Bostadsrättsförsäkring

Om du lever i och äger en bostadsrätt måste du ha en bostadsrättsförsäkring. Det är för att du har ett ansvar gentemot föreningen och dina grannar att se till att din lägenhet inte har skador eller ser nedgången ut. Det är även positivt för dig att ha en bostadsrättsförsäkring eftersom att då kan du få ersättning om någonting skulle hända din lägenhet, exempelvis att lägenheten får skador eller dina grejer i lägenheten blir stulna.

Hedvig

  • Drulle ingår i hemförsäkringen
  • Reseskydd i 45 dagar
  • Ingen bidningstid
Allrisk (Drulle) Ingår
Lösöre Upp till 1 000 000 kr
Grundsjälvrisk 1 500 kr

Trustpilot: 4,3

Gofido

  • Välj din egen självrisk
  • 100% digital aktör
  • Skräddarsy din hemförsäkring
Allrisk (Drulle( Ingår
Lösöre Valbart
Grundsjälvrisk 1 500 kr

Trustpilot: 4,3

Bostadsrättsförsäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

De flesta försäkringsbolag har tre typer av försäkringar för bostadsrätten: en basförsäkring, en mellanförsäkring och en stor försäkring. Dessutom så kan du välja till bostadsrättstillägget på alla tre försäkringarna om det behövs. Ett bostadsrättstillägg måste du ha och den innebär att du får ersättning för skador på själva bostaden såsom väggar, golv, tak, eventuella balkonger och altaner, garage, samt tomtmark som har staket och växtlighet.

Dessutom får du ersättning för fastmonterade saker i lägenheten, som toalett, handfat och vitvaror. I vissa fall behöver du dock inte köpa till bostadsrättstillägget, eftersom att i vissa föreningar så står föreningen för den och då har alla lägenheter i föreningen samma bostadstillägg. Det är alltså smidigt att köpa lägenhet i en förening där bostadsrättstillägget ingår. Oftast så är bostadsrättsförsäkringen också kombinerad med en hemförsäkring, vilket innebär att du både får en bostadsrättsförsäkring och en hemförsäkring om du köper en bostadsrättsförsäkring. Det är därför en väldigt smidig försäkring.

Det här får du om du köper en bostadsrättsförsäkring

Det finns vissa saker som alltid ingår i en bostadsrättsförsäkring, oavsett om du köper en basförsäkring eller en större försäkring och det är egendomsskydd, överfallsskydd och reseskydd. Egendomsskydd innebär att du får ersättning om dina saker skadas. Exempelvis kanske de utsätts för stöld, brand, vattenskador eller andra typer av skador. Sakerna ersätts vid alla typer av olyckor som inte är orsakat av dig, om du däremot skulle råka tappa dina saker så att de går sönder så ersätts de ej. Med överfallsskydd så är du skyddad om du råkar ut för misshandel eller annan typ av våld, och då får du ersättning som täcker alla eventuella sjukhuskostnader och liknande, samt men och besvär.

Om du reser så är du försäkrad under resans första 45 dagar och du blir ersatt om du skulle skadas eller bli akut sjuk och tvingas uppsöka läkarvård, samt om dina saker blir stulna eller förstörda. I en bostadsrättsförsäkring ingår i de flesta fall även ansvarsskydd, rättsskydd och ID-skydd. Det innebär att du kan få ersättning om du tvingas betala skadestånd och om du hamnar i en tvist och får advokat- eller rättegångskostnader. Du får även hjälp med att upptäcka, förebygga och begränsa skadorna om du skulle bli ID-kapad. Ofta ingår även kristerapi om du skulle må psykiskt dåligt efter något, samt personförsäkringar för alla personer i hushållet.

Några fler saker oftast ingår

I vissa fall ingår även flyttskydd, utökat stöldskydd, ersättning vid obrukbar bostad, samt bortaskydd. Flyttskydd innebär att du får ersättning om dina saker skadas medan du flyttar och under en kort stund gäller försäkringen både för saker i ditt gamla hem och för saker i ditt nya, under tiden du flyttar. Om din bostad har blivit obrukbar på grund av en skadehändelse eller brand så kan du få ersättning under tiden som du inte kan bruka din bostad. Exempelvis får du ersättning för kost och logi.

Ett utökat stöldskydd gäller för dig som av någon anledning har en vårdare i ditt hem ibland, det kan vara hemtjänstpersonal, sjukvårdare, eller stödpersoner för funktionshindrade. Oavsett vem så innebär ett utökat stöldskydd att du får ersättning om en vårdare skulle stjäla något från dig Anledning till att det krävs ett utökat stöldskydd är eftersom att vid ett vanlig stöldskydd så är ett krav att den som har stulit ska ha tagit sig in i din bostad utan lov, men eftersom att en vårdare har tillstånd att vara i ditt hem så gäller inte den vanliga stöldförsäkringen i det fallet.

Ett bortaskydd innebär att du kan få ersättning för saker som du äger, men förvarar på en annan adress, exempelvis vid en sommarstuga, om de skulle skadas eller gå sönder. Då får du ersättning upp till ett visst belopp. Om du istället väljer en större försäkring som mellanförsäkringen eller den stora försäkringen så ligger ersättningen på ett ännu större belopp. Ersättning för bortaskyddet ändras alltså beroende på vilken försäkring du väljer.

