Villaförsäkring

Det har aldrig varit lättare att jämföra och hitta rätt villaförsäkring för ditt hem. Men vad bör du tänka på när du jämför försäkringar? Är det bättre att kombinera villa- och hemförsäkringen? Frågorna är många och det är inte så konstigt. Här har vi samlat våra bästa tips på hur du väljer rätt villaförsäkring och vad du bör hålla koll på när du jämför olika försäkringsbolag.

Vad är en villaförsäkring?

En villaförsäkring är en försäkring som ger dig ekonomisk ersättning för skador på din bostad och tomt. Till exempel skyddar en villaförsäkring mot skador som uppkommer i samband med brand, vattenläckage, stöld eller skadegörelse.

Förutom skydd för ditt hus och tomt inkluderar en villaförsäkring även ansvarsskydd och rättsskydd. Ansvarsskyddet ger dig ersättning om du skulle behöva betala skadestånd till grannar eller besökare vid en skada. Rättskyddet hjälper till att täcka rättsliga kostnader om du hamnar i rättslig tvist med till exempel hantverkare eller tidigare ägare.

Vad ingår i en villaförsäkring?

Som husägare behöver du en villaförsäkring för att skydda dig mot kostnader vid eventuella skador på ditt hus. En villaförsäkring omfattar hela huset och skyddar väggar, golv, tak, samt köks- och badrumsinredning. Även skador på värmepannan och rörledningar är inkluderade i försäkringen.

Förutom att skydda din bostad är även vissa skador på tomten och tillhörande byggnader skyddade, så länge de ingår i försäkringsbrevet.

En villaförsäkring ger dig alltså ett skydd för skador på ditt hem, men skyddar inte dig eller din lösegendom. Därför väljer de flesta att teckna villaförsäkringen tillsammans med hemförsäkringen - den kallas då för villahemförsäkring. På så vis kan du försäkra dig om att du har ett omfattande skydd som gäller både för ditt hus, din familj och dina saker.

Egendomskyddet i en villaförsäkring ersätter bland annat:

 • Brandskador
 • Stöld
 • Skadegörelse
 • Vattenskador
 • Skador på rörledningar och värmepannan
 • Skador på köks- och badrumsinredning
 • Storm- och blixtskador
 • Hussvamp och skadedjur

Fullvärde och Första risk

När du tecknar en villaförsäkring kan välja mellan en försäkring till “fullvärde“ eller “första risk“. De flesta väljer att försäkra sitt hus till fullvärde. Det vill säga att hela husets värde är inkluderat i försäkringen. Om ditt hus skulle brinna ner betyder det att du får en ny villa återuppbyggd på samma tomt. Väljer du en första risk är huset försäkrat upp till ett visst belopp oavsett vilken skada som inträffar.

Tilläggsförsäkringar för villaförsäkring

En bra villaförsäkring ger dig ett omfattande skydd för ditt hus. Vill du ha ett bredare skydd för ditt hem finns det flera tilläggsförsäkringar som utökar skyddet. Glöm dock inte att en tilläggsförsäkring kan ingå kostnadsfritt i grundvillkoren hos vissa bolag, medan andra erbjuder detta skydd för en extra kostnad.

Ett bra exempel på detta är allriskförsäkringen, då det blir mer vanligt att inkludera detta i grundvillkoren, men det skiljer sig mellan bolag.

 • Allrisk för byggnad - ger skydd för oförutsedda händelser som inte ingår i basskyddet. Till exempel kan det handla om översvämningsskador eller oväntade skador på yttre fasaden.
 • Åldersavdrag - ju äldre din villa är desto mer minskar värdet. Försäkringsbolagen gör därför avdrag på ersättningen beroende på byggnadens ålder. Med en tilläggsförsäkring minskar du självrisken och får därför en högre ersättning.

Jämför villaförsäkringar

En bra villaförsäkring ger dig ett grundläggande skydd mot skador på ditt hus. Däremot är det viktigt att komma ihåg att egendomsskyddet i villaförsäkringen endast täcker skador på huset och tomten, och inkluderar därför inte lösegendomar som kläder eller möbler.

