I september 2003 röstade svenskarna nej till ett införande av euron som valuta. Sedan dess har stödet för euron gått upp och ner, men dagens ekonomiska läge med hög inflation och ränta verkar ha påverkat opinionen. I en aktuell undersökning har antalet svenskar som vill byta valuta nästan fördubblats det senaste året.

Ökat stöd för ett byte av valuta

I en ny undersökning från SOM-institutet på Göteborgs universitet har antalet svenskar som önskar ett byte av valuta nästan fördubblats på ett år. Under hösten 2022 ansåg 16 % av de tillfrågade att ett införande av euron som valuta var ett bra förslag, medan siffran ökade till hela 30 % under hösten 2023. Att växelkursen för oss med svenska kronor som valuta slog ett nytt all time high under hösten 2023 kan också ha medverkat till det ökade stödet.

Andelen personer som ansåg att förslaget varken är bra eller dåligt har däremot knappt förändrats. Det låg på 28 % 2022, och sjönk till 27 % i höstas. Men trots det ökade stödet vill en majoritet fortfarande behålla kronan som valuta. Idag är 43 % emot att införa euron, vilket kan jämföras med 2022 när siffran låg på 56 %.

”Glappet mellan motståndarna och de som är för euron har minskat rejält. 2022 var det 40 procentenheters skillnad mellan sidorna, 2023 var skillnaden 13 procentenheter”, säger Markus Johansson, forskare vid Göteborgs universitet.

Enligt en årlig undersökning från EU-kommissionen som genomfördes i april 2023 ville 54 % av svenskarna införa euron, medan 43 % inte var positiva till ett valutabyte. Det var första gången sedan undersökningarna startade som en majoritet av de tillfrågade svenskarna önskade införa euron.

Även Ingves och flera näringslivstoppar är positiva till euron

För ett år sedan visade en undersökning från Dagens industri att en majoritet av de svenska näringslivstopparna vill ersätta kronan med euron. I enkäten medverkade mer än 2 000 företagsledare. Av dessa ville 51 % införa euron, medan 39 % ville behålla kronan. Det kan jämföras med en tidigare undersökning från 2021 då endast 40 % ville ha euron som valuta, medan 54 % önskade behålla kronan.

Även den tidigare riksbankschefen Stefan Ingves har nyligen uttalat sig positiv till euron. ”Om man inte är med i euron då är man de facto bara en halv medlem i EU” sa han i en intervju i Svenska Dagbladet i februari i år.

I en senare intervju i P1 sa Ingves även att Sverige kommer att få ett alltmer begränsat inflytande på Europas ekonomi om vi inte går med i euron, samtidigt som Sverige också är väldigt beroende av handeln med Europa.

Regeringen kommer inte att driva frågan

Förra året la Liberalerna fram en plan för att byta valuta till euro senast 2028, men enligt regeringen är ett byte till euro inte något som är aktuellt för tillfället. ”Vi kommer inte att driva den frågan” sa Ulf Kristersson så sent som i höstas. Samtidigt visar SOM-institutets nya undersökning att alla väljargrupper, med undantag för de som röstar på Kristdemokraterna, är betydligt mer positiva till ett byte från kronan till euron jämfört med 2022.