Fritidshusförsäkring

Om du äger och använder ett fritidshus så är det bra att skaffa en försäkring till den. Det gör att ditt fritidshus är helt skyddat om något skulle hända. Oavsett om det börjar brinna efter att blixten slår ner, om ditt hus blir utsatt för skadegörelse eller om det skadas på något annat sätt så kan du känna dig helt trygg med en fritidshusförsäkring.

Fritidshusförsäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

Om du har ett hus som du inte bor i permanent - ett fritidshus, så bör du ha en fritidshusförsäkring. Med en sådan kommer skador, olyckor och stölder att täckas av försäkringen och du kommer få ersättning om något skulle hända. Förutom fritidshuset så omfattas även du och och dina familjemedlemmar av skyddet. En fritidshusförsäkring är därför en väldigt bra försäkring att ha.

Hur försäkringen är upplagd ser lite olika ut från företag till företag. Många försäkringsbolag väljer att ha en typ av försäkring och erbjuder sedan möjligheten att välja till massor med extra tilläggsförsäkringar. Vissa försäkringsbolag ger istället ut två olika typer av fritidshusförsäkringar: en “stor” och en “bas” och dessa innehåller lite olika saker.

Det som brukar ingå i en fritidshusförsäkring

Även om hur försäkringarna är upplagda ser lite olika ut mellan företag så finns det vissa villkor som brukar vara samma hos alla försäkringsbolag. Det som ingår brukar vara egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och ersättning för sanering av skadedjur. Egendomsskydd innebär att du får ersättning för skador som händer egendomen. Skadorna kan uppstå efter exempelvis bränder, vattenläckor, inbrott, stormar, blixtnedslag eller översvämningar, men även efter stöld och skadegörelse.

Egendomsskyddet gäller även skador på dina fastmonterade saker så som diskmaskin, kylskåp eller värmepanna m.m. Om du vill ha skydd för lösa saker behöver du teckna ett egendomsskydd för lösöre. Den brukar oftast vara frivillig. Ansvarsskydd innebär att du kan få ersättning från försäkringsbolaget om någon skulle kräva dig på skadestånd (gäller enbart frågor som rör fritidshuset). Försäkringsbolaget utreder om du är skadeståndsskyldig och kan även föra din talan vid en rättegång och förhandla med personen som krävt skadestånd. Om det uppstår rättegångs- eller advokatkostnader i samband med detta kan du får ersättning för dessa också genom rättsskyddet.

Om du får skadedjur så får du även ersättning för det. Detta ser olika ut mellan försäkringarna. Vissa försäkringsbolag ersätter dig för kostnaden att ta bort skadedjuren, medan andra försäkringsbolag vill att du meddelar dem om ohyran och sedan hjälper de dig med saneringen.

Fler saker som kan ingå i en fritidshusförsäkring

Vissa försäkringsbolag använder sig att ett baspaket och ett stort paket när det kommer till fritidshusförsäkringar, istället för att bara ha en typ av försäkring. I baspaketet ingår allt det nämnt ovan men även ersättning för merutgifter och hyresbortfall, vilket innebär att du får ersättning om fritidshuset skulle bli obrukbart efter brand eller skada och som gör att du inte kan använda eller hyra ut huset. Dessutom ingår ersättning för skador som uppkom under ombyggnad/uppförande. Det innebär att om du bygger om eller bygger ditt hus och huset blir skadedrabbat så kommer du att få ersättning. Du får även ersättning om det uppkommer skador på verktygen eller materialen som används vid husbygget, samt på eventuella arbetsbodar.

I baspaketet ingår även byggrådgivning, energisparrådgivning och kristerapi. Med byggrådgivningen och energisparrådgivningen så får du tillgång till ett kostnadsfritt samtal via telefon eller Skype där du kan få tips och råd kring hur du ska bygga om hemma, renovera miljövänligt eller reparera en skada, samt bo mer hållbart eller spara energi. Det ingår även kristerapi vilket innebär att om ditt fritidshus skulle drabbas av en händelse som du senare mår dåligt över, exempelvis en skada, ett inbrott eller liknande, så kan du även få prata med en psykolog eller psykoterapeut under ett antal gånger.