Jämför inte bara priset, då det finns en mängd av villkor och tilläggsförsäkringar som påverkar premien. Däremot innehåller de flesta villaförsäkringar liknande basskydd, vilket gör det enklare att jämföra olika försäkringspaket. Några viktiga frågor som du bör ställa dig själv är huruvida du vill kombinera villa- och hemförsäkringen. Detta är ett vanligt alternativ, då du ofta kan få en samlingsrabatt och slipper att betala två självrisker om något skulle hända.

 • Läs villkoren - Börja med att läsa igenom grundvillkoren hos de olika försäkringsbolagen. Kontrollera vilka skadehändelser som ingår, samt huruvida allrisken för byggnaden ingår.
 • Kontrollera åldersavdraget - Åldersavdraget kan variera mellan 2-10% beroende på byggnadens ålder. Om du tycker att åldersavdraget är för högt bör du fundera på huruvida en tilläggsförsäkring är rätt för dig.
 • Tilläggsförsäkring - Vill du ha ett utökat skydd bör du även kolla över vilka tilläggsförsäkringar som passar bäst för ditt hus. Till exempel kan du öka ersättningsbeloppet för vissa skadehändelser.
 • Försäkringsbelopp - Har du valt en villaförsäkring med fullvärde eller första risk? Har du valt en försäkring till första risk bör du kontrollera vad maxbeloppet är om olyckan är framme. Har du råd att betala mellanskillnaden? Om inte bör du fundera på om du kan höja försäkringsbeloppet eller byta till en försäkring med fullvärde.
 • Samlingsrabatt - Om du vill minska kostnaderna för din villaförsäkring kan det vara värt att samla flera av dina försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag. Oftast kan du få en samlingsrabatt och det blir smidigare att hålla koll på alla dina försäkringar på ett och samma ställe.
Jennifer Martinsson

Skribent

Jennifer har en utbildning inom internationell ekonomi och brinner för att göra finansbranschen lättbegriplig och lättillgänglig för alla. Som skribent hos Ekonomival.se vill Jennifer väcka ett intresse för privatekonomi genom att förse våra besökare med praktisk information som gör det enkelt att fatta rätt ekonomiskt beslut.

Vanliga frågor om villaförsäkring

Om du inte får svar på din fråga här, är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller vårt kontaktformulär.

En villaförsäkring är en försäkring som ger dig ekonomisk ersättning om någonting händer med din bostadsbyggnad. Det gäller även skador för tomten och tillhörande byggnader, så länge dessa är inkluderade i försäkringsbrevet. Villaförsäkringen innehåller även ansvarsskydd och rättsskydd.

Att försäkra din egendom är en enorm trygghet och du slipper oroa dig för oväntade kostnader om någonting skulle hända ditt hus. Med en villaförsäkring får du ekonomiskt skydd vid skador såsom vattenläckage eller bränder.

En grundläggande villaförsäkring ger skydd för bostadsbyggnaden, tomten och närliggande byggnader. Det innebär att försäkringen ersätter kostnader för skador som påverkar byggnadsstukturen, installationer eller köks- och badrumsinredning. Till exempel ingår skydd för skador på väggar, golv och tak, men även för träd, växter, staket och gångar som tillhör tomten.

Det ingår även ett ansvarsskydd som ger dig ekonomisk ersättning om du skulle bli skadeståndsskyldig mot grannar eller andra besökare. Villaförsäkringen innehåller även ett rättsskydd som ersätter rättskostnader om du skulle hamna i en tvist med hantverkare eller tidigare ägare.

Med en villaförsäkring kan du få ersättning vid:

 • Brandskador
 • Stöld
 • Skadegörelse
 • Vattenskador
 • Hussvamp och skadedjur
 • Väderolyckor
 • Jordrörelser

Vanligtvis ligger priserna på en villaförsäkring runt 5000 kr per år, men varierar ofta beroende på vart i landet du bor.

Nej, en villaförsäkring skyddar själva bostadsbyggnaden, tomten och andra byggnader som är angivna i försäkringsbrevet. En hemförsäkring är ett skydd för dig och dina saker. Hos de flesta försäkringsbolag finns det dock ett kombinerat skydd som innehåller både hem- och villaförsäkring, vilket ofta kallas för Villahemförsäkring.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024