Husvagnsförsäkring

En husvagnsförsäkring är nödvändig om du äger och använder en husvagn. Då kan du känna dig helt säkert när du semestrar eftersom att försäkringen täcker det mesta du kan bli utsatt för som exempelvis brand, stöld och glasskador. Villkoren ser självklart olika ut från försäkringsbolag till försäkringsbolag. För vissa försäkringar kan du få ersättning om du tvingas avbryta semestern på grund av att husvagnen gått sönder, medan andra ersätter lösa föremål som stjäls ur husvagnen.

Det finns olika typer av försäkringar att välja på

När det gäller husvagnar kan du välja mellan hel och halv-försäkringar. Dessa två försäkringar brukar innehålla samma saker, förutom att ersättning för vagnskada ingår på helförsäkringen, men inte på halv. Det finns ingen trafikförsäkring för husvagn och det finns därför inget krav på att försäkra husvagnen alls. Det är eftersom att om husvagnen skulle orsaka skador på ett annat fordon så täcker försäkringen för fordonet som drar husvagnen de skadorna.

När det gäller vagnskada täcker helförsäkringen alla de skador som uppstår på husvagnen efter exempelvis en trafikolycka, en uppsåtlig skadegörelse eller olyckor som dikeskörning, kollision eller fallande träd. Det är också möjligt att få ersättning om skadan skulle uppstå när husvagnen befinner sig på ett annat fordon, som en bilfärja eller ett tåg.

Beroende på försäkringsbolaget du väljer så ersätter de också skador som uppkommit efter vattenläckage från husvagnens ledningssystem eller fasta tank. Isåfall måste dock husvagnen vara yngre ett ett visst antal år, ex. 8 år, för att försäkringen ska gälla. Det är därför alltid bra att kontrollera tankarna och ledningssystemen som finns i husvagnen. Om du kände till att tankarna och ledningarna var så gamla/slitna att det fanns en stor risk att de börjar läcka, så kommer du inte få ersättning för eventuella vattenskador eftersom att du kände till ett problem som du inte åtgärdade.

Det du kan få ersättning för om husvagnen skadas eller går sönder

De saker som både hel och halvförsäkringen ersätter innefattar stöld, brand, glas, maskin och elektronik, rättsskydd, kristerapi och semesteravbrott. När det gäller stöld kan du få ersättning för husvagnen om den har blivit stulen och du inte fått tillbaka den inom en viss tidsperiod, många försäkringsbolag brukar säga en månad. Har husvagnen bara utsatts för stöldförsök (och alltså inte blivit stulen), men ändå fått repor eller skador kan försäkringen ersätta de skadorna också. För att få ersättning för antingen en stulen husvagnen eller en husvagn som skadats efter stöldförsök måste husvagnen ha varit försedd med släpvagnslås. Annars har du som ägare inte gjort tillräckligt för att se till att husvagnen inte blir stulen. Samma sak gäller om saker som befann sig inne i husvagnen blev stulna - om dörren var olåst blir det ingen ersättning.

Vid brand får du oftast ersättning oavsett hur branden kom till. Du får även ersättning vid blixtnedslag eller explosion, samt om de elektroniska kablarna i husvagnen fått en kortslutning och skadats. När det gäller skador på glas kan du få ersättning för alla glasrutor som har spräckts eller krossats, oavsett hur skadan uppkom. Har dock glaset spräckts efter en krock ute i trafiken så kan den skadan istället gå på vagnskadeförsäkringen och inte på glasförsäkringen. Beroende på om du har hel eller halvförsäkring så kanske du inte får ersättning för glasskadorna vid en krock. Detta ser olika ut för olika försäkringsbolag. För vissa försäkringar ingår även drulleförsäkringen, vilket innebär att du kan få ersättning om du exempelvis tappar bort nyckeln till husvagnen.

För maskin och elektronik ersätts skador på maskiner/delar som tillhör husvagnen. Det kan exempelvis vara skador på delarna av chassit eller liknande. För att få ut ersättningen måste fordonet vara yngre än ett visst antal år, exempelvis 8 år. Detta är eftersom att du bör räkna med att husvagnar äldre än så kommer att börja få skador på vissa av ursprungskomponenterna i husvagnen. Eftersom att sådana skador är vanliga när husvagnen har använts länge och börjat få slitageskador, så kan försäkringsbolagen inte ersätta det eftersom att det är en naturlig utveckling som händer de flesta husvagnar. Kolla upp vad som gäller för ditt försäkringsbolag och välj försäkringen som du tycker passar dig.

Fler bra förmåner du kan få om du har en försäkring på din husvagn

Om du av någon anledning skulle hamna i en tvist som går vidare till en rättegång, kan försäkringen täcka dina advokat- och rättegångskostnader. Exempel på sådana tvister kan vara vid trafikskada, försäljning eller köp av husvagnen eller vid reparation.

Genom försäkringen kan du också få tillgång till kristerapi där du får möjlighet att gå till en psykolog eller teurapeut ett antal gånger. För att få göra det måste du ha drabbats av psykisk ohälsa efter att ha blivit utsatt för något som din försäkring täcker, exempelvis brand eller stöld. Du kan också få ersättning om du tvingas avbryta en semesterresa efter att ha råkat ut för en skada eller liknande. Då får du ett visst antal kronor i ersättning i ett visst antal dagar.

Tänk på att dessa förmåner bara gäller för vissa försäkringsbolag, så läs på om den försäkringen som du vill ha innan du bestämmer dig. Den försäkringen kanske inte har samma villkor som andra försäkringar har.

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om husvagnsförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Nej det behöver du inte! Eftersom att husvagnen inte kan köra sig själv och behöver ha ett fordon som drar det för att kunna transporteras, så är de det dragande fordonets försäkring som gäller om ekipaget skulle krocka. Vill du inte, behöver du därför inte ha en försäkring på din husvagn.

Ja, i vissa länder. Först och främst så gäller försäkringen i hela EU, vilket innebär att du fritt kan köra över gränserna utan problem. För de länder som inte är med i EU så gäller försäkringen för de länder som är anslutna till Gröna Kortet. Gröna Kortet är ett kort du kan beställa hem som bevisar att ditt fordon är försäkrat i Sverige. Då gäller din försäkring i alla länder som är anslutna till kortet. Tänk på att ha med dig kortet när du är ute och kör.

Hur mycket försäkringen kostar beror väldigt mycket på vilken typ av försäkring det är, vilket försäkringsbolag du väljer och vilka tillägg du gör. Förutom det så påverkar även vilken typ av husvagn du har: årsmodell och vikt, vart du bor och hur gammal du är. Priset på en husvagnsförsäkring blir därför väldigt individuell.

Nej, bilens försäkring kommer aldrig att ersätta skador på husvagnen. Det enda tillfället som bilens försäkring gäller är om husvagnen har skadat något annat fordon under färd. Isåfall kommer bilens försäkring att gå in och täcka skadorna på det andra fordonet.

Senast uppdaterad: 04 februari 2024