Saker som kan ingå i en uppgraderad fritidshusförsäkring

I det stora paketet ingår allt det som finns i baspaketet, samt hussvampsförsäkring, utökat stormskydd, otursförsäkring för huset, ersättning för skador på ytskikt och tätskikt i våtutrymme, sänkt åldersavdrag för byggnaden och rätt till nyvärde på hushållsmaskiner. Med hussvampsförsäkringen får du hjälp med saneringen och reparationer om ditt fritidshus skulle drabbas av äkta hussvamp. Det utökade stormskyddet ersätter stormskador som inte täcks i baspaketet, exempelvis skador på tomtmark eller på andra byggnader på din mark som inte är ditt fritidshus. Dock ersätts inte skador på bryggor. Otursförsäkringen på huset ersätter oförutsedda skador på din tomt och fastighet som inte täcks i baspaketet. Det kan exempelvis vara stötskador, vatten- eller färgspill på golvet eller fel på golvvärmen.

Du får även ersättning för skador på ytskikt och tätskikt i våtutrymme med det stora paketet, det ersätts inte med baspaketet. När försäkringsbolag betalar ut ersättning gör de ofta ett åldersavdrag, beroende på vilken byggnadsdel de ersätter, eftersom att desto äldre delar det är i huset, desto mindre värde har huset. Med det stora paketet får du ett sänkt åldersavdrag för ditt fritidshus, vilket innebär att försäkringsbolaget betalar ut nästan lika mycket i ersättning som de hade gjort om huset hade varit helt nytt. Det enda undantaget är ytskikt och tätskikt i våtutrymme som är äldre än 30 år, samt byggnadsdelar som är avskrivna. Principen är liknande när det gäller rätten till nyvärde på hushållsmaskiner. Om du har det stora paketet så ersätts dina hushållsmaskiner till värdet av en ny maskin om maskinen går sönder. Detta gäller enbart om maskinerna är yngre än 4 år.

Förmånliga tilläggsförsäkringar som du kan välja till

Förutom fritidshusförsäkringen så kan du även välja till massor med olika tilläggsförsäkringar för att få en försäkring som är bättre anpassat till dina behov. Exempelvis så kan du välja mellan småbåtsförsäkring, drulleförsäkring för lös egendom eller skogsförsäkring. Småbåtsförsäkring är bra för dig som har en fritidsbåt och då får du ersättning om din båt skadats genom brand, skadegörelse, sjöskada eller blir stulen. Då ingår även ansvarsskydd och rättsskydd, vilket innebär att du är skyddad om du och din båt har råkat skada någon eller något. Om du väljer drulleförsäkring för lös egendom så får du även ersättning om du råkat tappa bort något eller råkat ta sönder dina saker.

Äger du skog kan du även välja att teckna en skogsförsäkring. För att kunna teckna försäkringen måste skogen vara mindre än ett visst hektar och då är du skyddad vid brand, explosion och åsknedslag, samt torka, frost, snöbrott och storm.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om fritidshusförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Det kan se väldigt olika ut eftersom att priset påverkas om du hyr eller äger ditt hem, vart du bor, hur stor bostaden är, hur många ni är i hushållet och er ålder, samt vilken typ av försäkring du har valt, vad den innefattar, de tilläggen du har valt till och hur stort försäkringsbelopp det är.

För att få en billigare försäkring kan det vara en god idé att välja en högre självrisk för både den fasta och lösa egendomen eftersom att då blir premien lägre. Tänk dock på att du måste betala en högre självrisk om din bostad drabbas av skador. Du kan även välja att ha alla dina försäkringar hos samma försäkringsbolag för att få samlingsrabatter och en billigare fritidshusförsäkring, eller genom att installera ett godkänt inbrottslarm.

Ja, om du använder lägenheten som ett fritidshus eller liknande så kan du det. För att lättast teckna en fritidshusförsäkring till en lägenhet så bör du kontakta försäkringsbolaget du är intresserad av och prata med dem.

Aktsamhetskrav innebär att du måste visa aktsamhet gentemot ditt fritidshus, annars finns risken att du får en mindre eller helt utebliven ersättning. Exempelvis så måste du låsa dörren eller stänga av spisen när du går hemifrån. Om du inte låser dörren och du får saker stulna eller om huset brinner ner, så har du ett eget ansvar i det som inträffade och du kan få en mindre ersättning.

Ja, oavsett vart dina solceller är installerade så bör försäkringens egendomsskydd täcka eventuella skador.

Senast uppdaterad: 20 november 2023