MC-försäkring

Att köra motorcykel är en populär hobby för många och därför är det viktigt att du som kör motorcykel har en bra försäkring. Det enda du måste ha en trafikförsäkring, men det finns också möjlighet att utöka trafikförsäkringen med en halv- eller helförsäkring. Du kan även välja om du vill ha en årsförsäkring på hel- eller halvförsäkringen eller inte. Väljer du att ta en årsförsäkring kommer du att kunna köra med motorcykeln året om, utan att behöva ställa av den.

MC-försäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

Det första du behöver ha på din motorcykel är en trafikförsäkring. Utan den får du inte köra och den är därför nödvändig. Trafikförsäkringen täcker aldrig skador på din egna motorcykel, utan den täcker enbart skador på någon annans egendom (om skadorna uppkommit på grund av att du krockat med motorcykeln). Blir du och eventuellt en medpassagerare skadade får du dock ersättning för dina personskador genom trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ingår också i hel- och halvförsäkringen, vilket innebär att du kommer att få en trafikförsäkring oavsett vilket försäkring du väljer. I övrigt innehåller hel- och halvförsäkringen exakt samma saker, med undantaget att vagnskadeförsäkringen också ingår i helförsäkringen. Det som faller under vagnskadeförsäkringen är alla yttre skador på motorcykeln som exempelvis kan uppstå efter en trafikolycka, om din motorcykel blir utsatt för skadegörelse eller om motorcykeln blir träffad av ett nedfallande träd.

Det här ingår i både hel- och halvförsäkringen

Om din motorcykel eller något från din motorcykel (exempelvis fordonsdelar) blir stulet kommer du att ersättas för det. Om du dock har avmonterade fordonsdelar liggande så måste de vara inlåsta i ett utrymme som bara du känner till, annars finns risken att du ses som ansvarig för stölden (av de lösa delarna). Du måste även ha motorcykeln låst med godkända lås för att ha rätt till försäkringen. Om motorcykeln börjar brinna, träffas av blixten eller exploderar har du även rätt till ersättning, samt om elkablarna kortsluts och skadas. Om du får skador på vind- och plexiglasskyddet eller om det spräcks eller krossas får du ersättning för det. Tänk dock på att du inte får ersättning för glaset som finns vid strålkastaren.

Om din motorcykel skulle drabbas av driftstopp eller vara med om en olycka när du är ute och kör så kan du få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med bärgning eller annan assistans. Behövs det kan du även få ersättning för starthjälp, kostnad för hotellrum eller hemtransport. Det beror på vilket försäkringsbolag du har. Om du har feltankat och behöver rengöra tanken, behållaren, ledningar och byta filter kan dessa kostnader också innefattas av försäkringen. Om det blir följdskador av feltankningen kommer det istället gå på maskinskadeförsäkringen. Skador på maskinen ersätts om motorcykeln inte är äldre än ett visst antal år och inte kört mer än ett visst antal kilometer. På maskinskadeförsäkringen omfattas bland annat fel på motor, elektronik och växellåda med mera. Det ska vara plötsliga fel som du inte känt till sedan tidigare.

Extra förmåner och tilläggsförsäkringar

Förutom dessa försäkringar som ingår i hel- och halvförsäkringen så kan du också i vissa fall få tillgång till ett rättsskydd och till krishantering. Det innebär att försäkringsbolaget ersätter de kostnader som uppstår om du skulle hamna i en tvist, exempelvis rättegångs- och advokatkostnader, och erbjuder dig att träffa en psykolog ett antal gånger för att kunna prata om det som hänt dig (exempelvis en trafikolycka).

Det är även möjligt att lägga till olika tilläggsförsäkringar. Dessa ser olika ut från försäkringsbolag till försingsbolag, så kolla igenom villkoren noga innan du bestämmer dig för vilken försäkring du vill ha. Exempel på olika tilläggsförsäkringar är olycksfallsförsäkringen som ger dig extra ersättning om du eller en passagerare skulle skadas vid en olycka och få bestående men eller omkomma. Olycksfallsförsäkringen kan även ersätta kostnaden för att träffa en psykolog, om du mår så dåligt att du behöver få komma till en psykolog efter olyckan. Det finns även assistansförsäkring som gör så att du snabbare kan få hjälp om du exempelvis befinner dig på vägarna och motorcykeln vägrar starta eller om du råkar ut för en olycka.

