Enligt en aktuell undersökning från SEB har de svenska hushållen kunnat spara mer pengar under årets första kvartal. Dessutom tänker många öka sitt sparande framöver, samtidigt som fler tycker sig ha möjlighet att konsumera mer än tidigare.

Sparkollen visar att svenskarna kan spara mer än tidigare

De svenska hushållens månadssparande ökade under det första kvartalet 2024, enligt siffror från SEB:s återkommande undersökning Sparkollen. Undersökningen baseras på omkring 2 000 webbintervjuer om de svenska hushållens sparande.

”Under första kvartalet ser vi äntligen en ljusning i hushållens sparutsikter som når den högsta nivån sedan mätningarna startade 2022”, säger bankens privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Det belopp som det genomsnittliga hushållet lyckades spara ökade med 7 procent från 5 635 kronor till 6 027 kronor. Samtidigt är skillnaderna stora mellan män och kvinnor. Män sparar i genomsnitt 3 000 kronor mer i månaden än vad kvinnor gör.

De flesta hushåll har ett månadssparande

Även om många har tvingats vara restriktiva med sitt sparande under de senaste åren så har ändå 89 procent av svenskarna ett månadssparande. Under årets första kvartal fördelades 36 procent av sparpengarna på sparkonton, medan 30 procent investerades i fonder och aktier. Resterande belopp sparades i form av amorteringar, pensionssparande och andra sparformer.

”Den växande sparoptimismen återspeglas dels genom ett högre månatligt sparbelopp, dels genom ett ökat sparande i mer riskfyllda tillgångar som fonder och aktier.” säger Américo Fernández.

Fler planerar att öka sitt sparande

Förra kvartalet planerade 19 procent av hushållen att öka sparandet, vilket nu har ökat till 24 procent. Därmed tänker nästan var fjärde hushåll spara mer pengar under det kommande halvåret. Samtidigt minskade antalet hushåll som tänker spara mindre från 13 procent till 9 procent. Fler känner också att de kommer att ha större utrymme att konsumera under de kommande sex månaderna jämfört med tidigare. De som planerar att konsumera mer ökade från 7 till 12 procent, medan de som planerar att konsumera mindre minskade från 33 procent till 25 procent.

Jämför sparkonton