 14 procent jämfört med i fjol, medan antalet sålda bostadsrätter ökade med 8 procent. Att just försäljningen av villor har ökat mer beror på att de sjönk mest i pris vid ränteuppgångarna, samtidigt som antalet försäljningar minskade i större utsträckning än vad som gällde för bostadsrätter.

Lägger man ihop antalet försäljningar av bostäder i januari och februari hamnar de på samma nivå som år 2019, vilket var före både pandemin och räntechocken. Därmed ser det ut som att bostadsmarknaden håller på att återgå till ett normalläge.

Större rörlighet på bostadsmarknaden

En förklaring till det ökade antalet försäljningar av bostäder de senaste månaderna är att många bostadsköpare har avvaktat på grund av de höga räntorna. När ränteläget nu ser ut att stabilisera sig vågar fler göra verklighet av sina önskningar att flytta och byta bostad.

”Nu har folk insett att räntorna inte kommer att stiga mer, kanske till och med att de sjunker något”, säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Priserna på bostadsrätter stiger

I februari steg det genomsnittliga priset för en bostadsrätt med 1,2 procent i Stockholm, 0,3 procent i Göteborg och 0,2 procent i Malmö. Genomsnittet för hela landet blev en ökning på 0,4 procent från januari till februari, och en ökning med 1,6 procent på ett år. Däremot har genomsnittspriset för en villa sjunkit med 0,5 procent de senaste månaderna, medan det har stigit med 0,2 procent i Storstockholm, 0,1 procent i Storgöteborg och 1,6 procent i Stormalmö.

Bostadsköparna lånar mindre

Finansinspektionens (FI) senaste bolånerapport visar att bostadsköpare lånade mindre summor och köpte billigare bostäder under förra året jämfört med tidigare. Men eftersom räntorna steg la de också en större del av inkomsten, i genomsnitt strax under 18 procent, på räntor och amorteringar. I genomsnitt ökade också avgifterna i bostadsrätter med 8 procent under 2023. I år ser det ut som att avgifterna höjs mer än så, samtidigt som bankerna flaggar för räntesänkningar senare under året. Det verkar också som att bostadspriserna sakta stiger uppåt igen, men det kan också vara en tillfällig effekt av det uppdämda behovet av att byta bostad hos många köpare som har skapat en extra hög efterfrågan i början av året.