Släpvagnsförsäkring

Om du äger en släpvagn så är det en bra idé att försäkra den. Utan en försäkring så har du inget skydd om den skulle bli stulen eller om den går sönder. För att vara helt säker när du är ute och kör med den är därför en släpvagnsförsäkring en väldigt bra försäkring att ha, eftersom att då är du bland annat skyddad mot brand, stöld och om du har en helförsäkring är du även skyddad mot yttre skador på släpvagnen.

Släpvagnsförsäkringar - vad de täcker och hur de fungerar

Med en släpvagnsförsäkring kan du både välja att försäkra vanliga släpvagnar och hästsläp. Väljer du att försäkra ett hästsläp måste dock släpet vara registrerat för att transportera hästar. Tänk på att både släpvagnen och hästsläpet får bara ha en totalvikt på högst 2 999 kilo, i annat fall måste du ha ett utökat B körkort eller BE behörighet. Eftersom att släpet inte kör själv, utan blir dragen av en dragbil eller liknande, så behöver släpvagnen inte ha en trafikförsäkring, utan du kan välja att skippa försäkringen helt.

Dock är att helt vara utan försäkring inte att rekommendera eftersom att du inte får någon ersättning alls om släpvagnen skulle skadas eller bli stulen då. De försäkringar som finns är halvförsäkring och helförsäkring. Dessa två försäkringar har exakt samma villkor och försäkringar, förutom att för helförsäkringen ingår även vagnskadeförsäkringen, vilket den inte gör på halvförsäkringen.

Om du har en vagnskadeförsäkring så får du ersättning om din släpvagn skulle gå sönder i exempelvis en trafikolycka eller liknande. Du kan även få ersättning om hästen får panik inne i hästsläpet och det uppstår skador på släpet. Då behöver du dock ha en säkerhetsbom monterad för att det ska gälla. Har du inte en helförsäkring så får du inte ersättning för släpvagnen som den skulle gå sönder. Om du däremot hamnar i en trafikolycka som inte du har orsakat så är det motpartens trafikförsäkring som täcker eventuella skador på ditt släp.

Det här ingår i hel- och halvförsäkringen

Förutom att ersättning för vagnskada ingår i helförsäkringen så ser hel- och halvförsäkringen likadana ut. I båda försäkringarna ingår ersättning efter brand, stöld och glasskador, samt rättsskydd och kristerapi. Det innebär att du får ersättning om din släpvagn blir stulen och inte kommer tillbaka inom en månad eller om släpvagnen har fått skador på sig efter ett stöldförsök. Om det låg elektrisk utrustning i släpvagnen så ersätts bara viss utrustning som sladdar eller kablar, däremot ersätts inte mobiltelefoner, cd-skivor eller dvd-skivor etc.

När det gäller brand så ersätts skador som har uppkommit efter brand, blixtnedslag eller explosion. Om några elektriska kablar fått kortslutning och gått sönder ersätts även dem. När det gäller glasskador så ersätts bara skador på glasrutor och inte skador på exempelvis baklyktor eller liknande. Alla de släpvagnar som inte har glasrutor får därför ingen ersättning när det gäller glasförsäkringen alls. Med rättsskydd får du ersättning om du skulle hamna i en tvist och tvingas betala advokat- eller rättegångskostnader. Det kan uppstå tvister vid exempelvis köp och försäljning av släpvagnen, reparation av släpet eller efter en trafikolycka. Om du har drabbats av psykisk ohälsa efter något som du kan få ersättning för i din försäkring så kan du få komma och prata med en psykolog eller terapeut under ett antal träffar.

Du måste följa vissa aktsamhetskrav

Som ägare av en släpvagn finns det vissa aktsamhetskrav som du måste följa, exempelvis måste den alltid vara låst med ett godkänt släpvagnslås när det inte används, du får inte lämna kvar en nyckel vid släpvagnen och nyckeln får heller inte innehålla uppgifter om din adress, ditt namn eller registreringsnummer. Om du inte följer aktsamhetskraven och släpvagnen blir stulen så finns det risk att du antingen får en mindre eller utebliven ersättning, eller att självrisken höjs.

Matilda Larsson

Skribent

Matilda är en erfaren skribent med många års erfarenhet av att skriva artiklar för olika ekonomisidor. Hon vill göra ekonomi så lättförståeligt och tillgängligt för så många människor som möjligt.

Vanliga frågor om släpvagnsförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

Du måste försäkra släpvagnen från och med samma dag som du har köpt den, om du vill ha ett bra skydd. Den gamla ägarens försäkring slutar nämligen att gälla direkt.

Nej, din bils försäkring skyddar bara bilen, så om du vill ha en försäkring som skyddar släpvagnen måste du köpa en hel- eller halvförsäkring för släpvagn. Om du dock hamnar i en trafikolycka med en oförsäkrad släpvagn och det var motpartens fel kommer du att få ersättning från den personens trafikförsäkring. Om det däremot var ditt fel kommer du inte att få någon ersättning alls.

Priset på försäkringen kan skilja ganska mycket beroende på vilket försäkringsbolag du väljer och vilken typ av försäkring. Dessutom så skiljer sig priset åt beroende på hur gammalt släpet är och vad vikten ligger på, samt vilket typ av släp det är, exempelvis tippsläp eller specialsläpp.

Senast uppdaterad: 20 november 2023