Det krävs ett allt större sparande varje månad för den som vill köpa en egen bostad, och idag bor en fjärdedel av alla unga fortfarande hemma hos föräldrarna. Två förslag som kan ändra på detta är en höjning av bolånetaket samt införandet av ett startlån till förstagångsköpare.

Allt svårare för unga att ha råd med en egen bostad

Enligt en ny granskning från HSB behövs det ett allt större sparande för att kunna köpa en egen bostad.

”Särskilt unga har fått det svårare att ta klivet in på bostadsmarknaden. Trösklarna har höjts i form av bolånetak, prisökningar och amorteringskrav”, säger Johan Nyhus som är förbundsordförande för HSB.

Skillnaden är också mycket stora mellan de olika kommunerna. Antalet unga personer som bor hemma har fördubblats sedan 1997 när Hyresgästföreningen först påbörjade sina undersökningar av unga vuxnas boende. Idag bor cirka var fjärde ung person fortfarande i föräldrahemmet, vilket motsvarar ungefär 250 000 personer. Många tvekar också inför att bilda familj eftersom de inte har råd med en egen bostad.

Det krävs ett högt sparande för att köpa en lägenhet

HSB Riksförbund har undersökt hur stort sparande som krävs per månad för att kunna köpa en lägenhet i 15 svenska kommuner. Dyrast är det som väntat i Stockholm där man behöver spara så mycket som 11 639 kronor per månad i fem år för att finansiera kontantinsatsen till en lägenhet. I Uppsala krävs ett sparande på 9 390 kronor i månaden, medan man i Göteborg behöver spara nästan lika mycket, 9 336 kronor per månad. De kommuner som hamnade längst ner på listan över storleken på sparande till kontantinsatsen var Sundsvall, Borås och Västerås.

Regeringen överväger att höja bolånetaket

Sedan tidigare utreder regeringen ett förslag om att höja bolånetaket. Det infördes 2010 och innebär att det som mest går att ta ett bolån på 85 procent av bostadens kostnad. Tanken är att bolånetaket ska höjas till 90 procent så att det blir lättare att komma in på bostadsmarknaden, och så att färre behöver ta blancolån för att ha råd med kontantinsatsen. Då kommer bolåntagarna bara att behöva finansiera 10 procent av köpet med egna pengar i stället för 15 procent. Förslaget om att höja bolånetaket utreds just nu av Finansinspektionen.

Startlån till förstagångsköpare är också ett alternativ

Det har också diskuterats om ett startlån till de som köper en bostad för första gången ska införas. Denna typ av lån innebär att 10 procent av lånet ska garanteras av staten, vilket gör det möjligt att låna upp till 95 procent av värdet på bostaden.

”Regeringen har nyligen aviserat att de tänker lägga fram förslag om ett höjt bolånetak. Även om det är ett steg i rätt riktning är förslaget tyvärr inte lika långtgående och bättre riktat som startlånet är”, säger Johan Nyhus.

Med ett startlån krävs ett betydligt mindre sparande för att kunna köpa en egen bostad. Summan skulle till exempel sjunka från 11 639 kronor per månad i Stockholm till 1 732 kronor per månad i fem år. Förslaget om startlån presenterades 2022 och har redan remissbehandlats, men ännu har inget beslut tagits i Regeringskansliet.