Vad du kan få tillgång till om du väljer ett större försäkringspaket

Om du väljer en mellanförsäkring eller en stor försäkring så får du tillgång till ännu fler bra försäkringar. Vissa försäkringar erbjuder en drulleförsäkring på mellanförsäkringen, vilket innebär att du får ersättning även om du själv har råkat ta sönder eller tappa bort en ägodel.

Andra försäkringsbolag erbjuder även vissa försäkringar/ ersättningar enbart till personer som är över 65 år. Exempelvis ersättning för kontantförlust, ersättning för låsbyte och ingen självrisk för skadad/stulen egendom vid rån och överfall. Ersättning för kontantförlust innebär att du kan få ersättning för dina kontanter om de blir stulna eller tappas bort. Du blir även ersatt för kostnaden att byta låset på ytterdörren om du råkar tappa bort din nyckel, samt slipper att betala självrisken på eventuella egendomsskador om du skulle bli överfallen eller rånad.

Om du väljer att köpa den stora försäkringen ingår allt som ingick i baspaketet och mellanpaketet. Exempelvis erbjuder vissa försäkringsbolag ett utökat reseskydd som gör det möjligt för dig och din familj att vara helt skyddade under ett obegränsat antal resor under ett år. Andra förmåner för dig som väljer det stora paketet kan vara en halverad självrisk och nyvärde på elektronik. Det innebär att du slipper betala en lika stor självrisk som i vanliga fall och om din hemelektronik går sönder så ersätts den till värdet på en ny maskin idag och inte till värdet på maskinen som har gått sönder. Maskinen behöver dock vara yngre än fyra år för att det erbjudandet ska gälla. Även ersättning för låsbyte och kontantförlust ingår oavsett ålder.

Tilläggsförsäkringar du kan lägga till

För att få en mer kompletterande försäkring som passar dig bättre, så kan det vara en bra idé att köpa till några tilläggsförsäkringar. Olika företag erbjuder olika typer av tilläggsförsäkringar, men några vanliga brukar vara drulleförsäkring, småbåtsförsäkring, utökad reseförsäkring, allrisk för värdeföremål eller försäkring för hobbyverksamhet. Drulleförsäkring, är som nämnt ovan, ett skydd för om du skulle vara klantig och tappa saker. Drulleförsäkringen ingår hos vissa företag i den vanliga försäkringen, medan hos andra behöver du köpa till den.

Småbåtsförsäkring innebär att du får ersättning om din fritidsbåt skulle skadas eller förstöras efter exempelvis brand eller stöld. Vissa företag erbjuder en utökad reseförsäkring som en tilläggsförsäkring istället för i den vanliga bostadsrättsförsäkringen, men den har fortfarande samma villkor som i den vanliga försäkringen. Du kan även välja att försäkra vissa specifika föremål, som en dyrbar värdesak, exempelvis en klocka, eller din hobbyutrustning om du har någon. Hobbyutrustningen är saker du behöver för din hobbyverksamhet som fiskespön, trädgårdsverktyg eller liknande. Om din försäkrade sak skulle gå sönder, bli stulen eller skadas kommer du att få ersättning för det.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om bostadsrättsförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Bostadsrättstillägget måste du ha, eftersom att det är den försäkringen som täcker skador på lägenheten. Det är den som påverkar hur skicket på lägenheten är och eftersom att du har ett ansvar mot din förening och dina grannar att hålla ett bra skick på lägenheten så är bostadsrättstillägget nödvändigt.

Försäkringen gäller den fasta inredningen, uthus och garage, tomtmark med växtlighet och staket, samt eventuell balkong eller altan. I vissa fall står föreningen för bostadsrättstillägget, vilket innebär att du inte behöver välja till den i din bostadsrättsförsäkring.

Försäkringen gäller först och främst för din lägenhet och sakerna i den, samt du och de andra som bor där. Om ni är ute och reser gäller även reseförsäkringen i hela världen i 45 dagar.

Ja, även om cykeln inte befann sig inne i din lägenhet när den blev stulen, så räknas den som att den hör till dig och därför får du ersättning om den skulle bli stulen eller skadad.

Ja, eftersom att ett rättsskydd ingår i försäkringen så kommer du att få ersättning för både advokat- och rättegångskostnader.

Nej, tyvärr får du inte ersättning för det eftersom att du själv lämnade dörren olåst och då bröt du mot de aktsamhetskrav som fanns. Med aktsamhetskrav menas att du måste förhindra olyckor genom att vara försiktigt med dina ägodelar. I annat fall kan du ha en skuld i att saken blev stulen eller gick sönder och du får du en mindre eller utebliven ersättning.

Ja, även om du har grejer i ett förråd så kan du får ersättning för dessa om de skadas efter exempelvis en brand eller vattenläcka, eller om de blir stulna. Du får dock inte förvara några värdesaker i förrådet och förrådet måste vara låst för att du ska få ersättning.

Senast uppdaterad: 20 november 2023