Mer än hälften av svenskarna klarar inte av en ökning av elpriset med tio procent, enligt en undersökning utförd av konsultföretaget EY Sverige. Samtidigt har skulderna till elbolagen ökat stort de senaste åren, och många har svårt att göra de investeringar som ofta krävs för att sänka elförbrukningen.

Ökning av elpriset kan slå hårt mot många svenskar

Undersökningen EY Energy transition consumer insights genomfördes i januari 2024. Bland de 1 000 svenskar som deltog svarade 57 procent att de inte skulle klara av tio procent högre elpriser utan att behöva dra in på andra utgifter. Skulderna till elbolag har också ökat väsentligt den senaste tiden. Mellan 2021 och 2023 ökade elskulderna i Sverige med strax under 82 procent, och under förra året ökade skulderna till elbolagen med 40 procent.

“Det är oroande eftersom vi sedan tidigare vet att svenskar prioriterar att betala kostnader för just boende, mat och el”, säger Davor Vuleta som är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Enligt Vuleta minskar utvecklingen av elskulderna inte i någon snabb takt, trots att elpriserna idag är mycket lägre än vid årsskiftet 2022/2023.

Klimatsmarta beteenden kan sänka elkostnaderna

Anna Hed, rådgivare till energisektorn på EY Sverige, säger att det enligt den aktuella undersökningen är relativt få svenskar som är beredda att ändra sina beteenden för att sänka elförbrukningen. Därför tycker hon att det är viktigare för energiföretagen att uppmuntra klimatsmarta beteenden som kan sänka elkostnaderna, samtidigt som de också kan minska utsläppen globalt.

”Digitaliseringen är en jättemöjlighet, med allt ifrån smarta mätare till andra smarta produkter. De bidrar med ytterligare kunskapshöjning och nyfikenhet som kommer att vara en nyckel till att ytterligare förflytta oss mot renare energikällor”, säger Anna Hed.

Främst höginkomsttagare som investerar för att sänka elpriserna

Genom att investera i olika energiförbättrande åtgärder såsom solceller är det möjligt att minska elförbrukningen och sänka elräkningarna. Men idag är det främst de som har höga inkomster som har möjlighet att göra sådana investeringar i sina fastigheter. Därför anser Anna Hed på EY Sverige även att det behövs ekonomiska incitament framöver för att fler ska ha möjlighet att göra sina fastigheter mer energisnåla.

Se dagens elpris