Vi har nu nöjet att meddela att Justin Rundcrantz, som studerar finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, har valts som mottagare av vårt stipendium för höstterminen 2023. Justins ansökan utmärker sig genom hans starka akademiska meritlista och hans tydliga engagemang för personlig och professionell utveckling. Hans utbytesresa vid Smith School of Business vid Queen's University speglar hans strävan efter excellens och en global utbildningsupplevelse.

Justins förståelse för de ekonomiska utmaningarna med ett utbyte, kombinerat med hans beslutsamhet att övervinna dessa hinder, visar på en mognad och självmedvetenhet som är beundransvärd. Hans situation, med dubbla hyreskostnader och ökade levnadskostnader i Kanada, understryker behovet av ekonomiskt stöd.

Vi är övertygade om att detta stipendium inte bara kommer att underlätta Justins ekonomiska börda, utan också bidra till hans akademiska framgång och framtida karriärmöjligheter. Genom att stödja Justin i hans strävanden, investerar vi i en lovande ung individs framtid och den positiva påverkan han kommer att ha i sitt yrkesliv.

Justin säger själv såhär om att ha vunnit vårt stipendium:

Stort tack för det generösa stipendiet! Det kommer verkligen underlätta för mig. Stipendiet kommer främst att gå till att täcka boendekostnaderna som ökat under min tid som utbytesstudent i Kanada. Vid eventuellt överskott kommer jag att använda det för att skriva GMAT-provet inför mina masterstudier till hösten. Ert stöd är ovärderligt och hjälper mig verkligen att fokusera på mina studier och framtida mål.

Är du student? Spana gärna in vårt stipendium för vårterminen 2024.