En snabb jämförelse av alla olika försäkringar du kan välja

Trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen är den mest grundläggande försäkringen som finns och om du kör ett fordon måste fordonet ha den försäkringen. Den ersätter aldrig skador på ditt egna fordon, utan bara på andras.

Halvförsäkringen

Om du har en halvförsäkring täcker den stöld av ditt fordon, brand och fel på maskineriet bland annat. Den täcker däremot inte utvändiga skador på motorcykeln som kan ha tillkommit efter en krock eller en olycka.

Helförsäkringen

Helförsäkringen täcker allt du kan tänkas behöva, både stöld, brand och fel på maskineriet, men också skador på motorcykeln som kan ha uppkommit efter olyckor eller skadegörelse etc.

Årsförsäkringen

Om du har en årsförsäkring så behöver du inte ställa av din motorcykel hos transportstyrelsen under vintern, utan du kan använda motorcykeln under hela året. Du kommer även att ha samma pris året om i så fall. Du kommer inte att kunna välja en årsförsäkring om du enbart har en trafikförsäkring, utan du måste ha en halv- eller helförsäkring.

Avställningsförsäkring

Med en avställningsförsäkring så kommer din motorcykel att vara skyddad även när den är avställd. Då är den exempelvis skyddad vid brand, stöld eller skadegörelse. Om du har halvförsäkring eller helförsäkring på din motorcykel och ställer av den kommer försäkringen automatiskt att ändras till avställningsförsäkring när du har meddelat avställningen hos Transportstyrelsen. Du kommer troligtvis ha olika priser nu, med en dyrare försäkringskostnad på sommare och en billigare på vintern.

Vad du har som skyldigheter som ägare

Om du väljer en försäkring som du kan ha året runt så kommer den också att vara billigare, men den gör också så att du har vissa skyldigheter som ägare. Exempelvis måste du ha skyddsutrustning när du kör motorcykeln, endast förare inom din familj får köra motorcykeln och motorcykeln måste vara parkerad inlåst på din hemadress under nattetid. Detta ser dock olika ut från försäkringsbolag till försäkringsbolag så kolla upp dina skyldigheter från ditt bolag innan du bestämmer dig för en försäkring.

Matilda Larsson

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om mc-försäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Detta ser väldigt olika ut eftersom att priset baseras på saker som hur gammal du är, när motorcykeln tillverkades, vilken typ av försäkring du väljer, hur länge du har haft körkort och vart du bor och vilken självrisk du väljer bland annat.

Ja, om det är ett oregistrerat släp som är gjord för att bli dragen av en motorcykel så ingår det i försäkringen som du har på din motorcykel. Har du enbart en trafikförsäkring så ersätts dock inte några skador som har uppkommit i en trafikolycka om du har orsakat trafikolyckan. Har en motpart orsakat skadorna så får du ersättning från den personens trafikförsäkring.

Nej, tyvärr inte. Om någon som hade tillgång till motorcykeln tog den utan lov och tog sönder den så täcks den inte av försäkringen.

Ja, det gör det. När motorcykeln inte används behöver du låsa den med två olika och godkända lås. Om din motorcykel har fyra eller sex däck så räcker det med ett lås.

Om du har en hel- eller halvförsäkring så får du ersättning om motorcykeln blir stulen. Om du däremot har en trafikförsäkring så får du ingen ersättning alls.

Den som har orsakat olyckan täcker motpartens skadekostnader. Detta går på trafikförsäkringen. Om du har orsakat olyckan så får du inte pengar från motparten, utan din helförsäkring täcker skadorna på ditt fordon. Har du däremot inte en helförsäkring så får du tyvärr ingen ersättning.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024